Bjørg Reitan Bjørgvik (FrP) ble valgt som leder av Kontrollutvalget

Bjørg skal lede Kontrollutvalget for andre gang

Publisert: 18. oktober 2019 15:10.

Del på sosiale medier:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Print Friendly, PDF & Email

Etter at det ble klart at AP hadde fått ordføreren og dannet flertall med SV, V og Rødt ble de øvrige valgene for hovedutvalg og komiteer avklart gjennom avtalevalg. I Kontrollutvalget var det FrP som fikk lederen og Bjørg Reitan Bjørgvik (69) går på sin tredje periode i denne komiteen og sin andre periode som leder av Kontrollutvalget.

Annonser

Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltningen. Det er et ansvar som er klart definert i lov og forskrift. Betydningen av at denne jobben gjøres skikkelig, er åpenbar: Innbyggerne skal kunne ha tillit til at kommunen er lovstyrt, og at ressursene brukes riktig og effektivt. Komiteen består av fem faste medlemmer, derav skal ett medlem sitte som fast medlem i kommunestyret og lederen skal velges fra en annen gruppering enn det ordføreren kommer fra.

Bjørg Reitan Bjørgvik fra Fremskrittspartiet har sittet i Kontrollutvalget i de to foregående periodene og har vært leder i siste periode. På det konstituerende møtet ble hun gjenvalgt som leder for den kommende fireårsperioden. Her ble det stilt en fellesliste fra kommunestyret og utvalget fikk dermed denne sammensettingen:

Faste medlemmer 2019-2023.

 1. Bjørg Reitan Bjørgvik (FrP) – f. 1950 – leder
 2. Gunnar Andresen (PP) – f. 1950
 3. Bjørn Morvik (FrP) – f. 1961
 4. Cathrine Lossius Brevik (AP) – f. 1984
 5. Terje Stølan (AP) – f. 1973 – nestleder

Som varamedlemmer i nummerisk rekkefølge ble disse valgt:

 1. Olav Athammer (SV) – f. 1965
 2. Inger Marie Sundgård (PP) – f. 1943
 3. Arne Inge Nøstvik (AP) – f. 1956
 4. Inga Heggvik (PP) – f. 1948
 5. Kolbjørn Ulvan (V) – f. 1963
 6. Tore Johan Strømmen (H) – f. 1984
 7. Jorun Helen Strømmen (PP) – f. 1951
 8. Stig Wraalsen (AP) – f. 1958
 9. Atle Andreas Thomassen (FrP) – f. 1989

Annonser

Les også