Følg dagens kommunestyremøte på nett

Publisert: 31. januar 2019 12:42.

Del på sosiale medier:

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Print Friendly, PDF & Email

I dagens kommunestyremøte samles de 23 representantene for å behandle en rekke saker. Du kan følge dagens debatt via web-tv på Hitra24.no. Møtet starter klokka 13.

Annonser

Dagens kommunestyremøte skal blant annet behandle en rekke tunge saker. Igangsetting reguleringsplan for Lervågen er en av dem. I tillegg foreligger to prinsippsaker om konsesjon for landbrukseiendommer til aksjeselskap. Andre viktige saker vil nok være klage på søndagsåpne butikker på Sandstad, høringsuttalelse om pelsdyropprett og uttalelse om trafikksikkerheten på Knarrlagsund bru.

Se Web-Tv ovenfor, eller via Hitra kommune sin nettside

Til behandling har de disse sakene i dag:

 • Igangsetting – Reguleringsplan for Lervågen, gnr 96, bnr 33 m fl
 • Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Volden gnr 6 bnr 1
 • Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen gnr 76 bnr 1
 • Høringsuttalelse – forbud mot hold av pelsdyr – Lovforslag
 • Økonomireglementet – endring vedr. startlån og tilskudd
 • Klage på vedtak typisk turiststed Rema 1000
 • IKA Trøndelag IKS – Ny selskapsavtale fra 01.01.2019 P
 • Mobildekning – Ny mobilmast Fjellvær
 • Revidering av plan for forvaltningsrevisjon
 • Revidering av plan for selskapskontroll 2017-2020
 • Melding – Oppnevning av valgstyre – Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
 • Melding – Valg av stemmesteder – Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
 • Uttalelse om ny bru og trafikksikkerheten i Knarrlagsundet

Annonser

Les også