På bildet ser vi Krister Olsen (til venstre) og Steinar Johnsen fra idrettslaget gå gjennom gamle kilder. (Foto: Hitra IL)

Hitra idrettslag fyller 50 år

Får 60.000 kroner til jubileumsbok

Publisert: 26. september 2019 15:15.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Hitra idrettslag fyller 50 år i 2020. De har jobbet i lang tid med å få utarbeidet ei jubileumsbok som skal være klar til jubileet, der journalist Krister Olsen er hovedredaktør for innholdet. Nylig fikk de bevilget 60.000 fra kommunen som en delfinansiering av bokutgivelsen som er beregnet å koste tre hundre tusen kroner.

Annonser

Hitra idrettslag ble stiftet i 1970 som en sammenslutning av idrettslagene i Fillan, Barmanfjord og Ansnes. I jubileumsåret planlegger de flere markeringer og utgivelse av en jubileumsbok med historier fra de siste femti årene skal ha et stort fokus. Det har ikke vært bare enkelt å samle all dokumentasjon og sikre både skriftlige og muntlige kilder fra de første femti årene, men med journalist og lokalhistoriker Krister Olsen fra Ansnes i spissen for en aktiv redaksjonskomite har de jobbet for å samle dette innenfor to permer.

Tidligere i år søkte de Hitra kommune om støtte på en tredjedel av kostnadene som var beregnet til tre hundre tusen. De resterende midlene skulle de ta med hjelp fra sponsorer og egne midler i laget. Hver at partene ville her bidra med 100.000 kroner skriver de i søknaden de sendte kommunen.

I søknaden sin til kommunen beskriver de framdriften i prosjektet.

– Prosjektet er godt igang og mange av hovedkapitlene er så å si ferdig skrevet. Boka skal etter planen være klar til utgivelse senhøsten 2019. Boka vil bli på 160-200 sider og skal trykkes i et opplag på ca 500 eksemplarer. Boka skal i kvalitet og utførelse framstå som en praktbok vi kan være stolte av og som kan gi medlemmene og andre et godt og lærerikt innblikk i idrettslagets rike og varierte historie. Det er altså viktig lokalhistorie som nå forfattes, heter det i argumentasjonen fra Hitra il.

Da formannskapet i kommunen fikk saken til behandling var det positiv vilje for å gi støtte, men et samlet formannskap mente tilskuddets størrelse kunne reduseres til 60.000 kroner. Dette med bakgrunn i at de mente mange av bøkene kunne selges og gi inntekter i klubbkassa og dermed bidra til mye av finansieringen av bokutgivelsen.

 

 

 

Annonser

Les også