Datteren Åse Johanne (tv) skal tilbake til Kina og være gudmor ved dåpen til Berge rederis nyeste investering, et skip som de i disse dager starter byggingen av i Kina. Her er Åse Johanne på besøk i Kina der hun besøker norske venner som bor der ett år.

Rederiet bygger sitt nye miljøvennlige skip i Kina

Åse Johanne skal døpe det nye skipet til Berge Rederi

Publisert: 26. juni 2019 11:29.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Berge Rederi på Fillan har kontrahert sitt første nybygg, et tørrlastskip på 8400 dwt og 120 meters lengde. Skipet bygges ved det kinesiske verftet Dayang offshore equipment med over 1200 ansatte. Når skipet overleveres i begynnelsen av 2021 er det datteren Åse Johanne til Magne og Anne Gunn G. Berge som blir gudmor.
- Åse er selv født i Kina for snart 15 år siden og det blir stor stas å komme i Trøndebunad og døpe skipet i fødelandet, sier mor Anne Gunn som er på reise i Kina sammen med Åse nå.

Annonser

Rederiets første nybygg

Det var like før avreise til Kina daglig leder i rederiet Anne Gunn Gabrielsen Berge kunne underskrive kontrakten på bygging av rederiets første nybygg. Skipet som er basert på det såkalte MDC 1308 designet i følge rederiet er forutsatt levert i 2021. Lengden på skipet er på 120 meter og tonnasje er på 8400 dwt (dødvekttonn)
– Åse Johanne blir da gudmor til nybåten som skal hete Sletringen, forteller Anne Gunn Berge.
Dette er tredje gangen rederiet bruker dette lokale navnet på sine båter. Reder Anne Gunn Gabrielsen Berge er stolt over satsingen og forteller fra Kina at de ønsker å oppnå flere ting med å gå fra ombygde brukte fartøy og til de nå investeringer i et topp moderne skip tilpasset sin virksomhet.
– Gjennom denne investeringen ønsker vi å oppnå flere ting. Vi ønsker å styrke kapasiteten vår rent generelt og gi kundene våre tilgang til enda bedre logistikkløsninger. Dette skal samtidig gjøres til konkurransedyktige priser og fokus rettes mot et grønnere miljøfotavtrykk

Satser på miljøvennlig teknologi

Designet på det nye skipet er utviklet i nært samarbeid med Marine Design & Consulting AS i Bergen. Rederiet har satset på en teknisk utrustning som inkluderer innovative og bærekraftige løsninger med sterkt fokus på EEDI (Energy Efficiency Design Index), både nåtidens og mulige fremtidige miljøkrav, opplyser Anne Gunn Berge.

Skipet vil bli utstyrt med for eksempel store batteripakker som gjør at båten kan komme inn i havneområdene og kai med strøm uten å bruke annet maskineri, helt utslippsfritt. Sist men ikke minst vil fartøyets lastoperasjoner også håndteres elektrisk, slik at gravemskina som er montert på dekk også vil være helelektrisk og dermed utslippsfri.

– Vi har hatt stort fokus på å redusere utslipp og imøtekomme både eksisterende og fremtidige krav til utslipp og energiøkonomisk drift når vi har utviklet det nye fartøyet, sier Berge. Dette skal samtidig gjøres til konkurransedyktige priser og fokus rettes mot et grønnere miljøfotavtrykk.

Miljøvennlig, bæredyktig og fremtidsrettet drift er tre nøkkelord som går igjen ved denne satsingen i det lokale rederiet.

Nyskipet skal døpes av Åse Johanne i hennes fødeland

Rederiet har allerede bestemt hva deres nye skipsinvestering skal hete, og det blir det lokale navnet Sletringen som de har brukt to ganger tidligere på båter. Til å forestå den høytidelige dåpen skal den snart 15 år gamle dattera til Anne Gunn og Magne stå for. Hun er født i Kina og ble adoptert og kom til familien Berge da hun bare var to år. Etter skoleslutt har mor Anne Gunn og Åse Johanne tatt en tur til hennes fødeland for å besøke bekjente og venner de har der nede, og neste gang Åse Johanne skal tilbake til Kina blir vel ved dåpsseremonien i Kina i begynnelsen av 2021.

– Vi er nå på tur i Leshan der vi er og besøker venner fra Norge som bor her et år. Neste tur Åse har til Kina blir vel da båtdåpen der hun skal døpe Sletringen i fødelandet sitt, iført trønderbunad. Det kan jo ikke bli stort mer høytidelig enn det, forteller en stolt mor Anne Gunn som gleder seg til dette øyeblikket.

Litt artig er det også for Åse Johanne at skipsverftet de nå bygger den nye båten ligger like i nærheten av der hun har sitt fødested, kun en liten biltur på rundt to timer unna, opplyser de til Hitra 24.

Et rederi i stadig vekst

Berge Rederi AS hadde i 2018 en omsetning på ca 200 millioner kroner og er eier av en flåte på ti skip. To skip er chartret ut på langtidskontrakter i følge Berge. Så seint som i mai 2019 kjøpte rederiet sitt 11. skip, Krabbsund  på 6083 DWT. Skipene opererer i den nordeuropeiske handel der de typiske råvarene er fôrvarer til laks og landbruksindustri, dolomitt og split.

Krabbsund er rederiets nyeste investering – et skip som ble kjøpt i mai 2019 og ombygd i Tallin og ved Kvernhusvik skipsverft.

Når det nye skipet står ferdig i begynnelsen av 2021, vil det være det første nybygde skipet i flåten rederiet disponerer over. Det er familien Berge med ekteparet Anne Gunn og Magne som eier 36 prosent av rederiet gjennom selskapet Knarrlagsund holding, mens Magnes bror Øivind og kone Monica eier 30 prosent gjennom sitt selskap Øivind Berge Holding, mens Frøya Skipsinvest er den tredje store eieren med 34 prosent. Dette selskapet eies av frøyværingene, far og sønn Robert og Jørn Erling Larsen som tidligere drev brønnbåtrederi før de solgte seg ut av det for noen år siden.

 

 

Brødrene Øivind (tv) og Magne Berge er to av hovedeierne og driverne bak Berge Rederi. Anne Gunn Gabrielsen Berge er daglig leder i rederiet som omsatte for over 200 millioner kroner i 2018 og satt igjen med et overskudd på litt over 22 millioner kroner.

Annonser

Les også