Mowi, tidligere Marine Harvest, har fortsatt sitt slakteri og fabrikk på Ulvan. Kommunen venter på avklaringer rundt tomtekjøpet på Jøsnøya.

Venter på klarsignal for fabrikkbygging

Formannskapet møter Mowi-ledelsen

Publisert: 13. august 2019 14:11.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Kommunestyret på Hitra vedtok i november 2018 at oppdrettsselskapet som den gang het Marine Harvest skulle få en utsettelse på byggestart på den kjøpte industritomta på Jøsnøya. Den gangen beskrev ledelsen i selskapet at "i løpet av 2019 vil styret i Mowi ta stilling til om det skal bygges ny fabrikk i regionen" Nå skal formannskapet ha et møte med ledelsen i selskapet i slutten av august.
- Vi vil orientere om det arbeidet vi har lagt ned så langt, sier regiondirektør Asgeir Hasund som ikke kan bekrefte noen byggestart av ny fabrikk ennå.

Annonser

Lenge siden de kjøpte tomt

Den gangen Hitra kommune planla byggestart av industriområdet på Jøsnøya var det med bakgrunn i ønsker fra flere havbruksselskaper og leverandører om å etablere seg der. Det var forhandlinger med både Lerøy Midt, Marine Harvest, Bewi og Sunde-gruppen som alle tilkjennega at de ville ha areal og bygge i det som var tenkt som et havbrukscluster for marine næringer. Alle disse selskapene har både kjøpt og betalt for tomtene sine, men det er så langt bare Lerøy som har bygd ferdig anlegget sitt som åpnet i 2018.

Mowi har tidligere fått utsettelse på byggestart, og seinest i november i fjor ga kommunestyret på Hitra en ny utsettelse etter at selskapet hadde sendt en forespørsel om dette. Som de den gang beskrev det jobbet selskapet fremdeles med planleggingen av en eventuell ny fabrikk, men at det først i løpet av 2019 ville være avklart til om og når en slik byggestart kunne komme igang.

I kommunestyrets vedtak godkjente de en utsettelse på på bygging, men la inn et nytt krav om at de forutsatte at Mowi bekreftet byggestart av ny fabrikk innen utgangen av mai 2019. En slik bekreftelse kom aldri, men nå er det bekreftet at formannskapet på Hitra skal i møte med ledelsen for Mowi der videre framdrift helt sikkert vil være tema.

– Vi har forståelse for et sterkt ønske om rask avklaring fra alle parter, men vil understreke vårt behov for nødvendige avklaringer i selskapet før investeringer for flere hundre millioner kroner blir vedtatt , skrev regiondirektør Asgeir Hasund i sin forklaring i et brev til kommunen 29. mai.

Møter formannskapet i august

Hasund bekrefter overfor Hitra24 i dag at både han og konsernsjef oppdrett, Per Roar Gjerde vil komme for å møte formannskapet tirsdag 27. august.

– Jeg beklager at dette tar tid, og håper dere fortsatt kan vise tålmodighet med oss i denne saken. Uansett så vil jeg rette en stor takk for godt og konstruktivt samarbeid gjennom mange år, og så satser vi på at dette videreutvikles i årene som kommer, skrev Hasund i sitt svar på fortsatt utsettelse i mai.

Månedene går fort og året er snart til ende, og det kan forventes at Mowi vil gjøre en endelig beslutning om bygging av ny laksefabrikk på Jøsnøya og flytting fra Ulvan ut fra de signalene de har gjort så langt. Også de andre to aktørene, Bewi og Sunde, har fått utsettelse på byggestart, og slik vi forstår det vil den endelige beslutningen fra Mowi ha stor betydning for den videre industrietableringen på Jøsnøya. Kommer Mowi igang med sitt nye forventede fabrikkbygg vil dette også utløse stor byggeaktivitet fra andre aktører som vil etablere seg på det store industriområdet for marine næringer.

Les også