Lekteren fra Boa Group ble lastet opp med alle de åtte kjørebanene før helga og er nå på vei nordover langs norskekysten

Slepet med kjørebanene kommer til Åstfjorden torsdag

Brua skal være løftet på plass i løpet av mai

Publisert: 7. mai 2019 9:44. Sist oppdatert: 8. mai 2019 10:37

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Slepebåten Boa Balder er tirsdag morgen like vest for Bergen og på vei nordover med slepet av den store lekteren hvor alle bruelementene for Åstfjordbrua er lastet opp. Slepet er ventet inn Åstfjorden på torsdag morgen og det første løftet skal skje på lørdag. I løpet av mai skal hele brua være på plass lover Aker Solution som har ansvaret for produksjon, transport og at de løftes på plass på pilarene som strekker seg over Åstfjorden.

Annonser

Transport og installasjon av seksjoner

Bruseksjonene er bygd og gjort klart ved Aker Solutions verft i Egersund og ble lastet opp på den største fraktelekteren til Boa Group før helga. Akkurat nå er det selskapets egen slepebåt Boa Balder som har lekteren under slep og tirsdag morgen befinner de seg like vest for Bergen.

– Seksjonene er kjørt ut på en stor lekter ved hjelp av spesielle selvgående traller som kobles sammen for å frakte de store seksjonene. De største buede seksjonene er opptil 140 meter lange og 500 tonn tunge, forteller Cathrine Gjertsen i Aker Solutions til Hitra 24.

I følge Aker Solutions er forventet ankomst i Åstfjorden torsdag 9. mai og de første løftene av seksjonene som skal på toppen av pilarene over Åstfjorden er planlagt å starte lørdag 11. mai.

– Det er meningen å løfte av de to seksjonene som skal på landsiden nedenfor Mjønestunnelen først forteller kontrollingeniør Edmund Broholm da vi er der på befaring. Disse seksjonene vil løftes på plass som de siste i operasjonen med å få brua på plass. Her vil det være ei stor mobilkran som skal foreta disse løftene, og de siste ukene har entreprenøren Metrostav jobbet med å klargjøre riggområdet der kran og bruelementer skal være. Grunnen er forsterket og fjellet er boltet, forteller Edmund mens han viser oss arbeidet som foregår på anleggsområdet.

Her ser vi hvor lekteren vil ligge med de ferdige bruelementene. De to elementene som skal heises på plass på landsiden mot Mjønestunnelen legges på land (til høyre), mens kranfartøyet vil hente bruelementene og løfte de på plass en og en fra venstre side.

Lekteren vil bli liggende like ved brupilarene, der de tidligere lå fortøyd når senkekassene ble støpt. Herfra vil et stort kranfartøy manøvrere mellom lekteren og til «innsiden» av brua og starte monteringen av den første bruseksjonen i akse 1 som starter like etter utkjøringen av Slørdalstunnelen. Deretter vil de fortsette over fjorden, men seksjonen som skal over seilingsleden vil bli den siste som løftes på plass og da vil krana ta dette løftet fra den andre siden, da den ikke kommer seg under ellers.

– Løfte-operasjonene er sensitive for vind og er planlagt med ett løft om dagen, forteller Cathrine Gjertsen i Aker Solutions. Om ikke været stopper oss vil løfteprogrammet være fullført 20. mai sier hun.

Mobilløftet på land er klargjort ved at det er bygd ut et solid fundament nedenfor Mjønestunnelen. Her vil kranløfter måtte bevege hele krana for å nå fram til pilarene denne skal monteres på. Når dette foregår vil vegen forbi være sperret noen timer.

Mobilkranløftene vil kreve en kortere stenging av fv 714 ved Mjønes under selve løftene. Dette på grunn av sikkerhetsårsaker. Uansett vil nok de som står i bilkø og venter på at dette skal bli ferdig få med seg et historisk løft og en begivenhet som er verdt å få med seg. Vegvesenet vil komme ut med mer detaljer omkring dette når dagen nærmer seg.

Metrostav starter støping i juli

Det er entreprenørselskapet Metrostav som har prosjektet med Slørdalstunnelen, Mjønestunnelen og Åstfjordbrua og de ligger godt an etter planen. Når Aker Solutions har fått på plass seksjonene på toppen av pilarene som smyger seg over Åstfjorden vil dette være godt synlig i bildet og vi vil ane hvordan den ferdige traseen vil bli.

– Etter at seksjonene er løftet på plass på pilarene vil sveisearbeid og maling pågå til utgangen av juli da stålkassen er ferdig. Da er det klart for betongarbeid med støping av veglegemet som utføres av det tsjekkiske entreprenørselskapet Metrostav, sier Cathrine Gjertsen i Aker Solutions.

Slik vil det bli seende ut etter at vegen er ferdigstilt og vi kan begynne å kjøre over Åstfjorden. På det høyeste vil kjørebanen være 40 meter over havoverflaten.

Etter planen skal hele den nye traseeen over Åstfjorden som består av Mjønestunnelen, Åstfjordbrua og Slørdalstunnelen være ferdig i løpet av neste år og planlagt åpning er i november 2020. Så langt har arbeidet og framdriften gått veldig bra i følge Vegvesenet og dette vil være den siste delen av Lakseveien som ferdigstilles.

Annonser

Les også