For et par dager siden havnet dette vogntoget på tverra midt i ferdselsåra for gående og kjørende i Knarrlagsundet. Nå vil Brualliansen vite hva som gjøres med trafikksikkerhetstiltak i Sundet.

Brualliansen vil vite hvordan Trafikksikkerhetsutvalget kan bedre sikkerheten i Knarrlagsundet

Publisert: 24. januar 2019 10:29.

Del på sosiale medier:

  • 34
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

- Vi i Brualliansen ønsker å vite om du/dere i Hitra trafikksikkerhetsutvalg gjør noe konkret i forhold til trafikksikkerheten gjennom Knarrlagsundet, i forbindelse med planene om bygging av ny bru, skriver de i sin henvendelse til leder for Trafikksikkerhetsutvalget Dag Willmann.

Annonser

I dag busses samtlige barn til skolen, uavhengig av lengde på skolevei til den enkelte. Dette er vel og bra, med tanke på den ekstreme trafikken av tungtransport og privatbiler.

Det som uroer oss, er at barna som busses til og fra skolen, også er avhengig av samme vei på fritiden. Det jobbes som regel både dag- og kveldsskift ved Marine Harvest, så trafikken er stort sett lik på dag og kveld.

Det bør ikke være en sovepute for noen, at det spekuleres i at Marine Harvest skal flytte fra anlegget i Ulvan. Pr i dag er de stasjonert der, og ingen vet om/når det blir flytting. Ulvan vil uansett være et industriområde, som kan huse noe nytt, som igjen vil medføre stor trafikk. Vi må ta høyde for at verden går framover, ikke bakover.

Trafikksikkerheten til de som ferdes etter veien må settes i fokus, og da særlig de myke trafikantene. Det bygges stadig nye boliger langs veien, som har 40-sone og fartsdumper gjennom sentrum av Knarrlagsundet. Bare fra brua og til skolen, er det kanskje opp mot 20 avkjørsler til eksisterende boliger.

Veien har flere ganger vært sperret av vogntog som på vinterstid har blitt stående fast i bakken, som på folkemunne kalles Dovrebanen, der det er 40-sone og fartsdumper.

Vi vil jobbe for at veien blir trygg for alle, og med det som bakgrunn, finnes det to alternativer:

  1. Bygging av ny bru, med gang/sykkelfelt, ved siden av den gamle brua, men også med krav om at det samtidig bygges  gang/sykkelvei gjennom Knarrlagsundet.
  2. Bygging av ny bru vest i Knarrlagsundet, noe som vil medføre en tryggere ferdsel for myke trafikanter gjennom Knarrlagsundet.

Vi ønsker en uttalelse fra dere i Hitra trafikksikkerhetsutvalg, om hvordan dere vil være med å påvirke myndighetene, slik at vi får en trygg og sikker vei her ute.

Med ønske om et godt samarbeid,

hilsen Brualliansen

Underskrevet av:  Elisabeth K. Audestad, Kolbjørn Ulvan, Arild Audestad, Asbjørn Ulvan, Nils Ivar Selvåg, Jan Tore Reksen, Edvard Ulvan og Lennart Bakeng

Annonser

Les også