Blått kompetansesenter på Frøya har fått fem nye Hitrabedrifter som eiere etter at kommunen solgte sine aksjer

Nå er salget godkjent

Fem Hitrabedrifter inn som eiere av Blått kompetansesenter

Publisert: 10. januar 2019 11:18.

Del på sosiale medier:

  • 57
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Da Hitra kommune ikke ville være med på sammenslåingen av Trøndersk Kystkompetanse med Blått Kompetansesenter valgte de å legge ut aksjene for salg. Nylig ble det klart at de fem Hitrabedriftene som meldte sin interesse for å kjøpe ut kommunen har fått godkjent aksjekjøpet sitt. Det var ingen av de andre aksjonærene som hadde innsigelser på dette.

Annonser

I fjor bestemte Hitra kommune seg for ikke å være med på en fusjon (sammenslåing) av Trøndersk Kystkompetanse og Blått kompetansesenter. I stedet endte kommunen opp med å ville selge sine aksjer i Trøndersk Kystkompetanse.

Nå er aksjene som kommunen eide solgt til fem Hitrabedrifter som fortsatt vil være med på laget.

Les også: Ville ikke bli med på noen fusjon med Blått kompetansesenter

 

I sitt vedtak bestemte kommunestyret at de ville selge aksjene sine til høystbydende, men likevel ikke under 70% av det det tilbudte vederlaget som var bestemt for fusjonen. Det vil si at de ville selge for minst 140.000 kroner for sin aksjepost.I tillegg gikk det fram av vedtaket at Hitra ville si opp avtalen med TKK med umiddelbar virkning og kun betale 100.000 av den årlige rammen på 300.000 kroner som de hadde en avtale på.

Les også: Dag Willmann oppgitt over at Hitra «melder seg ut»

Hitterbedrifter ville kjøpe kommunens aksjer

Da rådmannen la fram kommunens eierskapsmelding seinere i fjor høst kom det fram at aksjene i selskapet TKK AS i ettertid er blitt solgt for kroner 140.000, altså lik minimumsbeløpet kommunen hadde bestemt seg for.

Stian Vatn på Dolmsundet Hotell er en av Hitrabedriftene som har gått inn som nye eiere i Blått Kompetansesenter AS

Kjøpet ble godkjent like før jul og de nye eierne av Hitra kommunes tidligere eierandel på 256.516 aksjer er Knutshaugfisk AS, El-Konsult AS og Transmar AS som har kjøpt 73.432 aksjer hver for 40.000 kroner, mens de siste 36.220 aksjene er fordelt mellom Brage Profil AS og Dolmsundet Hotell Hitra AS med en halvpart på hver. De har begge betalt  20.000 for sin andel.

Dermed fortsetter det lokale eierskapet på Hitra, ikke med kommunen som eier, men med lokalt næringsliv i stedet.

Selskapene er fusjonert

Styreleder Sigurd Bjørgo i Blått kompetansesenter fortalte at fusjonen ble gjennomført etter planen og registrert i Brønnøysund i løpet av juli. Trøndersk Kystkompetanse er fusjonert i Blått som nå har en aksjekapital i underkant av 4,9 millioner kroner.

– Vi vil innkalle til et nytt eiermøte i Blått kompetansesenter der alle eiere, også de nye, vil bli innkalt. Der vil det bli diskutert videre planer for selskapet, gjøres klart for en ekstraordinær generalforsamling der det skal velges et nytt styre og så blir det opp til det nye styret å definere de videre oppgavene som skal prioriteres videre forteller Bjørgo, som også er fylkeskommunens representant.

I tråd med bestemmelsene i aksjeloven utløste ervervet av aksjene en forkjøpsrett for de eksisterende aksjonærene. Dette var det ingen av dem som benyttet seg og salget er derfor godkjent med disse fem nye eierne fra Hitra.

Annonser

Les også