Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Må sone i fengsel og blir uten førerkort

Den tredje fartssynderen har fått sin dom

Publisert: 30. januar 2019 11:23.

Del på sosiale medier:

  • 24
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Like før årsskiftet hanket det lokale politiet inn den tredje fartssynderen i tunnelen som må belage seg på å bli fotgjenger et års tid. Som de andre tre sakene i desember har Tingretten fått denne saken opp og tiltalte måtte møte på Fosen denne uka etter å ha kjørt i 137 km/t i Hitratunnelen.

Annonser

Rask behandling i rettsapparatet

Politiets fokus på de mange fartsoverskridelsene i både Hitratunnelen og Frøyatunnelen de siste månedene har gjort at de har gjennomført en rekke laserkontroller i tillegg til ATK-boksene som står i begge tunnelene. Dette har resultert i at de har avdekket flere fartsoverskridelser med høy hastighet. Rask saksbehandling gjør at disse sakene har kommet raskt opp for rettsapparatet, og nylig har to sjåfører med høy fart i Frøyatunnelen fått sine dommer. Denne uka måtte en ung øyværing i 20-åra møte i Fosen Tingrett etter å ha blitt målt til hele 137 km/t i Hitratunnelen like før nyttår.

Må sone i fengsel

Den unge mannen kom kjørende fra Trondheim og ble målt til denne farten i bunnen av tunnelen, sent på kvelden med lite trafikk. På stedet er det fartsgrense på 80 km(t og i retten har den unge mannen gitt en uforbeholden tilståelse.

Les også: Kjørte 137 km/t i Hitratunnelen

 

Påtalemyndigheten foreslo en straff på 18 dager fengsel. I hastigheter mellom 130-135 km/t kan det gis samfunnsstraff, men farten var over denne terskelen og retten fant det derfor riktig å reagere med ubetinget fengselsstraff i dette tilfellet. Uten tilståelse ville straffen vært på 21 dager, men med bakgrunn i siktedes tilståelse, settes straffen til 18 dager i følge dommen.

Uten førerkort i ett år

I tillegg vil fartsoverskridelser i slike høye hastigheter medføre tap av førerrett.

– Retten legger i skjerpende retning vekt på at hastigheten fant sted i en tunnel på en veistrekning med normalt mye trafikk. En fartsoverskridelse i den størrelsesorden det her er tale om innebærer i seg selv en særlig risiko og har et særdeles stort skadepotensiale, skriver retten i sin vurdering av straffeutmålingen. Både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier at det reageres strengt.

Etter en samlet vurdering settes tapstiden derfor til 12 måneder og den unge sjåføren må belage seg på å ta full førerprøve på nytt før førerretten kan gjenerverves.

Annonser

Les også