Statssekretær Guro Angell Gimse i Arbeids- og sosialdepartementet synes Hilde Sivertsen hadde noen viktige meldinger da hun besøkte Dalpro nylig.

- Dette var et sterkt hverdagsminne som jeg tar med meg meg

Hilde: – Det er livsglede, det å få være her

Publisert: 4. september 2019 14:17.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Statssekretær Guro Angell Gimse i Arbeids- og sosialdepartementet besøkte flere arbeidsplasser i øyregionen nylig. Arbeidsinnkludering var tema. Et besøk la seg sterkere på minnet enn mange andre. Dagens besøk på Dalpro der Hilde fortalte om hvor viktig arbeid hadde blitt for henne og familien, var et sterkt øyeblikk i følge statsekretæren.

- Hvordan kan jeg si til barna mine at de skal gå på skolen om jeg ikke viser at jeg har noe å gå til selv, var Hildes viktige beskjed til Gimse. Det å ha en jobb, og en innholdsrik dag å gå til er viktig i hverdagen var beskjeden.

Annonser

Viktig å kjenne på at man betyr noe og mestrer

Det er politikere på besøk overalt i øyregionen for tida, både lokale, fylkespolitikere og fra Storting og regjering. For daglig leder i Dalpro, Ole-Morten Sørvig er det både hyggelig og viktig å få kontakt med de som tar de politiske beslutningene slik at de blir bedre kjent med hvordan hverdagen fungerer på en vekst-bedrift som Dalpro er. Det skjer store endringer i arbeidslivet og hvordan det tilrettelegges med å få folk ut i arbeid, enten i nye faste jobber etter en omskolering eller i tilrettelagte arbeidsplasser. Dette er noe Dalpro har fokus på og jobber i tett samarbeid med NAV og kommuner på. Nå kan de tenke seg et enda bedre samarbeid med eierkommunene Hitra og Frøya for å gi et tilbud til de som faller ut av arbeidslivet eller som dropper ut av skolen.

Under statssekretær Gimses besøk på Dalpro sammen med lokale Høyretopper fra Hitra og Frøya, fikk Sørvig og fagleder Gro Hege Kvernø god anledning til å presentere hvordan de tenker at Dalpro kan være en bidragsyter i det som kalles inkluderingsløftet.

Fagleder Gro Hege Kvernø og daglig leder Ole-Morten Sørvig synes det er nyttig med besøk av politikere som viser engasjement for Dalpro. – Det ble en veldig fin prat med statsekretær Guro Angell Gimse i Arbeidsdepartmentet mente de to.

 

Dalpro dekker mange fagfelt der de kan gi opplæring så som helse, matproduksjon, byggfag, kontor og administrasjon, og salg og service. I tillegg har de flere kompetansebyggende kurs der de samarbeider med lokale bedrifter om utvikling i egen bedrift med egne ansatte. I dag er Dalpro inne i ti slike avtaler med lokalt næringsliv. – Veldig positivt for oss og for bedriftene, sa Gro Hege Kvernø.

– Arbeidet på Dalpro har utviklet seg fra å være en arbeidsplass for de som ikke får ordinært arbeid, til å bli en stor kompetansebygger der de både hjelper enkeltpersoner og bedrifter med å tilpasse seg nye behov og krav. Vi ønsker å hjelpe til slik at folk får nok og riktig kompetanse og ser at de gjør en verdifull arbeidsdag – mestringsfølelsen til den enkelte er viktig. Alle har behov for å bli sett og kjenne at det er bruk for dem sa Kvernø i det hun trakk fram et godt eksempel med Hilde Sivertsen som har fått en god hverdag etter at hun begynte hos Dalpro.

– Vil være et godt forbilde for mine barn

Hilde Sivertsen har jobbet ved Dalpro i de fire siste årene, og fikk fortelle sin historie til statssekretæren. Den gjorde inntrykk og festet seg som et av de viktigste bidragene hun kunne ta med seg.

– Det er livsglede det å få være her, startet Hilde. Vi er et mangfold i fellesskap, fra begge kommunene. Vi drar rundt i begge kommunene og møter mange folk, og når vi ordner klipper og steller med blomster og gjør det fint rundt oss, får vi mye skryt over det vi gjør og det er veldig godt å høre, sa en stolt Hilde.

Hilde Sivertsen fikk seg en god prat med statsekretær Gimse etter møtet på Dalpro. Hilde er en viktig ambassadør for bedriften og det hun sa tar jeg med meg tilbake til departmentet fortalte Gimse før hun forlot bedriften.

Hun framsnakker Dalpro hver dag, nettopp fordi hun ser at det betyr mye for henne og de som hun jobber med, men også for de i familiene rundt dem. – Hun er vel en av våre fremste ambassadører, skrøt Ole-Morten Sørvig.

Til daglig jobber Hilde på avdeling grønt på Dalpro. Det passer henne bra. Hun kom nærmest inn ved en tilfeldighet for fire år siden, men har i de årene fått en bedre mestringsfølelse og ser at det betyr noe også for andre at hun sørger for velklipte plener, ryddige sentrumsområder på Fillan og Sistranda og bugnende og fine blomsterampler når du kjører gjennom sentrum. Folk bryr seg, og gir mange gladmeldinger tilbake. Det setter Hilde veldig stor pris på, og i tillegg ser hun hvor viktig det betyr for de hjemme at mamma har en jobb å gå til.

– Det å være et forbilde for si egen ungdom hjemme synes jeg er viktig, forteller hun. Jeg har tre unger hjemme, og det at dem har forståelse for at det å være i arbeid og ha noe å gå til er viktig betyr noe også på hjemmefronten bedyrer Hilde.

