– Føler ansvaret for trygg vannlevering slik som situasjonen er

Publisert: 12. juni 2019 15:07.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Kjell Arne Sætherbø (th) og Hallstein Brevik i Hitra kommune føler på ansvaret for at vannanleggene i kommunen skal levere rent og godt vann.
- Her kommer det renset og vann som er trygt å benytte for alle som får fra dette vannanlegget sier Sætherbø i det de to vannspesialistene viser oss rundt i vannbehandlingsanlegget i Fillan.

Annonser

Etter vannskandalen i Askøy kommune, der store deler av befolkningen har blitt slått ut av infisert og dårlig vann har de fleste fått øynene opp for hvordan kan det være i mitt nærmiljø. På Hitra er det flere private vannanlegg, men kommunen har nok de største vannleveransene som alle går gjennom et av de tre vannbehandlingsanleggene på Hitra. Anleggene ligger på Dolmøya, Fillan og på Sandstad. Disse anleggene forsyner innbyggere og næringsliv som er tilknyttet.

– På Hitra har vi gode vannanlegg og det har vært lagt et stort arbeid gjennom mange år for å sikre en trygg og god vannforsyning til abonnentene som får fra disse vannbehandlingsanleggene, sier anleggsleder vann Kjell Arne Sætherbø.

Begge de to karene som følger med på dataskjermer og leser av måleresultater, føler på at det er enda viktigere enn før å sørge for at alt er bra og på stell etter at vannskandalen på Askøy nylig ble kjent.

– Vi har nok både nyere og helt oppgraderte vannanlegg og i forhold til enkelte andre kommuner, mener Sætherbø.

Alle de tre vannbehandlingsanleggene i Hitra er av relativt ny dato og følges opp jevnlig med målinger og prøver. Mattilsynet har tidligere i år hatt en tilsynsrappport og her konstanterer de at alt ser bra ut.

– Anleggene leverer trygt vann med god leveringssikkerhet, skiver Mattilsynet i sin tilsynsrapport.

Prøvetaking flere steder

Hitra kommune har hatt, og har, et godt system for prøvetaking av vannet ved alle de tre vannbehandlingsanleggene. Det er jevnlige prøvetakinger av vannet der vannet renses, ved vannbehandlingsanleggene, i høydebassengene og på ledningsnettet i følge kommunen.

– Det er utarbeidet et system for prøvetaking som er godkjent av Mattilsynet. Vi tar flere prøver enn det forskriftene krever, og alle vannprøvene analyseres for sykdomsfremkallende bakterier, opplyser Hitra kommune.

Prøvetakingen skjer ut ifra en plan for å kunne fange opp eventuelle endringer i vannkvaliteten over tid. Jo større vannverket er, jo flere prøver. Kommunen har i tillegg et nært samarbeid med næringsmiddelindustrien på Hitra som ivaretar sine interesser i forhold til vannkvaliteten gjennom årlige revisjoner av kommunens vannverk.

Mattilsynet fornøyd

Mattilsynet hadde en tilsyn av Hitra kommunes planer for prøvetaking i mars 2019. Det generelle inntrykket fra Mattilsynet var at;

– De kommunale vannverkene på Hitra drives på en måte som sikrer abonnentene trygt vann med god leveringssikkerhet. Personalet som deltok under tilsynet viste at de har god kompetanse på teknisk drift og vurdering av hygienisk sikkerhet. De viste også god innsikt i betydningen av å se drikkevann i sammenheng med helhetlig samfunnsutvikling, skriver de i sin rapport etter tilsynet.

Kjell Arne og Hallstein kan bare fortsette sitt vanlige arbeid med prøvetaking og vannbehandling. Slik kan du som innbygger fortsatt være sikker på at de får rent og godt vann ut av springen. Her er alt på stell med andre ord og det er ingenting å frykte.

Annonser

Les også