Sivert Bjørnstad (FrP) har i samarbeid med regjeringspartiene fått på plass tilskudd på over 1,5 millioner for eldre på Hitra og Frøya.

Gir over 800.000 til eldretiltak i Hitra kommune

Publisert: 23. september 2020 14:23.

Del på sosiale medier:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Print Friendly, PDF & Email

Som et gjennomslag i revidert nasjonalbudsjett fikk regjeringspartiene sammen med FrP på plass en ekstrabevilgning på over 400 millioner kroner til sårbare eldre. Nå er er det klart at øyregionen får over 1,5 millioner til konkrete tiltak, og i dag er det klart at Hitra kommune får totalt kr 814.625 kroner.
- Sårt tiltrengt, i en tid hvor eldre har blitt mer sårbare, sier regjeringspartiene og Frp i en uttalelse.

Pengene skal gå til tiltak mot ensomhet, for mer aktivitet og flere besøk, og deles ut til kommuner og frivillige som et resultat av forhandlinger i revidert nasjonalbudsjett. Aktivitetsvenner og nye sykler er noen av tiltakene som får støtte.

– Dette var en viktig seier for oss i Frp i revidert budsjett. Eldreomsorg er alltid et viktig felt, men kanskje særlig nå. Virussituasjonen medfører at mange eldre dessverre er svært sårbare for ensomhet, derfor er det gledelig at disse pengene nå kommer, sier Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for FrP.

Bjørnstad får støtte fra Høyre.

– At kommunene nå får mulighet til å gjøre det enklere med besøk, med smittevern godt ivaretatt vil være med å øke livskvaliteten for våre eldre i tida fremover. Ensomhet er i utgangspunktet et stort problem blant eldre, og har blitt ytterligere forsterket det siste året, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Høyre.

I budsjettforliket ble det bevilget 400 millioner kroner til tiltakspakken til sårbare eldre. Tiltakspakken har vært søkbar for kommuner og frivilligheten. Det er stor variasjon i hva det er gitt tilskudd til. Hitra kommune har søkt om midler og har fått gjennomslag for sin søknad i denne omgang.

– Det som er flott er alle de flotte prosjektene kommuner, Røde Kors, frivilligsentraler og andre kommer opp med. Det kan handle om å legge til rette for felles aktiviteter mellom de unge i bygda og de gamle på heimen, sier Jon Gunnes, stortingsrepresentant for Venstre.

På grunn av covid-19 har ikke Helsedirektoratet kunne forvalte alle midlene selv, og de foreslo derfor at forvaltningen av midlene i forliket deles mellom Helsedirektoratet, Fylkesmannen og Stiftelsen Dam.

– Tiltakene som er omsøkt viser hvor viktig samspillet mellom kommunene og frivillig sektor er. Bare her har vi over hundre oppskrifter på hvordan vi kan skape mer livskvalitet, glede og samhold i en tid preget av store utfordringer for oss alle, sier Karin Bjørkhaug, gruppeleder på fylkestinget (Krf).

Stor pott til Hitra

Hitra kommune får totalt kr 814 625:

  • 150.000 kr: Tilskudd tildeles til innkjøp av 15 stk KOMP, og til å ta i bruk ny teknologi
  • 664.625 kr: Tilskuddet tildeles til innkjøp av  Motiview og  besøksvert/sykkelvert i 60 prosent, tilbud til 54 beboere. Tilskuddet tildeles også til lønn av en i 40 prosent for opplæring og innføring av KOMP for å dele bilder og ha videosamtaler ( 399.880)

 

Les også