– Hvis jeg bare har sittet hjemme og ikke har hatt Dalpro å gå til ville jeg ikke vært noen god rollefigur for mine egne unger. Hvorfor skal de gå på skolen en dag de er lei skolelivet, hvis mamma ikke viser at det å gå på arbeid og gjøre noe fornuftig betyr noe.

For Hilde som har jobbet i mange år i fiskeindustrien, har et å komme tilbake i arbeid på Dalpro og kjenne på mestringsfølelsen betydd veldig mye. Her får hun prøvd seg på ulike områder og det er et positivt samhold som påvirker hverdagen. Derfor snakker hun vawrmt om Vekstbedriften Dalpro til alle hun møter på sin vei og er stolt over å fortelle at hun gleder seg til å gå på jobb. Hun har prøvd seg på fem dager i uka, men sammen har de funnet ut at tre dager er det som passer Hildes livssituasjon.

– Ja, jeg vil på arbeid, og er vel det som enkelte kaller det, en av ungdommen her, smiler hun godt av når noen kommer på at hun kanskje er blant de yngste ved bedriften.

I følge Hilde er Dalpro en ressurs og burde brukes mye mer. Tidligere fortalte hun Hitra24 at hun håpet at det store gartneriet som står mer eller mindre tomt kunne kommet i gang igjen. I år har de produsert alle blomster for beplantingen til kommunene på Hitra og Frøya. Selv synes hun bedriften har gjort seg fortjent til en pris og det syntes statssekretær Guro Angell Gimse var en god ide.

– Jeg har foreslått Dalpro som kandidat for «Tilgjengelighetsprisen» fordi jeg synes den fortjener det, den betyr en forskjell for mange, avsluttet Hilde Sivertsen som tydeligvis hadde truffet spikeren hos de besøkende. Dette hadde betydd noe for henne.

– Ønsker å komme tidligere på banen

Ole-Morten Sørvig i Dalpro var mektig stolt over Hilde og ga klart uttrykk for det.

– Vi er kjempeheldig som har Hilde her som ressursperson og arbeidstaker hos oss. Hun er kanskje vår viktigste ambassadør og hun tar opp viktige poeng her, smilte Sørvig mektig imponert etter Hildes presentasjon.

I følge Sørvig og Gro Hege Kvernø viser de siste tallene de fikk fra NAV at det er 191 unge under 35 år fra øyregionen som står utenfor arbeidslivet.

Daglig leder Ole-Morten Sørvig mener det er viktig for bedriften og sentrale myndigheter at de kan møtes slik. Her sammen med statsekretær Guro Angell Gimse i Arbeids- og sosialdepartementet som var svært fornøyde med Dalpros gjennomgang.

– Vi i Dalpro ønsker å rekruttere og komme i kontakt med større deler av denne gruppa enn hva vi gjør i dag, sa Kvernø da hun presenterte tallene. I dag samarbedier vi godt med NAV, men vi er også opptatt av forutsigbarhet slik at vi har gode og stabile rammer for å sette inn en innsats mot de som trenger det. Framover ønsker vi kanskje å utvikle dette samarbeidet med kommunene enda bedre enn i dag, og ikke minst komme tidlig inn når ungdom faller ut av skolen. De tallene som øyregionen viser er at frafallet er langt høyere enn i resten av landet, da kan vi bidra både med arbeidsrettete tiltak og riktig kompetanse, fortalte Kvernø.

Det viser seg at frafallet i skolen og utenforskapet til unge mennesker under 35 år er veldig sammensatt og skal samfunnet lykkes med å «fange» opp denne gruppen og få gjort noe med det er det viktig med godt samarbeid mellom alle aktører. Det er noe som det også vektlegges fremover poengterte Gimse. Erfaringene fra Dalpro viser seg at utenforskapet starter tidlig og lokalpolitikerne fikk en klar melding om hvor viktig tidlig innsats er.

– Vår erfaring er at utenforskapet starter veldig tidlig. Ofte kommer dette inn når folk er rundt 22-25 -årsalderen, men burde vært fanget opp langt tidligere. Ofte viser det seg at problemene starter allerede i 12-13 årsalderen, før det følger dem gjennom videregående og er en faktor som bidrar til stort frafall. Her på Dalpro ønsker vi å samarbeide enda mer med kommunene for å møte behovene for mer kompetanse og arbeidspraksis også til denne aldersgruppen, og det er jo slik vi har rettet oss mer og mer inn på i tida som kommer, forteller Ole-Morten Sørvig og Gro Hege Kvernø i Dalpro til statssekretær Guro Angell Gimse.

Selv har Gimse god kjennskap til fylkeskommunen gjennom deltakelse i fylkestinget og reiser mye rundt på bedrifter som tar inn lærlinger og personer med det dem kaller for «hull» i CV-en. Gimse ønsker at både bedrifter, staten og de ulike kommunene tar mer ansvar for å ta inn personer med ulike utfordringer. Det er en stor jobb som gjøres rundt omkring der også Dalpro er en bedrift som betyr mye for Hitra og Frøya og som tydeligvis tilpasser seg de nye utfordringene som er i utenforskapet. Sammen skal vi sørge for et inkluderingsløft, da viser hvor mye det betyr for den enkelte å ha et arbeid å gå til, slik Hilde fortalte veldig sterkt i dag, sa statsekretæren før de forlot Dalpro.

Ordføerkandidatene til Høyre på Hitra og Frøya synes det er viktig å få folk opp fra Storting og regjering hit til øyregionen. – Her får de gode eksempler på hvor skoen trykker og vi sender gode signaler opp i systemet som kan bety noe for hverdagen til folk. – Nå må vi bare sørge for at Hitra og Frøya kommuner bruker de ressursene som finnes her på Dalpro så det kan være et bidrag for å få ned utenforskapet og frafallet var de enige om.

Annonser

Les også