Leder for Hitra sanitetsforening da senteret åpnet for 30 år siden, Solbjørg Skare hadde en fyldig oppsummering for hvordan kampen for å dette på plass var den gang. På jubileet var de samlet nok en gang for å markere denne viktige institusjonen i kretsen.

Jubileumsfest for Melandsjø omsorgssenter

– Ikke rart at folk som bodde for seg selv heller ville bo her ved senteret

Publisert: 17. oktober 2018 13:54. Sist oppdatert: 17. oktober 2018 13:54

Del på sosiale medier:

  • 32
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Nesten på dagen 30 år etter innvielsesfesten kunne tidligere leder i Hitra sanitetsforening, Solbjørg Skare gi de vel 40 inviterte på Melandsjø omsorgssenter et lite tilbakeblikk over alt arbeidet som lå bak å få dette senteret på plass. Kampen startet allerede ved kommunesammenslåingen av de fire gamle kommunene i 1964, men det skulle gå hele 24 år før sanitetsforeningene kunne invitere til åpningsfesten.

Annonser

En tålmodig kamp for å få det til

Leder i helse- og omsorgskomiteen, Torfinn Stub, sa det så fint da han takket 30-årsjubilanten.

– Det er lenge mellom hver gang jeg blir invitert til 30-årsdager lenger, innledet han i det han takket alle ildsjelene som hadde fått realisert mange viktige bygg i helsesektoren på Hitra. Både helsehus i Fillan, Kvenvær eldresenter, Sandstad omsorgsboliger og Melandsjø omsorgssenter er resultatet av de mange ildsjelene som har stått på i denne jobben, og det er mang en vott, mang en læst som er solgt gjennom de utall av baserer og arbeid som ildsjelene rundt i grendene har lagt ned, sa han etter at Solbjørg Skare hadde fortalt forsamlingen litt om historien bak omsorgssenteret på Melandsjø.

Til stede på jubileumsmarkeringen som velferdsrådet ved Melandsjø stod bak denne gangen, var det som for tredve år siden dekket til fest, og menyen var som den gang, sodd og sviskegrøt med fløte.

Isak Myrens hyldningsdikt

Dikteren Isak Myren var til stede da bygget ble markert med innflytterfest for 30 år siden og han har nedskrevet sitt hyldningsdikt da senteret åpnet i 1988.

At saniteten er sterk, det synes av at eit mesterverk er utført av kvinneforeningane i bygda

som for de eldre vil skape gleda og trygghet.

Slik at dei som er trøytt og tung, og kjenner at dei ikkje lenger er ung,

da er det godt for deim å koma til slik ein heim,

der dei kan finne glede og hyggje,

og i tankar kan framtid byggje.

På jubileumsdagen tirsdag kveld var det foruten taler, god middag og kaffe også underholdning med sang fra Ingolf Jektvik som alltid stiller opp med sang og musikk. Men før selskapet og jubilantene hadde kommet riktig godt i gang tirsdag kom det overraskende besøk fra fire «gamle damer» som ikke var invitert i dagens selskap.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre kom på besøk med en utgave av «Gammelkjerringene». Rigmor Kristoffersen, Tove Norbotn, Maren Todal og Bodil Kolltveit var skikkelig oppkledd for anledning jubileet og kom ubedd inn til en overrasket forsamling som satt rundt bordene. De fremførte «gammelkjerringvise» til stor glede for alle sammen, før de forsvant like fort som de kom.

Rigmor Kristoffersen, Tove Norbotn, Maren Todal og Bodil Kolltveit fra lokalforeningen Livsglede for ELdre var skikkelig oppkledd for anledning jubileet og kom ubedd inn til en overrasket forsamling som satt rundt bordene. De fremførte «gammelkjerringvise» til stor applaus.

Tirsdag 18. oktober 1988 var det innflytterdag

Solbjørg Skare var leder i Hitra Sanitetsforening gjennom mange år, og var den som ledet festen på innflytterdagen for 30 år siden, ga de øvrige gjestene et innholdsrikt tilbakeblikk på hvordan dette kom på plass.

Ved kommunesammenslåingen i 1964 ble det tidligere herredshuset på Melandsjø stående tømt for kommunale kontorer og i mars 1964 samlet formennene (det het det den gangen) for alle Sanitetsforeningene i gamle Hitra kommune seg om å få på plass en aldersheim på Melandsjø, de mente det gamle herredshuset kunne benyttes.

Det var ildsjelene i de mange sanitetsforeningene i kretsen som stod samlet om denne kampen. Både Heggåsen, Dolmøy, Barmfjorden, Asmundvåg og Strøm, samt Hitra Sanitetsforening jobbet uttrettelig med dette gjennom mange år.

– Da det første brevet ble sendt til kommunen  i 1964 så sanitetskvinnnene at det var et stort behov, men det var heller lite som skjedde fra kommunens side, fortalte Solbjørg Skare. Men så plutselig begynte ting å skje.

I 1979 forelå det et forslag til utbyggingsplan for eldresenter på Melandsjø, men nok en gang tok det tid, fortalte Skare. det var problemer med adkomst, men i et kommunestyremøte i 1986 kunne daværende ordfører Helge Jektvik banke klubba i bordet, etter at det ble bestemt av Melandsjø eldresenter skulle bygges.

