Kanskje må ordfører Ole Haugen ta frem en større kake til høsten etter årets lakseauksjon. Beløpet kan bli enda større enn de 61,5 millioner som Hitra til gode ved forrige fordeling.

Kan gi over hundre millioner i kommunekassa

23. juni kan de lokale lakseoppdretterne kjøpe seg enda større volum

Publisert: 6. mars 2020 12:14. Sist oppdatert: 9. mars 2020 9:42

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Denne uka har Nærings- og fiskeridepartementet sendt ut et forslag om innretningen av auksjon av nye laksetillatelser ut på høring. Svarfrist er 15. april, men allerede nå er det rigget for auksjoner av 33.000 tonn volumøkning den 23. juni. Når årets runde er over kan Hitra kommune få en andel på over hundre millioner hvis kjøpelysten er like stor som ved forrige runde.

Departementet besluttet i februar at det kan tildeles vekst i ni av landets tretten produksjonsområder for oppdrett av laks og ørret. Region Midt som Hitra og Frøya er en del av kom i grønn sone og kan derfor  øke volum på allerede eksisterende biomasse med  prosent samt at de kan by på på en stor del av potten under sommerens første auksjonsrunde. Ved forrige store tildeling for to år siden, fikk ikke vår region vekst, men auksjonsrunden over hele Norge medførte priser på alt fra 132.000 kroner per tonn til 252.000 kroner for høyeste salg. Av de som nå kan øke sitt konsesjonsvolum fra 780 tonn til 788 tonn  er det flere lokale bedrifter som allerede har sendt inn sin søknad til Fiskeridirektoratet i følge seksjonssjef for Region Midt, Ruth Kjempenes.

Auksjon på samme vis som i 2018

Departementet foreslår i hovedsak samme auksjonsformat som sist det ble solgt tillatelser på auksjon, i 2018. Det innebærer at auksjonen er åpen, og det er ikke satt begrensninger for hvem som kan delta eller hvor mye den enkelte kan kjøpe.

Det gis i tillegg mulighet for å oppgi avslutningsbud, som blant annet reduserer risikoen for at deler av veksten ikke blir solgt. opplyser Departementet.

Det er resten som går på auksjon

Havbruksnæringen kan vokse seks prosent i grønne produksjonsområder i 2020. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon.

Det vil totalt bli gitt tilbud om seks prosent økt produksjonskapasitet i grønne produksjonsområder. En prosent selges til fastpris. Dette er vekst på tillatelser oppdretterne allerede har, og fristen for å søke om slikt vekst har gått ut og her har som sagt flere lokale oppdrettsselskap allerede søkt og får i disse dager økt volumet sitt med 8 tonn per konsesjon. Prisen er 156 000 kroner per tonn.

Resten, inkludert det som ikke blir solgt til fastpris i grønne områder, tildeles gjennom en auksjon av nye tillatelser der alle, både som har en konsesjon fra før og nye aktører kan by. Ved forrige runde varierte budgivingen voldsomt, og det skal bli spennende å se hvor stort tilskudd Havbruksfondet kommer på i år. Av det totale solgte volum skal Staten ha 20 prosent, mens 80 prosent fordeles på havbrukskommuner og havbruksfylker med henholdsvis 87,5 prosent og 12,5 prosent..

Volumet øker i Hitra – nye millioner tilføres

I forbindelse med utvidelsen av Hitra kommune til også omfatte deler av Snillfjord kommune, er det en rekke lokaliteter i Snillfjord som nå telles under Hitra kommune. Kommunens totale andel av norsk havbruk vil derfor bli økt fra forrige tildelingsrunde. Ut i fra en forventet gjennomsnittspris på alle solgte økninger kan dette gi Hitra kommune en økning av det lokale Havbruksfondet på rundt 100 millioner kroner pluss/minus. Frøya vil kunne havne på over 150 millioner i år.

Andelen som fordeles per kommune beregnes ut fra den reelle biomasse med fisk på den enkelte lokalitet per 1. september 2020 og kommunens andel kan forventes utbetalt i løpet av oktober/november i år.

Les også