Ble enige om å fortsette å jobbe videre med fergesambandet

Publisert: 26. november 2019 13:06.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Fylkesutvalget har nettopp blitt enige om å fortsette med videre utredninger mot etablering av fergesambandet Kjørsvigbugen - Laksåvika. Forslagsstillere var Pål Sæther Eiden (H), Hallgeir Grøntvedt (Sp) og Karin B. Bjørkhaug (KrF)  på vegne av A, Sp, SV, H, FrP, V og KrF. Det ble dermed en bred politisk oppslutning om å fortsette dette arbeidet.

Fylkesutvalget har nettopp behandlet saken og fattet slikt vedtak:

Nytt ferjesamband Kjørsvikbugen – Laksåvika. Videre utredninger mot etablering av sambandet.

Fylkestinget viser til vedtak FU-sak 183/19 ang. ferjesambandet Kjørsvikbugen – Laksåvika og ber om at det etableres en prosjektorganisasjon som kan jobbe videre med prosjektet.

Ett nytt ferjesamband mellom Kjørsvikbugen i Aure kommune og Laksåvika i Hitra kommune vil kunne utvide og styrke bo- og arbeidsmarkedsregionen i grenseområdet mellom Trøndelag og Møre og Romsdal. I tillegg vil sambandet ha en viktig beredskapsfunksjon i tilfeller der tunnelen mellom Hitra og fastlandet er stengt.

Finansiering av prosjektorganisasjonen forutsetter tilsvarende finansiering fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fylkeskommunene, kommunene, næringsliv og MINOFA er naturlige deltakere i organisasjonen.

Ny vegavdeling i Trøndelag fylkeskommune kan innebærer et vesentlig potensiale for å gjøre en jobb i dette prosjektet. Ny veg fram til kai, oppstillingsplass og kaier utgjør et av de største usikkerhetsmomentene i etableringen av dette sambandet.

Det utarbeides en rapport med anbefalinger, kostnadsanalyser og driftsanalyse innen utgangen av 2020. Rapporten må vise mulighetene for ekstern medfinansiering.

Fylkestinget anser det som uaktuelt å gjennomføre rutekutt i eksisterende tilbud for å finansiere et nytt ferjesamband.

Finansiering vedtas i fylkestingets behandling av økonomiplan 2020.

Dermed har politikerne snudd på fylkesrådmannens innstilling som ikke ville fortsette dette arbeidet med å få i gang et prøveprosjekt slik at dette kan bli etablert som et permanent fergesamband på sikt.

Les også