Aker Solutions Egersund bygger ståldekket til den nye brua

Første del av Åstfjordbrua ble ferdig på fredag

Publisert: 15. juli 2018 15:55.

Del på sosiale medier:

  • 95
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Nok en milepæl i bygginga av Lakseveien. Mens entreprenøren Metrostav jobber med brufundamentene har det pågått bygging av selve broseksjonen som veien skal gå på hos skipsverftet Aker Solutions i Egersund.
Den første, store broseksjonen til Åstfjordbrua ble kjørt ut fra fabrikasjonshallen til maleranlegget på skipsverftet i Egersund nå fredag, forteller kommunikasjonsansvarlig Stina Kildedal-Johannessen til Hitra 24.

Annonser

Foto: Prosjektet går som planlagt og den første, store broseksjonen til Åstfjordbrua ble i dag kjørt ut fra fabrikasjonshallen til Aker Solutions i Egersund til maleranlegget.

Store dimensjoner

– Seksjonen som ble kjørt ut i dag er 67 meter lang og veier 200 tonn.  Dette er en av totalt 17 seksjoner. Disse skal sammenstilles til åtte store seksjoner som Aker Solutions transporterer og installerer i Åstfjorden i neste år, forteller Stina Kildedal-Johannessen i Aker Solutions til Hitra 24.

Dette skjer omtrent i det den store konstruksjonen rulles ut av sveisehallen ved skipsverftet som har oppdraget med å lage all stålkonstruksjon til veibanen som skal heises opp på fundamentene som er under bygging i Åstfjorden i tida framover.

Hos Aker Solutions i Egersund arbeides det for fult med stålkassen til brua, som er selve bærebjelken til bruoverbygningen.  Etter planen så skal den komme til Åstfjorden i månedsskiftet mars-april neste år. Stålkassen er sammensatt av åtte seksjoner som er delt inn i noen mindre seksjoner. Underseksjonene blir satt sammen og så må de overflatebehandles med maling etter hvert. Dette utføres ved skipsverftet. Hovedseksjonene blir siden satt sammen før de blir flyttet med båt/lekter til Åstfjorden hvor de til slutt skal heises på plass.

Arbeidet i Åstfjorden går etter planen

Når det gjelder arbeidet i Åstfjorden har entreprenøren fått på plass de to store betongfundamentene og senket dem i det som skal bli seiligsløpet under brua.

– På akse 2 har Metrostav startet med betongarbeid på fundament som kommer på toppen av pelene. I akse 3 og 4 er senkekasser satt på sjøbunnen. Etter ferien blir disse understøpt for så å fylles med pukk før topplokket blir støpt, forteller byggeleder Hlynur Gudmundsson i Statens Vegvesen i det han går ut i ferie.

– I akse 5 er alle peler satt ned og arbeid med brufundamentet her starter straks etter ferien.  I akse 6 er 11 av 14 peler satt ned. I akse 7 har pelearbeid ikke startet ennå. I akse 8 arbeides det med armering av søyle og støping av den skal starte før midten av august.  I landkar i akse 9 arbeides det med sprenging nå, forteller byggeledereren som sier alt går etter planen og vel så det. Det er veldig god fremdrift ifølge Gudmundsson.

 

 

Les også