Den skadeskutte kolla var sterkt infisert i kjeven etter å ha blitt skutt på av et småkalibret våpen

Måtte avlives etter skadeskyting

– Ikke greit at noen skyter hjort med småkalibret våpen

Publisert: 12. november 2018 9:26.

Del på sosiale medier:

  • 164
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

I løpet av oktober i år er det avlivet en hjortekolle og en hjortekalv i nærheten av Melandsjø.
- Etter skadene å dømme er dyrene skutt på med et finkalibret våpen. Skuddene har rammet hals og kjeveregion på dyrene, forteller natur- og miljøforvalter i Hitra kommune Ida Aamold Nesset.

Annonser

I disse to tilfellene har dyrene lidd kraftig og praktisk talt sultet i hjel som følge av dette, sier Nesset.

Det startet med et varsel om ei hjortekolle som gikk rundt i området og så veldig medtatt ut. Denne ble etter hvert lokalisert av grunneier og felt. Denne viste seg å ha et stort sår i halsen i nærheten av kjeven.

– Det ble ikke konkludert noe spesifikt ut fra dette, men da det senere ble meldt inn en medtatt og syk hjortekalv med samme skade, også i nærheten av Melandsjø, ble det gjort nøyere undersøkelser av kjeven. Kjeven som ble undersøkt bar tydelig preg av å ha blitt påskutt med et småkalibret våpen, sannsynlig i størrelsesorden kaliber 22, som er vanlig kaliber på blant annet salonggevær, forteller Ida Aaamold Nesset

Etter avliving ble kjeven av denne hjortekalven rengjort og sjekket. Hele kjevepartiet var sterkt infisert, og vi ser at kulehullet har skadet kjevebeinet slik at kalven har hatt store lidelser, forteller Ida Nesset.

Salongrifle kaliber 22 LR kan bare brukes under jakt på viltarter opp til en hares størrelse, men ikke til hare, sier Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, i følge Nesset. Bakgrunnen for dette er at et våpen skal være kalibrert til å gi et dødelig skudd til viltet man skal felle, og dette vil medføre store lidelser for dyrene som blir skutt.

Ida Aamold Nesset er natur og miljøforvalter i Hitra kommune og liker ikke det hun har fått sett i dette tilfellet.

– I dette tilfellet er det brukt et våpen som er uegnet til formålet, og dette har ført til store lidelser for de dyrene som har blitt truffet med dette kaliberet, sier Nesset som har oppfølgingen av hjortejakta på Hitra.

– Kjevepartiet på begge dyrene var preget av betennelse, og det gjorde at de ikke var i stand til å få i seg mat, og at de praktisk talt sultet, nesten i hjel, forteller hun.

Om det gjelder hjort, eller om det gjelder andre dyr, er slik ulovlig skyting ikke greit. Her risikerer man store dyrelidelser. Avdekkes det slike forhold eller mistanke om slik aktivitet, bør man alltid anmelde saken til politiet, sier Ida Nesset som ber folk gi beskjed hvis de ser eller hører om skyting med slike våpen.

Annonser

Les også