Hitra kirke på Melandsjø. I bakgrunnen ser vi Dolm kirke rett over sundet.

Fire menighetsråd ble til to

Disse fikk flest stemmer i menighetsrådsvalget

Publisert: 19. september 2019 22:19.

Del på sosiale medier:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Print Friendly, PDF & Email

Samtidig med kommune- og fylkestingvalget foregikk også valg til menighetsråd og bispedømmeråd. Opptellingen er endelig godkjent her også, men tallene viser at valgdeltakelsen er svært lav med bare 495 avgitte stemmer. Etter at det fram til i dag har vært fire menighetsråd ble det valg av to menighetsråd i denne omgangen.

Annonser

– Når det gjelder sammenslåing av menighetsrådene, er dette noe soknene selv ønsket og vedtok i sine respektive menighetsmøter og menighetsrådsmøter tidligere i år forteller kirkeverge Hege Terese Myhren. Hitra sokn søkte samarbeid med Fillan sokn, Kvenvær sokn søkte samarbeid med Sandstad sokn og søknadene ble sendt Nidaros bispedømmeråd som gjorde sitt vedtak om soknesammenslåingene i mai, sier hun.

Sundlandet i Snillfjord kommune blir også en del av det nye rådet for Kvenvær og Sandstad i og med at denne kretsen kommer inn under HItra nye kommune. Menighetene skulle derfor velge medlemmer til to nye menighetsråd i stedet for fire som tidligere.

– Engasjementet som menighetsrådsmedlemmene viser, er stort og mangfoldig. Det spenner fra å ha ansvar for kirkevalget (med bistand fra kirkekontoret om ønskelig), stell av konfirmantkapper, suppekoking til konfirmantundervisningene, kirkeverter i gudstjenestene, til dugnader på kirkegårdene m.m. i tillegg til menighetsrådsmøter, oppsummerer kirkeverge Myhren. For ja, kirkene er soknets eiendom og lokalt engasjement er derfor viktig påpeker hun.

Imidlertid er det stor forskjell på valgdetakelsen for kirkevalget og kommunestyret. Vi har tross flere henvendelser til kirkekontoret ikke fått noen oversikt over antall stemmeberettigede og prosentvis valgdeltakelse for årets valg.

Etter kirkevalget ser det nye menighetsrådene på Hitra 2019-2023 slik ut, med antall stemmer for den enkelte:

Hitra og Fillan menighetsråd

Fillan kirke

Åtte medlemmer;

 1. Inger Johanne Roald, f.1948 – 387 stemmer
 2. Rita Karstensen, f. 1955 – 383 stemmer
 3. May Charlotte Ulvan Strøm, f. 1969 –  379 stemmer
 4. Jorun Sildnes Aune, f. 1945 -370 stemmer
 5. Tore Mellemsæther, f. 1965 – 364 stemmer
 6. Liss Emilie Haranes, f. 1996 – 363 stemmer
 7. Anita Sylvia Kvalvik, f. 1959 – 360 stemmer
 8. Ulmar J M Timannsvik, 1959 -359 stemmer

Fem varamedlemmer:

 1. Odd Helge Nordbotn, f. 1958 – 352 stemmer
 2. Heidi Kristine Fugelsøy, f. 1979 – 349 stemmer
 3. Sigrid Helene Hanssen, f. 1969 – 347 stemmer
 4. Perly Anette Helsø, f. 1946 – 343 stemmer
 5. Anne- Karin Hanssen, f. 1966 – 343 stemmer

Kvenvær og Sandstad menighetsråd

Sandstad kirke. Foto: Norske Kirkebygg

Sundlandet stemmekrets inngår, fire medlemmer

 1. Frode Røvik, f. 1971 – 222 stemmer
 2. Jorun Børø, f. 1951 – 221 stemmer
 3. Janne Karin Sirivik, f. 1971 – 212 stemmer
 4. Arve Espeseth, f. 1960 – 199 stemmer

Fem varamedlemmer:

 1. Linda Arlene Postholm, f. 1968 – 196 stemmer
 2. Anne Margrethe Vollan, f. 1953 – 195 stemmer
 3. Eva Oline Helsø, f. 1961 – 176 stemmer
 4. Sverre Johan Jacobsen, f. 1956 – 4 stemmer (tilføyd person)
 5. Margareth Ulvan, f. 1956 – 1 stemme (tilføyd person)

Annonser

Les også