Tar over de gamle lokalene til Trimfit

Geir Atle er i full gang med å fjerne gamle speil som var limt på veggene der treningssenteret Trimfit holdt til tidligere.  Fysioterapeut Sanna Fjeldvær som startet opp her for noen år siden har kjøpt lokalene til den gamle Bunnprisbutikken og flyttet til dem. Nå er det andre leietakere som gleder seg til å komme inn i større og publikumsvennlige lokaler.

Frivilligsentralen flytter noen meter

Det er Hitra Frivilligsentral som skal flytte inn her fra høsten. I dag holder de til vegg i vegg, i det som er lokalene til Hitra Misjonssentral, der de deler på felles lokaler. Nå skal Frivilligheten få egne lokaler som åpner nye muligheter og flere tilbud til befolkningen på Hitra.

– Vi gleder oss over at vi har fått i stand en avtale med utleier på dette. Her vil vi få større lokaler, noe som er nødvendig når vi også satser på øke det frivillige tilbudet. Det skal bli et sted både ungdom og eldre skal kunne stikke innom, og her er det muligheten for mange lag og organisasjoner å bidra med noe til fellesskapet, forteller en oppglødd Eldbjørg Broholm like før hun går ut i ferie.

Frivilligsentraler er noe som er opprettet i  de aller fleste norske kommuner. De skal være et bindeledd mellom frivillige lag og organisasjoner og de som har behov for hjelp fra ubetalte frivillige. Hitra Frivilligsentral har gjennom mange år vært en aktiv bidragsyter for mange ulike tiltak i hittersamfunnet.

Med nye og større lokaler vil det bli rom for enda flere aktiviteter mener Broholm, som har vært en aktiv pådriver i frivillig arbeid gjennom mange år.

Mange aktivitetstilbud

Årsberetningen for Frivilligsentralen vitner om en svært aktiv møteplass.  Her kan du oppleve seniortrim for eldre som ønsker å møtes en gang i uka. Hver tirsdag er det strikke-kafe der strikkepinnene har gått jevnt og trutt de siste årene. Strikkekafeen har gjennomført et prosjekt med å strikke babypledd til sykehuset i Narva, Estland. Også i 2018 arrangerte de «Strikkedugnad» for å strikke skjerf til Kirkens Bymisjon. Da ble det sendt ut i overkant av 50 oransje skjerf til Bymisjonen.

Gjennom frivilligsentralen er det mange andre aktiviteter. Likevel kan vi nevne at de organiserer matutkjøring til eldre hjemmeboende, snekkeraktivitet for eldre, språk-kafe og bistand til mange eldre med å fylle ut ulike skjemaer. I tillegg er det en rekke andre aktiviteter gjennom året.

Ikke minst er den årlige julaftensfeiringen blitt et en tradisjon.

– Da samles vi til julemiddag, gang rundt juletreet og utdeling av julegaver gitt av handelsstand og frivillige. Sist år hadde vi rundt seksti personer her og det er stadig flere som vil være med eller bidra her, sier Eldbjørg som har feiret julaften på Frivilligsentralen gjennom mange år nå.

Nå håper hun at de også skal få igang dagaktivitestilbud for demente, og psykisk helsevern. Dette i tillegg til å organisere og følge opp tilbudet med «sommerjobb for ungdom» som har blitt en suksess i kommunen.

Å få lokaler i front mot gata og den nye Sentrumsparken som kommer her i disse dager gjør at terskelen for å stikke innom oss blir enda lavere og at vi åpner oss for besøkende i kommunesenteret på en positiv måte avslutter Eldbjørg Broholm, daglig leder i Hitra Frivilligsentral som gleder seg til å komme inn i nye flotte lokaler etter at Geir Atle er ferdig med oppussingen.