Entreprenører, en samfunnskritisk oppgave?

Publisert: 17. mars 2020 12:18.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Bente Marie Kvam i Rødt Frøya er svært kritisk til at mange entreprenører, og spesielt de i Nessadalen ferdes fritt i øyregionen, og ikke ilegges karantene eller oppholdsforbud.
- Så hvem har en kommune og en kommunelege først og fremst plikt til å ta vare på? Innbyggerens helse, eller en kommersiell aktørs anbudsfrist? Hva veier tyngst?

I går kom både Hitra og Frøya kommune ut med strengere restriksjoner for innbyggerne i sine respektive kommuner, hvor man får innskrenket reisefriheten ytterligere. Har man vært sør for Dovre må man automatisk i 14 dager hjemmekarantene. Det er også lagt ned forbud mot at flere husstander samles under et tak og hytteeiere som ikke har hjemstedsadresse til Hitra eller Frøya har totalforbud mot å benytte hytta. Dette er en del av smittevernet for å holde Corona viruset så lenge som mulig unna vårt nærmiljø, utformet etter modell fra Orkdal. Og dette er fornuftig tiltak. Både Hitra og Frøya har pr i dag ingen som har testet positivt på dette viruset og i begge kommunene har vi matprodusenter som har forsyningsplikt til Norge. Disse jobbene er viktig for flere enn bare oss som bor her ute, de skal sørge for at det finnes mat nok i landet i tilfelle man må lukke grensene helt slik vi ser flere og flere land gjør. Samme gjelder de som jobber innen transport, maten må frem.

Det at næringslivet sliter er heller ingen hemmelighet. Over hele landet blir tusenvis av arbeidere i disse dagene permittert fordi man må stoppe eller stenge virksomheter midlertidig. Dette gjør man i et forsøk på å holde smittefaren på et minimum. I vår kommune har vi mange enkeltmannsforetak som holder stengt nettopp for å være med på dugnaden, det være seg frisører, massører, fysioterapeuter e.l. Dette er foretak som er helt avhengig av hver en krone de kan få for å kunne komme krav som arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt eller moms i møte. Det er gitt en utsettelse i forhold til disse avgiftene, men når regningene kommer må pengene være der, virus eller ikke. Det lokale næringslivet tar en for laget, små som store. Samme gjelder for idrettslag og kulturlivet ellers.

Derfor ser man med undring på at entreprenører som ikke tilhører kommunene våre, eller hvor arbeiderne ikke har hjemadresse her får «grønt lys» til å fortsette, de skal jo «bare» holder seg på anleggsområde eller overnattingssted, så fremt det er mulig, og ikke samles for å spise lunsj. Hva betyr egentlig «så fremt det er mulig? Og hva med de andre måltidene man må ha? De vil fortsatt være i samfunnet rundt oss, på butikkene, bensinstasjoner eller spisesteder, som i går da alle arbeiderne i Nessadalen var samlet på Dolmsundet Hotell. Hvordan vet vi at de ansatte ved hotellet ikke blir de som bærer smitten ut til den gamle bestefaren eller hun som er gravid, de som nettopp alle disse smittetiltakene skal beskytte?»?  Begrunnelsen for at hyttebeboere som kommer utenbygds fra har forbud for å komme hit var jo dette, samt at helsetjeneste her ute ikke skulle få ekstra belastning siden disse er beregnet ut i fra antall innbyggere vi har i kommunene.  Dette føles meget diskriminerende for mange, og med rette.

Regjeringen har satt opp en liste over 15 samfunnskritiske funksjonelle oppgaver. Jobben med å bygge vindturbiner står ikke på denne listen. Og Hvorfor ikke? Fordi det er ikke viktig for at samfunnet i en såpass krevende situasjon som vi nå står i, dette kan vente. Anbudsfrister er ikke viktig nok argumenter for at helsen til innbyggerne skal spilles bingo med.

Så hvem har en kommune og en kommunelege først og fremst plikt til å ta vare på? Innbyggerens helse, eller en kommersiell aktørs anbudsfrist? Hva veier tyngst?

Man kan undres.

Avslutningsvis vil jeg presisere at dette gjelder alle entreprenører med ansatte fra forskjellige kommuner og ikke bare de som holder til i Nessadalen. Men med tanke på antall ansatte, er det mest naturlig å trekke fram de

 

 

Les også