I perioden 1. april til 20. august er det båndtvang for hunder. - Bruk naturen med forsiktighet, ha respekt for dette, og husk å ha kontroll på hunden din, oppfordrer ordfører Ole Haugen i Hitra Foto: Solveig Vikene / SCANPIX

– Bruk naturen med forsiktighet, ha respekt for dette, og husk å ha kontroll på hunden

Publisert: 2. april 2019 9:50.

Del på sosiale medier:

  • 40
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Mandag 1. april ble det igjen generell båndtvang for hunder i hele landet. Forbudet mot å la hunder løpe fritt, gjelder fram til 20. august. Dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden og ordfører Ole Haugen oppfordrer alle hundeeiere til å holde hunden i bånd slik at de ikke skremmer og jager fugl, vilt og beitedyr.

Annonser

I løpet av de siste åra har mange brukt mye av sin tid for å redusere bestanden av mink, kråke og ravn her på Hitra. Dette er først og fremst blitt gjort for å redusere skadene som slike arter påfører andre og da adskillig mer sårbare og sjeldne fugler.

– Dette begynner å gi positive resultater, noe jeg tror de aller fleste av oss er svært glade for, sier Ole Haugen i en kommentar rundt påbudet med båndtvang fra 1. april.

Han retter en stor takk til de som frivillig har bidratt og bidrar til at dette er mulig.

– Men det kommer også inn bekymringsmeldinger som knytter seg til manglende kunnskap om og respekt for båndtvangen for hunder, fortsetter Haugen. Det er sikkert grunn til å tro at dette ikke skyldes vond vilje, men mangel på kunnskap og ubetenksomhet.

I hekketida, som allerede er i gang for noen arter, så kan en fritt løpende hund forårsake mer skade enn man kanskje tror eller vet. Og særlig kan dette faktisk gjelde for de mange øyer og holmer som vi har her på Hitra.

Dette er gjerne steder der fugl hekker, men hvor det er lett å tro at her kan ikke en hund gjøre noen skade, selv om den løper fritt. Flere vitner forteller om at dette dessverre skjer, og det resulterer i avbrutt hekking og direkte skader på egg og fugleunger som hundeeier antakelig ikke registrerer.

Ordfører Ole Haugen gir derfor en oppfordring til alle fastboende, hytteeiere og andre besøkende som er glad i Hitra:

– Vær forsiktig i hekketida, og husk at det nå bokstavelig talt er tiden for helt nytt, men sårbart liv. Bruk naturen med forsiktighet, ha respekt for dette, og husk å ha kontroll på hunden din og respekter båndtvangen er Haugens vennlige oppfordring til alle hundeeiere som ferdes ute.

Annonser

Les også