Tranvik Vannlag i mål innenfor tid og pris

Flagget gikk til topps da siste vannabonnent ble koblet til

Publisert: 31. juli 2019 12:01.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Etter at Sigrid Hanssen som primus motor i Tranvik Vannlag startet opp byggeprosjektet med fremføring av nytt hovedvannledningsnett til Tranvikan i fjor høst var målet å være ferdig innen utgangen av august slik at alle var koblet til med reint vann. Underveis har det vært flere markeringer der nye abonnenter etter hvert kunne koble seg til, men mandag var siste del av nettet ferdig og blankt og godt vann kunne renne gjennom springet.
- I dag flagges det i Ulværet, forteller Sigrid på mandag. Hele vannledningen til Tranvik vannlag er nå fylt med rent vann, å alle medlemmene har tilgang til rent vann så snart dem har lagt inn sin vannledning og fått godkjent tilkobling av rørlegger kunne hun jublende fortelle tidligere denne uken.

En lang kamp for reint vann

Det har vært en lang kamp for å få koblet seg til kommunalt vatn og endelig få reint vann i kranene. Tross en mangeårig kamp kom aldri området opp på en kommunal utbygging av nytt vannledningsnett, men etter at de ivrigste forkjemperne i området fikk til en avtale med kommunen om levering av kommunalt vatn fra Fillan, og en kommunal garanti for låneopptak på over 13 millioner kunne det private vannlaget i Tranvikan starte prosessen med å legge de første rørene i hovedvannledningsnettet.

Les også: Nå blir det både vann og fiber til Tranvikan

Etter at vannlaget også fikk i stand en avtale med kommunen om å øke dimensjonen på store deler av vannledningen til 225 mm rør i stedet for 110 mm kunne kommunen bidra med en andel på rundt 2 millioner for denne kostnadsøkningen. Det vil da være mulig å føre vannledningen videre fra  enden i Ulværet og videre til Sandstad vannverk slik at det blir en rundløype som sikrer vannforsyningen for alle abonnenter.

Les også: Rent vann i kranan og ræcerfart på nettet – ja det blir bra.

Stor egeninnsats

Men, dette prosjektet hadde ikke latt seg gjennomføre uten stor egeninnsats og ikke minst engasjement for å få det gjennomført. Her har Sigrid Helene Hanssen spilt en viktig og stor rolle som pådriver og løsningsorientert slik at det ble en avtale med kommunen for levering av vann.

Hver enkelt abonnent som kobler seg til det blanke vannet har betalt et tilkoblingsgebyr eller medlemskap i Tranvik Vannlag om du vil på 50.000 kroner. I tillegg betaler hver enkelt vanngebyr etter måler inn til vannlaget, samt en fast årsavgift på 6000 kroner. Prisen for dette er etter kommunens gjeldene gebyrregulativ for vann, noe som i dag utgjør 16, 91 per kubikk vann. I tillegg legger Vannlaget på en krone slik at de kan dekke egne kostnader og vedlikehold. Slik sett er det abonnentene i området som selv dekker alle kostnader både med drift og ikke minst med denne store utbyggingen.

Les også: Endelig kom det reint vann til Tranvikan

– Den siste uka er er det nærmere 30 abonnenter som er koblet på den nye vannledningen forteller Helene Hanssen som er styreleder i vannlaget. Det er lagt 9 km hovedledning og mellom tre og fire km med stikkledninger, så dette har vært et svært prosjekt for oss alle påpeker Helene på jubeldagen. Likevel med en viss grad av malurt i begeret. Hun mener kommunen selv burde stått for framføring av reint vann i kranen

– Det er vannlaget som både bygger ut og betaler alt selv

Entreprisen er på knappe 14 millioner kroner og hele prosjektet har et budsjett på nesten 15 millioner kroner forteller Hanssen.

– Kommunens andel i prosjektet er på cirka 2 millioner kroner, og gjelder dimensjonsøkning av halve traseen fra 110 mm til 225 mm. Resten av kostnadene på nærmere 13 millioner finansierer Tranvik vannlag ved låneopptak og med innskudd av egenkapital fra folket i bygda, påpeker Sigrid Hanssen.

For henne er det viktig å understreke at Tranvik vannlag bygger og betaler alt selv.

– Vi får ingen stønad fra kommunen til dette, men kommunen står som garantist for våre lån. Og så langt vi kan se per i dag leverer vi anlegget både i henhold til budsjett og til avtalt tid, forteller hun stolt.

I løpet av august skal det ryddes og pusses og sammen med entreprenøren AHS Maskin og BRH Anlegg som har hatt dette som et arbeidsfellesskap skal de ta ferdigbefaringen når alt er avsluttet.

 

– Vi er godt fornøyd med gjennomføring, alle har stått på for å få det til innen fristen, lørdag og søndag har vært arbeidsdag i lang tid nå, forteller Sigrid som ikke kan få rost arbeidsfolka som har stått på nok.

Når arbeiderne har avsluttet finpussen langs trassen er det bare en ting som gjenstår i følge Hanssen og det er en en skikkelig vannfest.  Og da blir alle invitert i følge den driftige vannverkslederen. Datoen skal de bestemme i løpet av august forteller hun.

Les også: Det ble feiring da Sigrid skjenket i glassene

Går nå over i en ny fase

Men nå går vannlagets arbeid også over i en ny fase. Det har gjennom bl.a. HF vært flere innlegg der flere private vannverk mener at det bør være kommunen som har ansvaret for drift av selve anlegget. Med bakgrunn i de kravene som settes for å teste og sjekke vannkvaliteten til enhver tid, mener Sigrid Hanssen sammen med mange av de andre vannverksansvarlige i de private vanneverkene at dette bør organiseres og driftes av kommunen. Hun har selv gjort seg noen tanker rundt dette, noe du kan lese om i dette leserinnlegget.

– Alle er enige med meg, drift av anlegget bør og skal være en kommunal oppgave. Noe vi vil jobbe med i tiden som kommer, sier Sigrid Hanssen i Tranvik Vannlag. Vi slutter oss til resten av kommunens private vannlag, – sammen utgjør vi etterhvert en stor andel av antall meter med vannledninger i kommunen, og kommunen må ta dette på alvor, sier hun på det som likevel er en jubeldag for Tranvikan og Ulværet. Endelig kom det godt og reint vann ut av kranene.

Les også