Fosen Tingrett på Brekstad foreslås lagt ned og overført til en felles tingrett for hele Trøndelag i Trondheim.

Vil at du skal møte i Trondheim når du må i retten

Foreslår å legge ned Fosen Tingrett

Publisert: 30. september 2019 13:05.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Det er for mange tingretter i Norge, mener Domstolkommisjonen. Tirsdag legger de fram et forslag om å legge ned to av tre tingretter, ifølge Adresseavisen. Det betyr blant annet at Fosen tingrett som Hitra hører til overføres til Trondheim.

Annonser
Kommisjonen foreslår dermed å stenge halvparten av landets rettslokaler for godt, skriver avisa. Hele Trøndelag foreslås samles til en tingrett. Steinkjer består med rettslokaler, men Fosen tingrett på Brekstad og Namdal tingrett i Namsos foreslås lagt ned med overføring av sorenskriver og ledelse til Trondheim

I den fremskyndede delrapporten om struktur og lokalisering av tingrettene og lagmannsrettene i Norge, heter det blant annet at dagens 60 tingretter reduseres til 22 tingretter med 30 rettssteder, og at dagens 34 jordskifteretter reduseres til 13 jordskifterettskretser med til sammen 20 bemannede rettssteder.

Trondheim Tinghus. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Adresseavisen skriver at dette for eksempel betyr at hele Trøndelag foreslås samlet til én tingrett.

Kommisjonen mener dagens inndeling og lokalisering av seks lagmannsretter er fornuftig, men har lagt inn to ulike endringer i rettskretsinndelingen rundt Borgarting lagmannsrett.

I delrapporten begrunner Domstolkommisjonen ønsket om nedleggelse med med at små tingretter utfordrer tilfeldighetsprinsippet ved valg av dommer, at undersøkelser indikerer kvalitetsforskjeller, og at prinsippet om at like tilfeller skal behandles likt, er under press.

Kommisjonen med 16 medlemmer ledes av sorenskriver Yngve Svendsen i Oslo tingrett. Kommisjonen ble nedsatt 11. august 2017.

Tirsdag 1. oktober klokka 12 overlever Domstolkommisjonen delrapporten til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp), ifølge justisdepartementet.

Andre delrapport fra kommisjonen har sett på uavhengigheten, digitalisering og domstolenes oppgaver.

Annonser

Les også