Høyretoppene lokalt Tor Johan Sagøy (tv) og Sigrid Hanssen (th) tok med seg de to fremste kandidatene på fylkestingslista, Pål Sæther Eiden og Henrik Kierulf, og besøkte lokale bedrifter. - Det ga klare meldinger tilbake om hva de etterspør mest, forteller fylkesordførerkandidat Sæther.

Valg 2019:

– En voldsom kreativitet og ståpåvilje, og de er tydelig på hva de ønsker bedre

Publisert: 14. august 2019 20:39.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Høyretoppene er mektig imponert etter å ha besøkt 5-6 bedrifter på Hitra og Frøya i løpet av to dager.
- Det har vært to dager med mange inntrykk og tilbakemeldinger, og vi kunne brukt adskillig mer tid her ute, men hovedinntrykket er klart sier fylkesordførerkandidat Pål Sæther Eiden fra Høyre. Det er en voldsom til kreativitet og de aller fleste etterlyser bedre infrastruktur med bredbånd og sikre og gode veier og rett tilgang av kompetanse til bedrifter i vekst, oppsummerer han etter de to dagene her ute.

Annonser

Besøker øyregionen jevnlig

Det var de to lokale høyretoppene Tor Johan Sagøy og Sigrid Hanssen som var med fylkespolitikerne fra eget parti under den to dager visitten på Hitra og Frøya. I nabokommunen Frøya var det flere bedriftsbesøk sammen med lokale partifolk fra Frøya og Hitra Høyre, mens de på den andre dagen avsluttet bedriftsturneen med å besøk Hitramat og Kaasbøll båt på Kuøya ved Ansnes. Spennende og viktige dager med mange innspill i følge politikerne som nå er i valgkampmodus.

På spørsmål om dette er et utidig valgkamputspill å besøke lokale bedrifter i ulike kommuner, som enkelte andre partier har ment i det siste og kritisert kraftig, da de mener det kun er lokalpolitikere som burde delta her lokalt er de alle tydelige. Det er viktig med god kontakt mellom lokalpolitikere og fylkespolitikere for å få fram hva som trengs å gjøres og hvor skoen trykker. I tillegg er det en stor fordel med kjennskap til innbyggerne i de ulike kommunene og derfor er det også viktig at stortingsrepresentanter og andre sentrale politikere kommer og opplever dette med selvsyn, det er slik politikk utvikles i følge høyrepolitikerne på øyhopping her ute.

– Skal vi finansiere alt vi skal leve for trenger vi også et næringsliv som vi kan leve av. Det gjør vi ved å være positive til dette næringslivet og legge til rette for at det utvikles videre sier fylkesordførerkandidat Pål Sæther Eiden og 2. kandidat Henrik Kierulf fra Trøndelag Høyre etter et innholdsrikt besøk i øyregionen.

– Så dette er ikke noe valgkampstunt? Andrekandidat Henrik Kierulf fra fylket er tydelig i sitt svar

– Slike besøk er kjempeviktig og det er absolutt ikke noe valgkampstunt, men noe vi gjør hele tiden, også mellom valgene. Vi må snakke med de som til daglig føler utfordringene på kroppen og lytte til de signalene de gir oss. Derfor er vi på slike besøk med jevne mellomrom, bare i Hitra-Frøyaregionen har vi vel vært 3-4 ganger det siste året, poengterer Kierulf som også forteller at dette er en fin måte å ha en god og involverende måte å ha dialog med lokalpolitikerne på.

En utrolig spennende region med en voldsom kreativitet

Pål Sæther Eiden som er partiets ordførerkandidat i Trøndelag fylke, synes det har vært innholdsrike og nyttige dager. I løpet av de to dagene har de besøkt ulike bedrifter på alt fra laksenæring til mekanisk industri.

– Inntrykkene vi sitter igjen med er at det er en region med voldsom kreativitet, og med folk som har veldig fokus på det de skal gjøre til daglig. Likevel har vi fått med oss det jeg vil si som klare utfordringer over hva som er viktig for at det fortsatt skal skapes arbeidsplasser i distriktet her. Det har vært bedre infrastruktur med utbygging av bredbånd, bedre veier slik at varer og tjenester kommer trygt fram og tilgang på rett kompetanse og tilgang på arbeidskraft. Dette er ting vi i Høyre også jobber med og vil prioritere, forsikrer Sæther i det han oppsummerer den to dagers besøksrunden.

