Det blir ett kjørefelt i om lag 500 meter i sørenden av parsellen. Her blir det lysregulering.

– Det gjenstår fortsatt en del arbeid. Vi er usikre på om vi blir ferdige med resten av nyvegen utenom Krokstadøra før jul. Vi kommer med mer informasjon når vi vet mer, sier Karlsen.

Foto: Statens Vegvesen