Den gamle flytebrygga ved fiskerihavna har vært sliten og moden for utskifting over lang tid. Nå ser det ut som ny flytebrygge og bedre liggeforhold for fiskerne skal komme på plass i løpet av høsten. Rådmannen fikk marsordre tirsdag om å få dette på plass.

Havbruksfondet bidrar med midler

Endelig blir det ny brygge i fiskerihavna

Publisert: 2. juli 2019 15:29.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Den gamle og slitne flytebrygga ved fiskerihavna på Kuøya har ligget i svært dårlig forfatning over lang tid. Ved siste års budsjett bevilget kommunen en halv million kroner til oppgradering. Etter dialog med fiskerlaget har det endelig kommet en løsning på bordet.
Tirsdag etterbevilget formannskapet 750.000 for å få realisert ny og solid flytebrygge med liggeplasser for fiskebåter.

Annonser

En gammel sak som ikke har latt seg løse

På Kuøya ved Hitramat sine produksjonslokaler ligger det i dag en offentlig fiskerikai. For de mindre fiskefartøyene har det vært ei sliten betongbrygge som har vært havneforholdene de har blitt møtt med når de har kommet dit. Siden 2016 har Fiskarlaget i Hitra og Frøya prøvd å få til en ordning der fiskerihavna vil bli oppgradert.

Fra kommunens side har det vært påpekt at de måtte søke Kystverket om midler for oppgradering og det ble lovt seinest i mars 2017. Lite har imidlertid skjedd rundt dette, annet enn noen mailutvekslinger og møter. Noen søknad til Kystverket ble aldri sendt fra kommunens side og Fiskarlaget etterlyste handling så seint som i oktober i fjor.

Les også: Oppgitt over liggeforholdene i fiskerhavna

I budsjettdebatten kom det forslag om å bevilge 1 million kroner til ny flytebrygge ved fiskerihavna. Etter endt diskusjon ble partene enige om en bevilgning på 500.000 kroner og rådmannen har undersøkt mulighetene for å etablere en oppgradert flytebrygge tilpasset fiskernes behov for trygg landligge.

Koster over en million kroner

Dagens flytekai som er laget i betong er sliten og mangler både skikkelige fester til fortøyning av båtene og brygga ligger dypt i sjøen og er utsatt for store skader. Den utgjør således en stor risiko for helse, miljø og sikkerhet på grunn av både klemfare og fall.

I samarbeid med det lokale fiskarlaget er det skissert en ny løsning som er i tråd med fiskernes behov, samt at det er avklart med Hitramat om en ny plassering litt mer skjermet for vær og vind like innenfor moloen. Det legges opp til at ei ny og forsterket flytebrygge skal komme på plass i løpet av høsten og at det også legges frem vann og strøm for bruk til fiskerne.

De totale kostnadene for en slik flytebrygge vil komme på rundt 1,25 million kroner og gi plass for fem til seks fiskebåter samtidig. Det forutsettes at fiskerne må betale ei avgift for liggehavn og bruk av strøm og vann. Her kan det bli snakk om en fast årsleie for de som velger å bruke havna fast, eller med korttidsavgift for de som bruker den skjeldnere. Dette har Fiskarlaget forståelse for, da det skal være med å sikre driftskostnader og vedlikehold av brygga framover.

Formannskapet hadde saken opp til behandling på tirsdag som en av de siste sakene før sommerferien, og det var et samlet formannskap som gikk inn for å etterbevilge de manglende 750.000 kronene fra opprinnelig budsjett, og her hentet de pengene fra midler kommet gjennom Havbruksfondet i fjor høst.

 

Annonser

Les også