Lindis Heggvik Aune i Hitramat synes det er viktig med besøk slik at de får fortalt hvor utfordringene ligger. Delegasjonen fra Høyre var lyttende til Hitramatlederen. Bak fra venstre: Renate Trøan Bjørshol (fylkessekretær), Henrik Kierulf (2.kandidat Trøndelag Høyre), Pål Sæther Eiden (fylkesordførerkandidat), Sigrid Hanssen (4. kandidat Hitra) og Tor Johan Sagøy (ordførerkandidat Hitra Høyre)

Kierulf synes dagen på Hitra har vært fin, med besøk til andre bedrifter enn de som bare lever av oppdrettnæringen. Med besøket sitt på Hitramat fikk de en grundig orientering og gjennomgang av bedriftens utfordringer av daglig leder Lindis Heggvik Aune. Hun setter pris på å få slike besøk, men lurer sterkt på hvor stor gjennomslagskraft mange av politikerne har.

Utfordringer å være Europas største, men også mottaker fra de små

– Vi setter pris på slike besøk og mener det er viktig å ha dialog og vise dem våre utfordringer slik at de har grunnlag for å ta korrekte beslutninger. Så får vi se hvor stor gjennomslagskraft de har da, smiler Lindis mens hun snakker på inn og utpust.

Under dagens besøk har hun også vært innom temaene som flere andre bedrifter har nevnt. Samferdsel og kvaliteten på veiene, hurtigbåtforbindelse og ikke minst internettilgang og mobildekninga. Det er alle momenter som er viktige for bedriften forteller Heggvik Aune.  For Hitramat er det også andre faktorer som påvirker hverdagen og som både lokalpolitikere og fylkespolitikere fikk presentert i dag.

Daglig leder i Hitramat, Lindis Heggvik Aune, fortalte politikerdelegasjonen om ulike utfordringer de som stor aktør i krabbebransjen møter i hverdagen. – Spørsmålet er om hvor stor gjennomslagskraft de har etter at de tar med seg meldingene lenger opp i systemet, sier hun.

– For oss er føringsstilskuddet viktig. Det er avgjørende for at alle små stasjoner fra Lofoten til Møre kan ta imot krabbe for oss, og så langt har dette blitt redusert fra år til år, slik at vi blir stadig færre. I tillegg er godstransport på sjø viktig. Vi må ha fartøyer som kan frakte gods, enten det er hurtigbåten til Froan som skal hente fersk krabbe, eller hurtigruta som skal frakte krabbe sørover fra Nord-Norge. Den siste har ikke slike muligheter og da kan vi ikke få sent råvarene sjøveien.

Forøvrig var både Heggvik Aune og høyrepolitikerne opptatt av forutsigbarhet. Det er viktig å legge til rette for næringsvirksomhet langs kysten og da kan vi ikke ha avgifter som kommer og går fra år til annet, slik blir det ikke flere arbeidsplasser av i alle fall, poengterer Aune. For Hitramat kan slik endringer utgjøre ganske store summer hvert år, og vanskelig å tilpasse seg underveis.

Et annet system Aune kunne tenkt seg å endre er redersystemet.

– I dag må det være en høvedsmann med norsk stastborgerskap som må eie minst 51 prosent å drive. Vi i Hitramat kunne godt tenkt oss å drifte et par fartøy og ansette folk ombord, men det får vi ikke lov til da vi er et aksjeselskap. I tillegg er det flere av våre utenlandske arbeidstakere som kunne tenkt seg å starte opp, men det får de ikke så lenge de ikke er blitt norske statsborgere. Dette kunne jeg tenkt meg en endring på slik at vi kunne fått tilgang til mer råstoff framover, sier hun før hun skal slippe politikerne løs til neste bedrift.

– Kysten har en voldsom kraft

Høyres ordførerkandidat på Hitra, Tor Johan Sagøy, sier det har vært en utrolig lærerik runde med å besøke flere bedrifter og se hvordan hverdagen deres er.

– Vår oppgave er jo å legge best mulig til rette for fortsatt næringsutvikling og da må vi også ut å lytte til behovene. De  virker klare innenfor flere felt hos de vi har besøkt, sier Sagøy.

Kierulf smetter inn med en kommentar om at kysten viser en voldsom kraft og pågangsmot.

– Kysten har en voldsom kraft for tida og denne regionen er et viktig bevis på at å ha et dyktig og kreativt næringsliv har stor betydning. Det har vi jobbet for å legge til rette for og vår oppgave som politikere er å legge til rette for fortsatt utvikling i arbeidsplasser i distriktene, og det gjør vi best med både å lytte og forenkle hverdagen for de som kjenner hvor skoen trykker hver dag, sier han før de forflytter seg fra Hitramat og inn til båtprodusenten Kaasbøll Boats. Det kommer vi tilbake til..

 

Les også