Foto: Berit Roald / NTB scanpix

- Tiltalte synes ikke å ta inn over seg alvoret i saken

Dømt til streng straff for nedlasting av 18.000 overgrepsbilder og 35 videofiler av grov karakter

Publisert: 8. april 2019 16:05.

Del på sosiale medier:

  • 38
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Den tiltalte hitterværingen har gjennom en åtteårsperiode lastet ned en rekke overgepsbilder og filmer på sine datamaskiner og derigjennom også bidratt til spredning av slikt ulovlig materiale. Nylig måtte mannen i begynnelsen i førtiåra stå til rette for dette i Fosen Tingrett. Nå har retten avsagt sin kjennelse og idømt mannen en streng straff i fengsel.

Annonser

Kripos kom høsten 2017 under sin overvåking av nettverk, på fildelingsprogrammet BitTorrent over en norsk IP-adresse med filer som viste bilder som seksualiserte barn og viste overgrep mot barn. Kripos sendte anmodning om IP-sporing til Telenor der de sporet eieren av datamaskinen med tilhold på Hitra.

Saken ble anmeldt av Kripos i oktober 2017 og Trøndelag politidistrikt gjennomførte i begynnelsen av 2018 en ransaking hos tiltalte som da var i ferd med å laste ned ytterligere materiell. Det ble tatt beslag i flere pc’er, mobiltelefoner og minnedisker ved ransakingen.

Store funn av overgrepsbilder

Det ble funnet til sammen 18 000 bilder og 35 videofiler med til sammen 48 minutters spilletid som viste seksuelle overgrep mot barn og/eller fremstillinger som seksualiserer barn. Bildene og videoene viser overgrep mot barn fra ca 2-års alder til 10-15 år. Noen bilder og videoer viser penetrering av barn, også helt små barn.

Tiltalte har i retten erkjent å ha lastet ned materiale med barn, men har forklart at han ikke
har søkt etter barn, men at bilder og videoer med barn har kommet med når han har gjort
andre søk på det han mener var «lovlig» pornografisk materiale. Han har gitt uttrykk for at
han tar full avstand fra sex med barn og at dette er bilder han sletter.

Politiets gjennomgang og analyse av det beslaglagte materiale viser i følge retten at tiltalte  viste søk etter seksuelle overgrep mot barn og fremstillinger som seksualiserer barn. Politiets rapporter viser således at tiltalte aktivt har en søkt etter overgrepsmateriale på nettet.

Rapportene viser også at tiltalte har gått videre i søket og at han har søkt på undersider av treffene og at han aktiv har lastet ned overgrepsmateriale. Retten finner det bevist at ca. 60 % av dette materialet er blitt lagret, og retten mener det er bevist at søkene, nedlastingene og lagringene har vært bevisste handlinger fra tiltaltes side.

– Må dømmes til streng straff

Retten finner det bevist at tiltalte har handlet forsettlig og at han således må dømmes i
samsvar med tiltalen, der aktor Bente Lind la ned påstand om ett år og seks måneders fengsel, samt inndraging av digitale maskiner som pc, mobiler og harddisker.

Tiltalte ha erkjent forholdene i tiltalen, men har, slik retten ser det ikke avgitt noen uforbeholden tilståelse. Han har i retten forklart at materialet har kommet med når han har søkt på såkalte «lovlige» nettsider. Analyse av søkehistorien viser imidlertid at tiltalte har søkt aktiv etter materiale som omhandler overgrep mot barn. Hans erkjennelse tillegges således kun marginal betydning, skriver retten i sin begrunnelse for dommen.

Ikke tatt innover seg alvoret i saken

Andre formildende omstendigheter anses ikke å foreligge. Retten legger til grunn at tiltalte ikke synes å ta inn over seg alvoret i saken og at bildene og filmene handler om reelle overgrep mot barn, og at hans søking og nedlasting av dette materialet bidrar til nye overgrep.

Bilder og filmer som viser overgrep mot barn er et produkt av faktiske overgrep, ofte gjentatt over tid. Ved å laste ned, bidrar man til etterspørsel og således oppfordring til nye overgrep. Deling av slikt materiale på nettet bidrar til at slike bilder og filmer får et evig liv og at de stadig kan dukke opp. Dette medfører en livslang krenkelse av barna dette gjelder, skriver retten i domskjennelsen.

Sett hen til straffenivået i andre tilsvarende saker settes straffen til fengsel i 1 år og 6 måneder. I tillegg dømmes tiltalte til inndraging av tre pc-er og to harddisker. Domfelte idømmes saksomkostninger på 5000 kroner.

Annonser

Les også