Ikke mistanke om teknisk feil

Politiet opplyste tirsdag kveld at de trodde dødsfallet skyldtes et illebefinnende mens han oppholdt seg i sjøen. Det ble forsøkt gjenoppliving på brygga, og luftambulansen kom raskt til stede, men livet til mannen i 60-årene sto dessverre ikke til å redde.

Operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt sier det ikke er mistanke om noe kriminelt eller feil på utstyr.

– Det er ikke noe som tyder på utstyrsfeil, sier Kimo. Politiet har ikke fastslått den endelige dødsårsaken ennå, men mener det trolig skyldes medisinske årsaker.

Tar seg av de som trenger hjelp

Hitra kommunes kriseteam ivaretar mannens pårørende og de berørte barna.