Vedlegger et bilde av oss som sitter i Fylkesutvalget og fremmer forslaget. Fra venstre i bildet: Pål Sæther Eiden (H), Lill Harriet Sandaune (FrP), Henrik Kierulf (H), Tove Eivindsen (V)

– Alle parter ser ut til å ville videreføre arbeidet med etablering av fergesamband

Publisert: 26. november 2019 12:46.

Del på sosiale medier:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Print Friendly, PDF & Email

Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune sitter i møte i dag og her avgjøres det om fylkeskommunen skal delta i videre arbeid med å få på plass en fergeforbindelse mellom Hitra og Aure. Fylkesrådmannen har en negativ innstilling på at dette ikke videreføres, men nå ser du ut som både posisjonen og opposisjonen kan enes om et felles forslag etter at begge parter på hvert sitt vis har kommet med alternative forslag der arbeidet skal fortsette.

– Vi kan ikke stoppe arbeidet med etablering av en viktig fergeforbindelse for å knytte regionen sammen sier Høyres gruppeleder Pål Sæther Eiden som forteller at opposisjonsgruppa vil fremme alternativt forslag i dagens fylkesutvalgsmøte. Høyre, FrP og Venstre vil videreføre arbeidet med etablering av fergesamband mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvik på Hitra sier de i en pressemelding.

-Høyre, FrP og Venstre foreslår derfor at det avsettes en million kroner for videre arbeid slik fylkesrådmannen skisserer forteller Lill Harriet Sandaune, gruppeleder i FrP.

Partiene foreslår i dagens møte i Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune at det avsettes en million kroner til videre utredning av et nytt ferjesamband og vil også foreslå dette i det endelig budsjettet for fylkeskommunen når dette behandles i desember i fylkestinget.

– Dette er regional utvikling i praksis hvor vi gjennom en nytt ferjesamband knytter bo- og arbeidsmarkedsregionen tettere sammen. Derfor er det riktig at vi bruker regionale utviklingsmidler til dette sier Venstres gruppeleder Tove Eivindsen.

– Raskere og enklere kommunikasjon mellom kommunene i regionen vil være viktig for næringslivet, men også viktig av hensyn til sikkerhet og beredskap for Hitra og Frøya som i dag er helt avhengig av tunnelen sier Høyres Henrik Kierulf.

Partiene håper derfor å få med seg flertallet på at arbeidet med fergeforbindelsen fortsetter, sa de tidligere i dag. Nå viser det seg at også posisjonsgruppa ønsker å se på muligheten for å jobbe videre med dette og de har lansert sitt eget forslag. Mest sannsynlig vil begge grupper kunne enes om et felles forslag slik at dette viktige arbeidet kan fortsette.

Forslaget fra Høyre, Venstre og Frp lyder slik:

 1. Fylkesutvalget vedtar å fortsette sondering av mulighet for å etablere nytt ferjesamband mellom Kjørsvikbugen og Laksåvik.
 2. Det settes av en million til videre utredningsarbeid i saken.
 3. Det utarbeides en rapport med anbefalinger, kostnadsanalyse og driftsanalyse innen utgangene av 2021
 4. Midlene tas fra regionalt utviklingsfond

Også posisjonen går for å være med

Også posisjonsgruppa vil fortsette med arbeidet om å få på plass dette fergesambandetog fremmer eget forslag til saken. deres forsalg lyder;

 1. Fylkestinget viser til vedtak FU-sak 183/19 (18.06.19) ang. ferjesambandet Kjørsvikbugen – Laksåvika og ber om at det etableres en prosjektorganisasjon som kan jobbe videre med prosjektet, – kvalitetssikring av investeringsbeløp og mulige finansieringsløsninger.
 2. Ett nytt ferjesamband mellom Kjørsvikbugen i Aure kommune og Laksåvika i Hitra kommune vil kunne utvide og styrke bo- og arbeidsmarkedsregionen i grenseområdet mellom Trøndelag og Møre og Romsdal. I tillegg vil sambandet ha en viktig bedredskapsfunksjon i tilfeller der tunnelene mellom Hitra og fastlandet er stengt.
 3. Finansiering av prosjektorganisasjonen forutsetter tilsvarende finansiering fra Møre og Romsdal fylkeskommune.
 4. Fylkeskommunene, kommunene, næringsliv og MINOFA er naturlige deltakere i organisasjonen.
 5. Med bakgrunn i det økonomiske situasjonen for fylkeskommunen vil prosjektet trolig være avhengig av lokal- eller ekstern finansiering de to første årene fram til sambandet kommer inn under statlig finansiering.
 6. Fylkestinget anser det som uaktuelt å gjennomføre rutekutt i eksisterende tilbud for å finansiere et nytt ferjesamband.

Slik Hitra24 forstår holder fylkesutvalget nå å behandler saken og partene vil ut fra signaler her kunne enes om å sikre fortsatt framdrift i prosjektet.

Les også