En mann i tredveårene måtte nylig møte i tingretten

Fengsel og bot etter narkotikabesittelse

Publisert: 28. august 2019 13:55.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

En ung mann i begynnelsen av tredveårene ble nylig dømt i Fosen tingrett for brudd på narkotikaloven. I begynnelsen av 2018 ble han tatt flere ganger med hasj og det skulle ta langt over ett år før han måtte møte i retten. Nå foreligger endelig dom.

Annonser

Tatt flere ganger med hasj

En ung mann i starten av tredveåra ble tidlig i 2018 tatt flere ganger der han var i besittelse av narkotika. Politiet hadde ransaket en leilighet i Fillan der de fant opp til 20 gram hasj. Dette etter at den siktede mannen tidligere også var blitt tatt for besittelse av mindre mengder hasj og bruk av dette.

Nylig måtte han møte i Fosen Tingrett etter over et års ventetid på at saken kom opp til doms. Den siktede erkjente de faktiske forhold og påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om 18 dagers fengsel, med en prøvetid på to år. I tillegg foreslo de en bot på fem tusen kroner. Det var i hovedsak pågripelsen med 20 gram hasj som var utslagsgivende for dommens lengde, mens de øvrige forholdene påvirket i skjerpende retning.

At saken hadde hatt så lang liggetid hos politiet talte i formildende retning og redusert straffeutmåling heter det i tingrettens papirer. Den domfelte vedtok dommen på stedet.

Annonser

Les også