For meg synes dette svært urimelig, og også helt ubegripelig at kommunen kan gjøre sånn forskjell for sine innbyggere, sier Sigrid Hanssen i dette innlegget.

Ja, hvorfor er det egentlig slik?

Hitra med litt mindre kommunale tjenester enn snittet i Kommune-Norge!

Publisert: 16. august 2019 11:52.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

- Med kommunale tjenester menes det i denne sammenheng vannforsyning, avløp, avfall og feiing. Jeg leser i lokalavisa Hitra-Frøya tirsdag 13. august at på Hitra betaler vi mindre kommunale avgifter enn vanlig, ja faktisk 973 kroner mindre enn snittet i Norge og 1088 kroner mindre enn vår nabokommune Frøya, sier Sigrid H. Hanssen.
Men hvorfor er det slik og hvorfor skal det være det hun oppfatter som forskjellbehandling spør Sigrid

Dette kunne ha vært noe å være stolt over, men i denne sammenheng må jeg minne om at Hitra kommune leverer ett noe begrenset tilbud av kommunale tjenester for VAR området (vann, avløp og renovasjon). Store deler av Hitra har faktisk ikke tilbud om levering av kommunalt vann, mens andre områder har kommunalt vann, men drifter vannlevering selv, dvs. egen beredskapordning, prøvetaking, vedlikehold og ansvarlig dialog med mattilsynet. Dette er kostnader som kommunen slipper unna, som bygdene og folket det gjelder må ta selv. Det er klart det da er lett å smykke seg med lave kommunale avgifter. Jeg ser regnestykket beregnes ut fra standard bolig/husstand. Uten at jeg har inngående kjennskap til beregning i denne statistikken tenker jeg at om vi tar totale beløp kommunale avgifter til VAR på Hitra og deler på standard bolig/husstand i Hitra kommune er det klart dette blir billig, for mange hus har jo ikke tilgang til hele denne tjenesten!

I samme avis med samme dato er valgprogrammet for politiske partier i øyregionen vedlagt. Siden jeg gjør ett stunt og prøver meg som politiker selv leser jeg flittig gjennom diverse program og kommer til Arbeiderpartiets program for valget hvor det står å lese under avsnitt «Næring, bosetting og arbeidsliv» AP ønsker å «videreutvikle vannforsyningen og gjennomføre en kommunal overtagelse av private vannverk, der dette er ønskelig og mulig» Gode tanker dette, men jeg spør meg selv hva har blitt gjennomført mens AP har styrt på Hitra? I 12 år har de hatt makta, på den tiden kan jeg ikke se at det har vært vesentlig «videreutvikling av vannforsyningen» for innbyggerne – det skal nevnes at det er bygd ut for over 100 millioner kroner på Jøsnøya, noe som er nødvendig for næringslivet som etablerer seg der en dag!

Når det gjelder «overtakelse av private vannverk» i 12 års perioden har jeg ikke oversikt, men vi har i dag minst 12 operative private vannverk/lag rundt om på Hitra som jeg teller i farta, og helt sikkert flere, og i tillegg mange husstander med egen privat vannforsyning. De siste to åra har kommunen, ved ordfører og kommunestyre vedtatt å støtte to nye private vannlag, Tranvikan og Hopsjø – Småge, med kommunal utbygging av vann til «brønn», slik at vannlagene kan få bygge ut vannforsyningen sin derfra selv, og når det er ferdig, ta ansvaret for drifta selv. Begge disse utbyggingene går i direkte forlengelse av allerede eksisterende kommunal vannforsyning, og er en naturlig videreutvikling og utbygging av kommunal vannforsyning. Hvorfor skal da Tranvikan og Hopsjø – Småge med sine innbyggere måtte låne beløp i størrelsesorden 12 -14 millioner kroner, bygge ut anlegget selv og i ettertid stå ansvarlig for drifta selv? Tranvikan er 10 minutter unna Fillan og Småge er 5 minutter unna Melandsjø – hvorfor skal de som bor i Fillan og på Melandsjøen slippe å stå i beredskapsplan for levering av vann, slippe å svare på ukentlige henvendelser fra Mattilsynet, slippe å ta vannprøver, og sist men ikke minst slippe ansvaret det er å levere rent vann til Hitras innbyggere?

For meg synes dette svært urimelig, og også helt ubegripelig at kommunen kan gjøre sånn forskjell for sine innbyggere. Det kan ikke være sånn. Dette engasjerer meg mye å jeg vil gjennom mitt verv i politikken jobbe for at det skal være likhet for alle – samme hvor du bor eller ønsker å etablere deg i Hitra kommune.

Næringsliv, innbygger eller hyttebygger, ingen vil bygge eller satse på områder uten rent vann. Rent vann gir grunnlag for vekst og utvikling. Høyre vil jobbe for at kommunen skal ta sitt ansvar og levere rent vann i hele kommunen. Rent vann til alle, likhet for alle!

 

Les også