Illustrasjon av den flytende fergekailøsningen. Foto: Holbø Consulting

Sparer 120 kilometer kjøring

Foreslår flytende fergekai for å realisere Hitra – Auresambandet

Publisert: 1. juli 2019 12:34.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Det jobbes fortsatt med å få realisert et nytt fergesamband mellom Hitra og Aure. Nylig vedtok samferdselsutvalgene i både Møre og Romsdal og Trøndelag å jobbe videre med å få realisert det nye sambandet i løpet av 2021/22. Havneselskapet la nylig fram en ny løsning på ei flytende fergekailøsning for å få ned kostnadene ved oppstart.

Annonser

Må vente på statlig finansiering

Det har vært jobbet i mange år med å få realisert sambandet mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika her på Hitra. Nordmørskommunene og fylket der har hele tiden vært en pådriver for å få startet opp arbeidet med å knytte de to fylkene sammen via denne fergeforbindelsen.

For å komme med på den statlige finansieringen av fergesamband må fylkeskommunene og de omkringliggende kommunene være positive og bidra til en mellomfinansiering i de to første årene. Tross fylkesrådmannen i Trøndelag negative innstilling til å gå så mye mer videre med prosjektet, gikk et enstemmig fylkesutvalg inn for å fortsette arbeidet med å realisere dette. Nabofylket Møre og Romsdal er en pådriver her. Det har kommet viljeserklæringer om økonomiske bidrag fra de fleste kommuner som er med på prosjektet. Hitra har for sin del avsatt fem millioner fra Havbruksfondet til dette. Dette har også Aure, Hemne og Kristiansund blitt med på, sammen med Kristiansund Nordmøre Havn. Frøya har også fått en anmodning om å bidra i spleiselaget, men der er saken ikke avgjort ennå.

Foto: Holbø Consulting

Reduserer kjøreavstanden med 120 kilometer

Nytt samband Aure-Hitra vil gå tvers over Trondheimsleia mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra. Overfartstiden vil være mellom 20-25 minutter. Fergesambandet vil binde sammen FV680 i Møre og Romsdal og FV 713 i Sør-Trøndelag.

En ny fergeforbindelse mellom Aure og Hitra vil redusere kjøreavstanden med 120 kilometer og gi spart reisetid på opp mot 60 minutter mellom kommunene Aure og Hitra. Det samme gjelder f.eks. mellom Kristiansund og Hitra, eller Frøya for den saks skyld. Dette vil utvide og styrke bo- og arbeidsmarkedsregionen i dette området betraktelig. Det anses derfor også som et svært godt regionalt tiltak. Veksten innenfor blå sektor krever stadig bedre infrastruktur og tilgjengelighet. Et slik fergeforbindelse vil også være med på å legge til rette for dette på en enda bedre måte.

Ferdig regulert i begge kommuner

Både i Kjørsvikbugen i Aure kommune og Laksåvika i Hitra foreligger det godkjente reguleringsplaner for bygging av fergeleier og adkomstveier. Nå er det også utarbeidet nye skisser og modeller for å bygge flytende fergekailøsninger, slik at etableringskostnadene kan reduseres betraktelig.

Fergeleiet ved Kjørsvigbugen er tenkt seende slik ut. På Hitrasiden vil det bli en tilsvarende løsning i Laksåvika når fergesambandet skal etableres. Foto: Holbø Consulting

Havneselskapet Kristiansund og Nordmøre Havn har på oppdrag laget en løsning med en slik kailøsning. Dette vil kunne medføre store kostnadsbesparinger for prosjektet. Den flytende kailøsningen består av ei kjørebru som er hengsletslik at den tar opp tidevannsforskjellene, en 26 meter lang flytepontong og en leder.

Løsningen innbefatter ei kjørebru som er hengslet for tidevannsforskjeller, en 26 meter lang flytende pontong og en leder.

Partene håper at fergesambandet kan bli realisert i løpet av 2021/2022.

 

Annonser

Les også