Audun Liland i Hitra kommune har sendt inn søknad til fylkeskommunen om statlig og fylkeskommunal finansiering av flere områder som har dårlig bredbåndstilknytning i dag. I juni vil det bli avgjort om alle prosjektene blir med i utbyggingen framover.

Håper på midler til seks områder for bredbåndsutbygging i Hitra kommune

Publisert: 29. mai 2019 12:25.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Audun Liland i Hitra kommune håper alle prosjektene som det er sendt inn søknad om utbygging av bredbånd på Hitra blir finansiert og igangsatt. I løpet av juni får vi svaret.
- Vi har søkt om seks områder i nye Hitra kommune der vi ser for oss å fortsette prosessen med fiberutbygging. Det er tre på Hitra og tre i deler av Snillfjord, som blir en del av nye Hitra kommune fra årsskiftet, sier prosjektlederen for bredbåndsutbygging i Hitra kommune.

Annonser

Det er Trøndelag Fylkeskommune som har invitert kommunene  i Trøndelag til samarbeid for å få bygget ut mer bredbånd i fylket. Trøndelag fylkeskommune har blitt tildelt 35 millioner for å bygge ut bredbånd i dårlig dekte områder og i tillegg har fylkeskommunen satt av 17 millioner ekstra, slik at den totale potten er på 52 millioner kroner for hele fylket.. De prosjektene som prioriteres er først og fremst å dekke inn husstander og bedrifter som mangler 10 Mbps. Hitra kommune har søkt om midler for utbygging i seks områder i denne omgangen, forteller prosjektleder for bredbånd og mobil i Hitra kommune, Audun Liland.

Merk at områder som har mellom 10 og 30 Mbps kun på kobberkabel (xDSL), kan likestilles med de som har under 10 Mbps. Dette grunnet avvikling av kobbernettet de kommende årene opplyser fylkeskommunen.

I snillfjord som skal bli en del av Hitra kommune fra nyåret er det søkt om bredbåndsutbygging i tre områder.

For hvilke områder søker dere om bedre bredbånddekning nå? Og hvem og når avgjøres dette?

– Det søkes for strekningen Sandstad til Børøysundet, og her er det fordelt på tre delprosjekt. I tillegg har vi tatt med deler av vår utvidete kommune i Snilfjord fra årsskiftet, områdene Sundlandet, Rottem til Skipneset og Vingvågen, forteller Liland mens han viser oss områdene på kartet.

Hvor store summer dreier dette som i utbygging og må kommunen selv og andre bidra med store summer for å få til dette?

– Dette er sendt inn til fylkeskommunen som har bedt aktuelle utbyggere om å regne på kostnaden. Dersom vi får  tilskudd til deler eller hele prosjektet er det krav om 25 prosent lokal delfinansiering. Dette kan være kommunalt bidrag, men det er også mulig å ta inn delfinansiering gjennom dugnad og samarbeid med andre prosjekter, forklarer han.

Hva med de områdene som ikke har god dekning i dag.  Hva gjøres mot disse, eller hvor kan brukerne henvende seg for å få registrert ønsket sitt om bedring Audun?

– «Plan for digital infrastruktur» ligger ute på høring (du finner dem på kommunens nettsider) til fredag 5. juli. Her er det også lagt inn en prioriteringsrekkefølge på hvilke områder som skal prioriteres og når. Det er mulig og ønskelig at det kommer innspill til denne prosessen både fra privatpersoner, bedrifter og lokalsamfunn, så skal vi bringe dette videre i arbeidet med å få best mulig dekning på Hitra, oppfordrer rådgiveren som jobber intenst med dette.

Liland ber om å at privatpersoner, bedrifter og lokalmiljø kommer med gode begrunnelser og dokumentasjon på områder de ønsker utbygd. Desto mer planer og bilder som sendes over desto bedre. Kommunen vil så lage en helhetlig plan der disse legges inn i og følges opp framover.

Det stilles krav til kommunen for å få dette på plass.

I fylkeskommunens begrunnelse for å bevilge penger og gjøre vedtak om finansiering og igansettelse stilles det strenge krav til kommunen:

– kartlegging og innsending av områder som ønsker bygget ut
– utarbeidelse av bredbåndskart for utbygging
– følge opp at graveforskrift etterfølges (eksvis godkjenne bruk av kosteffektive gravemetoder, slik som mikrotrenching)
– utarbeidelse av adresselister i utbyggingsområdene (bedrifter og husstander/fastboende)
– bidra med lokalmedfinansiering, normalt 25 % av utbyggingskostnad
– når utbygger er valgt, arrangere informasjonsmøter med aktuelle husstander
– følge opp salg og annen informasjon knyttet til prosjektet

Lokal medfinansiering kan være:
– midler direkte fra kommunen
– dugnadsarbeid
– forhøyede egenandeler fra husstander
Kommunen må stå ansvarlig for hele den lokale medfinansieringen. Dette vil bli gjort kjent så snart kalkyler er utarbeidet.

Siste nytt om kobbernettet

Fylkeskommunen har i sin henvendelse til kommunene også oppdatert informasjonen rundt avviklingen av kobbernettet til Telenor og hva som vil skje rundt dette. I følge fylkeskommunen vil kunder som ikke har annet alternativ enn kobber få rettet feil inntil ny løsning er på plass. Dette gjelder både tale og data.

I følge Telenor vil de gradvis bygge ut områdene med fiber eller en kombinasjon med  såkalt mobilt hjemmebredbånd. Det er også andre operatører som vil se på disse områdene for å vurdere utbygging, men noen av områdene må beregnes å bygges ut uten at det blir gitt tilskudd i følge fylkeskommunen.

Avgjørelsen på om de seks prosjektene for bredbånd i nye Hitra kommune blir finansiert opp og igangsatt vil bli avgjort i slutten av juni, opplyser Audun Liland i Hitra kommune. Han håper de får til alle.

Annonser

Les også