Ordfører Ole Haugen tok med seg fylkespolitiker Arnfinn Brechan (Ap) som sitter i hovedutvalg vei på befaring på Knarrlagsundbrua tirsdag. Her påpeker begge at det nå skal bygges ny bru.

Brechan: - Ble først klar over tilstanden for fire år siden

Fylkespolitiker lover at det skal bli ny bru

Publisert: 6. november 2018 21:35. Sist oppdatert: 6. november 2018 21:35

Del på sosiale medier:

  • 76
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Det kom som en stor overraskelse for meg at brua var i så dårlig forfatning. Det var ingen av oss politikere som hadde tenkt på at når brua ble bygd med sjøsand så skulle den bli i så dårlig forfatning, forteller fylkespolitiker Arnfinn Brechan (Ap) når ordfører Ole Haugen tar han med på en befaring på Knarrlagsundbrua. Nå lover han at det skal komme ny bru, det store spørsmålet er bare når den kommer.

Annonser
Når Brechan snakker om problemer med korrosjon på grunn av sjøvann påpeker han at dette gjelder jo de aller fleste bruene som er produsert etter den metoden på 50-60 tallet.

-Det er Statens Vegvesen som har fagansvar her og de burde forklart oss dette, men da saken kom opp politisk for fire år siden har vi fulgt med på utviklingen og allerede gjort tiltak, sier Brechan i en kommentar til dette.

Brechan poengterer at dette tar han veldig alvorlig, og at påstanden om at politikerne i fylket og lokalt ikke gjør noe med dette er helt feil. Det er heller stikk motsatt mener fylkespolitikeren selv.

– Når noen i lokalmiljøet tenker at vi ikke er opptatt av det, så stemmer det ikke. Vi er veldig opptatt av det og har stor forståelse for at noe må gjøres med brua. Imidlertid sitter heller ikke vi i fylket på noen Sareptas krukke som vi bare kan trylle opp penger fra, sier en engasjert Brechan mens bilene suser forbi oss og inn på brua. Det er stadig trafikk som kjører fram og tilbake, både små og store kjøretøy.

Fylkespolitikeren fortsetter med sin forklaring, mens ordfører Haugen lytter godt etter sin partikollega.

– Nå har vi imidlertid satt oppdraget i bestilling hos bruseksjonen i Statens Vegvesen i Molde, og de skal utrede alternative løsninger og kostnadene med ulike utbyggingsalternativ. Det oppdraget ligger allerede fast, det må det ikke herske noen tvil om presiserer Brechan.

Tidligere har temaet vært om det skal bygges nytt eller om man skal reparere på den gamle brua. Vegvesenet har selv satt ned akseltrykket fra 1. oktober, noe som tyder på at noe må gjøres mener mange.

– Det som har rotfestet seg i det politiske miljøet i dag er at vi skal se på ny bruløsning, slik oppfatter jeg det at alle er enige om, fortsetter Brechan. Å si at vi ikke er opptatt av dette er derfor helt feil. Vi er veldig opptatt av det og kommet forbi punktet der vi bare tenker og snakker for lenge siden. Utfordringen vår blir når vi igjen får saken tilbake fra Vegvesenet og hvordan vi da skal finansiere dette.  Men en løsning må vi bare finne, vi har ikke noe annet valg sier Arnfinn Brechan som selv sitter i  hovedutvalg vei i Trøndelag fylkeskommune og dermed vil få saken til oppfølging framover.

Og når kan den endelige beslutningen være klar så beboerne på Ulvøya og området rundt her er overbevist om at noe skjer, og at det ikke bare blir fagre ord og løfter Brechan?

-Det er ikke bare fagre ord og løfter, bedyrer Brechan. Straks vi får det tilbake fra bruavdelingen må vi ta en endelig beslutning.  Ole (Haugen) henger på oss hele tiden, og det er helt feil som mange sier at ingen lokalpolitikere ikke gjør noe. Det er bare tøys, de henger på oss i fylket hele tiden synes jeg sier han. Vi kan derimot ha en bedre dialog med berørte bedrifter om hva som skal velges. I tillegg må vi også ta hensyn til at dette er en farled der Kystverket er de som bestemmer, så her er det mange instanser og parter og interesser som skal ivaretas. Hvor skal den ligge, høyde på brua og endelig beslutning, sier politikeren som mener alle i fylkets politiske miljø nå har skjønt dette.

Han lover at de fortsatt skal jobbe med saken og vil presse på videre overfor alle instanser for å få fortgang i det før den endelige beslutningen kan tas.

-Jeg har jo hørt lokale krefter skal ha folkemøte, og det er bra. Men da må de huske at de må plassere det slik at vi også kan møte, sier Brechan som gjerne komme på et slikt møte i Knarrlagsundet.

-Jeg skjønner du vil ha konkrete datoer og tidspunkt, men det er vanskelig å sette det i dag, men når lokalpolitikerne maser på oss, så maser vi på vegvesenet og så får vi bare holde fokus og få dette i havn, sier Brechan som ber om å bli trodd på dette.

Poenget er at fylket som vegeier vet hvordan det er, de vet det må gjøres noe med brua på svært kort tid både når det gjelder planleggingspenn og vedtak, bedyrer Brechan, men han har forståelse for at det kan oppfattes veldig forskjellig fra om du er bruker av brua daglig og  bor i området, eller om du sitter en annen plass og skal fatte den endelige beslutningen.

Du sier dere først ble klar over tilstanden til brua først for fire år siden Brechan? Mener du virkelig at dere ikke så noe som helst behov for å gjøre noe med Knarrlagsundbrua før den tid?

-Ja, det var første gang da saken kom opp som sak første gang for fire år siden, da kom det opp flere mulige brutraseer etter at det lokalt kom klar beskjed om at noe måtte gjøres. Nå ligger den faglige vurderingen allerede hos bruseksjonen og vi må ha tillit til dem at de kommer opp med både mulige løsninger og kostnader for dette som blir bra for området her i lang tid framover, avrunder Brechan i det ordfører Ole Haugen bryter inn i praten ved brua.

For meg er saken slik at det ikke er snakk om det kommer ny bru, men når, og det stemmer at det var i 2014, sammen med Vegvesenet vi fikk lagt fram tre mulige traseer, her hvor brua står i dag, midt i sundet og helt til vest i sundet sier Haugen. De to alternativene som ligger lenger vest i sundet er begge betraktelig dyrere enn ei ny bru her hvor dagens bru ligger, mener Haugen.

Brua faller ikke ned

Begge politikerne påpeker at brua faller ikke ned. Mange snakker som om det er fare for at brua kan falle ned hvilken dag som helst, og det finnes det ingen grunn til å tro på mener de.

-Det har vært fagfolk fra bruseksjonen, undersøkelser fra Rambøll som alle sier at det ikke er noen umiddelbar fare for brua. Det er satt ned aksellast for å trygge ekstra, men man kommuniserer og sender signaler som underbygger engstelsen for beboerne som er her, og vi må stole på de sikkerhetsmessige vurderingene som fagseksjonene kommer med, vi har ikke noe annet valg. At enkelte snakker om at den kan falle ned hvilken dag som helst har ikke noe belegg, det er ingen fare for at den faller ned i det hele tatt poengterer både Haugen og Brechan.

Både lokalpolitikeren og fylkespolitikeren fra arbeiderpartiet bedyrer at de vil ha fokus på at det skal holdes fullt trykk på at det blir handling framover. Og framover er det bare et spørsmål om når brua kommer og ikke om det blir ny bru eller ei. Det er både Brechan og Haugen enige om.

Annonser

Les også