Fengsel og bot på 75.000 kroner

Hitterværing fikk ny, kraftig dom etter sin fjerde promillekjøring

Publisert: 27. november 2019 13:57.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

En mann i midten av tredveårene fra Hitra måtte møte i tingretten tiltalt for nye promillekjøringer. Denne gangen var det to tilfeller der han ble tatt for ruskjøring og uten førerkort.
- Retten mener det er i skjerpende retning at kjøreturene foregikk over relativt lange strekninger, med høy promille og uten gyldig førerkort da de skulle dømme mannen etter de siste overtredelsene.

Annonser

Unnlot å møte i retten en rekke ganger

Mannen fra Hitra har blitt fradømt retten til førerkort for alltid i en promilledom i 2014. Likevel måtte han møte til pådømmelse for to nye tilfeller av  promillekjøring i Fosen tingrett nylig. Det første tilfellet denne gangen strekker seg tilbake til lille julaften 2017 i en hendelse på Frøya, samt en ny pågripelse sommeren 2018 ved Vaslag. Like før den siste pågripelsen var det klart for å føre den første saken til doms, men politiet valgte i samråd med tiltalte å innhente en personundersøkelse med tanke på å få han inn på et program mot ruspåvirket kjøring. Kriminialomsorgen innkalte den tiltalte mannen hele tre ganger uten at han møtte opp. Deretter ble det forsøkt å få til en tilståelsesdom, der han ble innkalt hele fire ganger til Fosen tingrett uten at han møtte opp til rettsmøtet noen ganger. Saken gikk dermed over til avgjørelse i ordinær meddomsrett der tiltalte heller ikke møtte denne gangen. Den lange saksbehandlingstiden før overtredelsene kom opp i retten skyldes derfor tiltaltes forhold og ikke påtalemyndigheten mener retten.

Tatt to nye ganger med høypromille

Den første saken tiltalte måtte stå til ansvar for i retten, var en promillekjøring lille julaften for to år siden. Dette skjedde på Frøya og tiltalte var dratt på besøk til et vennepar utpå kvelden. De feiret julaften på forskudd med barna sine da den tiltalte kom og virket svært beruset da han kom inn med vinflaska i hånda. Etter ei stund dro damen i huset avgårde med barna til barnas far med dem, da tiltalte både var frekk og utidig og skremte ungene. Hun ringte også politiet og anmeldte tiltalte underveis på turen.

Politiet rykket ut til til familiens adresse for å finne tiltalte, men da de ankom bopelen hadde han forlatt stedet etter å ha drukket ytterligere alkohol og deretter kjørt avgårde til noen andre bekjentskaper på Frøya. Da politiet ankom der fortsatte tiltalte å drikke flere shotter med alkohol før han ble pågrepet. Motoren på tiltaltes bil var fortsatt varm tross en kald vinterkveld, og tiltalte hadde nøkkelen på bilen på seg. Flere vitner bekreftet at tiltalte hadde kjørt og retten fant det derfor bevist utenfor enhver tvil at det var tiltalte som hadde kjørt og at han hadde en promille på over 2,5. Da blodprøve ble tatt ble den målt til hele 2,71.

Ble tatt nok en gang

Til tross for at tiltalte var uten førerkort etter å fått sperrefrist på dette for livstid i 2014, og promillekjøringen jula 2017, ble han tatt nok en gang sommeren 2018. Også da under sterk ruspåvirkning ved Vaslag bensinstasjon rundt midnatt St.hansaften. Knapt en time etter at han ble pågrepet viste promillemålingen en verdi på 2,32. Denne gangen ble han stanset bak rattet under kjøringen, og tredve minutter senere erkjente han seg skyldig i kjøring med promille.

Før de to siste pågripelsene for promillekjøring har hitterværingen vært straffedømt for to tilfeller av ruskjøring, og at han i en tilståelsesdom i oktober 2014 ble idømt en sperrefrist for alltid på nytt førerkort. Både kjøring uten førerkort og at han tidligere er straffedømt for tilsvarende promillekjøring ved to tilfeller tidligere betraktes som skjerpende når dommen skal fastsettes.

Må i fengsel og kraftig bot

Aktor la ned en påstand om 90 dagers fengsel og en bot på 75.000 kroner. Det betraktes so straffeskjerpende at det ved alle fire pågripelser om promillekjøring dreier seg om høypromille og at dette har skjedd uten gyldig førerkort. Retten kan ikke se at det foreligger noen formildende omstendigheter, og at den lange tiden siden første pågripelse til dom skyldes forhold som tiltalte selv har forårsaket. I og med at han allerede har fått sperrefrist på førerkortet for alltid, legger ikke aktor ned påstand om dette.

Retten sa seg enig i aktors påstand og dømte mannen i tredveårene i henhold til dette. I tillegg dømmes han til å betale saksomkostninger til staten med et beløp på etter rettens mening kroner 6000. Dommen var enstemmig  og da tiltalte ikke møtte i retten forkynnes dommen ved stevnevitne for domfelte her på Hitra.

 

Les også