Fisker Ronny Støen er den eneste som har fortøyd i fiskerihavna på Kuøya da vi stikker innom. Det mangler fortøyningsfester på flytebrygga, og det er så vidt bryggene holder sammen, sier fiskeren som håper noe blir gjort i fiskerihavna snart.

Vi har etterlyst svar, blitt lovt svar, men ingenting skjer

Fiskerne oppgitt over liggeforholdene ved fiskerihavna

Publisert: 30. oktober 2018 13:26. Sist oppdatert: 31. oktober 2018 0:09

Del på sosiale medier:

  • 38
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Frøya og Hitra Fiskarlag har etterlyst forbedringer av liggeforholdene for fiskerne på Kuøya på Ansnes over flere år. Nå er tålmodigheten snart oppbrukt i følge leder Trond Harald Iversen i Fiskarlaget.
- Som vi i fiskarlaget mener så er det trist at vi ikke kan få komme i dialog en gang. Hitra har sjø i rundt seg på alle kanter og det er viktig ikke glemme hvorfor det bor folk her ute. Det er respektløst overfor næringen, sier Iversen.

Annonser

Ikke hørt noe siden et møte i 2017

Saken starter så langt tilbake som tidlig i 2016. Da hadde Hitramat hatt dialog med kommunen om å finne en løsning på utvidelse av fiskerihavna på Kuøya.

– Fiskerlaget har ytret et sterkt ønske om å kunne legge båtene på Kuøya, men per i dag er østavinden så hard at dette er lite egnet ved dagens flytebrygge. Ønsket vårt er å lage båtplasser på innsiden av moloen, samt å legge en bølgebryter ut fra moloens ytterkant, for dermed å dempe effekten av østavinden, opplyste Hitramat daværende næringsrådgiver Askildsen i kommunen.

Den gangen påpekte Hitramat at det er svært viktig å legge forholdene til rette for å opprettholde et lokalt fiske og en lokal fiskerflåte. Den gangen påpekte de at det også var tilskuddsordninger for offentlige fiskerihavner med søknadsfrist i mars 2016.

Det er bare et tau som holder de to flytebryggene sammen. Mye av kantene på brygga er ødelagt og det er store slitasjeskader på de som ligger der.

Lovte å søke Kystverket om tilskudd

I sine svar og kommentarer i ulike mailer i 2016 bekrefter kommunen at deres flytebrygge er veldig værutsatt og ligger for ,lavt i sjøen, slik at fendring av båtene blir vanskelig.

– Vi må derfor se helhetlig på anleggene på Kuøya, heter det.

På grunn av knapp tid ble det ikke sendt noen søknad til Kystverket i 2016, men lovt at dette skulle komme med i en ny søknad innen fristen 1. mars 2017. I sin korrespondanse påpeker kommunen at tiltakene som må gjøres i havna er såpass omfattende og har et stort kapitalbehov i forhold til kommunens driftsbudsjett, slik at det fra kommunens side vil bli søkt Kystverket om samfinansiering til tiltaket.

Fiskarlaget etterlyser oppfølging og svar en rekke ganger

Ut over året i 2016 får Fiskarlaget flere bekreftelser på at det jobbes med saken fra kommunens side og at søknad vil bli sendt Kystverket innen mars 2017. Uten å ha hørt noe mer etterlyser Fiskarlaget orientering og svar på hva som vil skje i mai 2017.

– Frøya og Hitra fiskarlag er svært så interessert hvordan status er i denne saken. Har Hitra kommune søkt Kystverket om tilskudd til nevnte prosjekt. Vi ber gjerne om en kort tilbakemelding på hvilke planer Hitra kommune har for prosjektet, skriver de i mai 2017, uten å få noe svar før de etterlyser saken igjen i august for -vel ett år siden.

Etter medieoppslag lokalt høsten 2017 ble det handling i følge leder Trond Harald Iversen.

– Under et dialogmøte høsten 2017 ble vi av kommunens representant lovt å bli fulgt opp med et nytt dialogmøte, men vi har ikke hørt noe fra kommunens side etter den tid igjen sier Iversen. Han synes det er beklagelig at kommunen ikke tar fiskernes behov og ønsker mer på alvor.

– Ønsker bare greie liggeforhold for fiskerne

Trond Harald Iversen  i Frøya og Hitra Fiskarlag er for tiden  på fiske på Finnmarka sier til Hitra 24 at de ikke er ute etter noen luksus, men bare prøver å sikre gode og trygge nok liggeforhold for de fiskerne som leverer fisk over Hitra Fiskerihavn.

– Vi ønsker oss en enkel og grei flytekaie med plass for fem-seks fiskebåter på 30-40 fot innenfor moloen og med strømtilførsel, forteller Iversen i Fiskarlaget. Med Hitramat som norges ledene krabbemottak, så anser vi Hitra fiskerihavn som den viktigste på Hitra, men nå går det på sikkerheten løs og det er nærmest uforsvarlig både for fartøy og fiskere, påpeker han.

Den flytekaia som ligger der nå er ikke holdbar, det er alle som benytter seg av denne enige om i følge i Iversen.  Det tror han kommunen også innser,

– Jeg synes det er rart at Hitra kommune tør og ha den opp for ferdsel. Vi var i dialogmøte i fjor. Der prøvde kommunen og skyve bort ansvaret på en privat aktør,  de kommer ikke opp med noe godt alternativ eller en positiv dialog, og det sliter på en allerede utsatt yrkesgruppe som jeg trodde kommunen ville ta vare på for framtida, sier en oppgitt Iversen fra fiskebåten i Finmarka.

Slik ligger landgangen på fiskerihavna ned på den kommunale flytebrygga.

– Fiskarlaget og jeg synes dette er svært beklagelig. Skal vi holde på unge fiskere som er i yrket og rekruttere nye fiskere må vi kunne forvente at kommunen i det minste bidrar med å søke Kystverket og legge til rette slik at vi kan ligge trygt i ei offentlig fiskerihavn, før vi går på sjøen, avslutter han. Det er en hard jobb, og vi trenger ikke flere bekymringer, brummer fiskarlagslederen litt oppgitt.

Nå håper han kommunen setter seg ned og får klargjort hva de vil gjøre og når det skal gjøres, en gang for alle.

Annonser

Les også