– Sanitetsforeningene hadde startet arbeidet med innsamling av penger allerede i 1979, og satt pengene på en felles konto for nybygget kunne Solbjørg fortelle. Men når jeg ser på beløpene som kom inn for hver basar, så bar det ikke noen preg av at vi hadde noen laksebaroner blant oss, fastslo hun muntert til den lydhøre forsamlingen.

Byggingen kom i gang på høsten 1987 og sanitetskvinnnene var flittige gjester under hele byggingen. De kom med både kaffe og kaker til alle arbeiderne, ja til og med rømmegrøt ble servert da de kom på sine jevnlige visitter.

 

Solbjørg Skare fortalte om mye av bakgrunnen for at senteret kom til. Det var stort samarbeid og samhold om dette poengterte hun.

– Så kom dagen da bøtter og koster måtte fram, for eldresenteret skulle vaskes og pusses før innflytting. Alle sanitetskvinnnene var med, gamle som unge, og vi gledet oss over hvor fint det hadde blitt sa en rørt Solbjørg som måtte tørke en tåre i øyekroken.

Av de felles innsamlede midlene som sanitetsforeningene hadde samlet inn ble det innkjøpt møbler og gardiner i felles oppholdsrom, vaktrom og gang. I tillegg ble skapene og skuffer på kjøkkenet fylt opp med kjøkkenutstyr av alle slag.

Solbjørg fortalte at hun og lederen av Asmundvåg Sanitetsforening, Berit Fillingsnes ble kjørt til byen av Petter (Skare) slik at de kunne handle inn alt av kjøkkenutstyr som trengtes for å fylle opp tomme skap og skuffer pp kjøkkenet.

– Vi dro til kjøkkenutstyrsleverandøren Andreas Moe og fikk komme ned i kjelleren der for å se på alt de hadde. Det var som et skattkammer og Berit og jeg ramset opp alt vi trengte før vi nesten måtte si stopp, vi var redd vi hadde handla over evne, smilte Skare da hun tenkte tilbake på det.

Berit Fillingsnes mente de hadde handlet så mye den dagen at hun forlangte at A. Moe skulle sende alt utover til Melandsjø, gratis og fritt levert, – mer penger hadde de ikke sa hun. Og slik ble det, fortalte Skare.

 

Berit Fillingsnes var leder i Asmundvåg Sanitetsforening da senteret ble etablert og var en av ildsjelene som også var med på jubileumsfesten tirsdag.

Berit Fillingsnes som den gangen var en av ildsjelene og leder av Asmundvåg sanitetsforening var også til stede på tirsdag. Også hun tok ordet under middagen og fortalte hvor mye hun hadde gledet seg til dette.

– Jeg husker tiden vi hadde som veldig spennende og vi maste mye, sa hun, men til i dag har jeg gledet meg skikkelig til festen, tenk at det har gått tretti år allerede sa hun mens hun mintes tilbake på ei svært aktiv tid.

Kokarkjeringene hadde laget mat

På innflytterdagen som var tirsdag 18. oktober, stod kokarkjerringene i bygda (ja det er et hedersord), Synnøve Strømsvik og Mary Nesset og kokte sodd dagen før og gjorde klart for etegilde på festen. Både middag og desserten, hjemmelaget sviskegrøt var mer enn nok til de seksti frammøtte den gang.

Til middag ble det servert sodd og sviskegrøt til dessert. Samme meny som dagen senteret ble åpnet.

Fra kommunen stilte ordfører Egil Hestnes som overbrakte hilsninger og gratulasjoner fra kommunen på dagen, daværende sosialsjef Harald Hatle var der (som han var på jubilumsfesten også), sjefssykepleier Jorun Mellingsether og sosialleder Edel Myhren.

I sin tale berømmet ordfører Hestnes sanitetskvinnene for sin innsats for senteret og ønsket at det måtte bli et godt og trygt sted å være for de som ville bo der.

Det var velferdsrådet ved Melandsjø omsorgssenter som stod bak tirsdagens markering. Som det var da senteret ble innviet, ble det samme mat på menyen på tirsdag. I tillegg var det rikelig med kaker til kaffen som ble servert etterpå. Ingen gikk sultne hjem den dagen.

Dagens beboere var selvsagt hedersgjester ved bordet, og velferdsrådet hadde invitert de over 70 år fra bygda, og ildsjeler som hadde ivret for dette i mange år. For anledningen hadde velferdsrådet fått pusset opp fellesstua, malt panel hvitt og skiftet gardiner og fått på plass nye sittemøbler. Det var også en dag for markere dette.

I dag framstår senteret som et velfungerende senter, selv om behovene har endret seg siden den gang det ble bygd. Noe også leder i helse – og omsorgskomiteen Torfinn Stub var innom i sin hilsningstale fra kommunen.

Torfinn Stub fra helse og omsorgskomiteen i Hitra kommune, overrakte blomsterhilsning fra kommunen til leder for veldferdsrådet, Ann Kristin Floor.

 

– Jeg gratulerer på vegne av kommunen til alle og enhver av dere som har stått på for å få dette på plass for tredve år siden, sa han og ønsker lykke til videre med nye tredve år, om enn kanskje i en annen form enn det var da det ble etablert, avsluttet han før han overleverte blomster til leder av velferdsrådet Ann Kristin Floor.

 

Velferdsrådet for Melandsjø omsorgssenter samlet i den nye salonggruppen som var innkjøpt før jubileet. De rettet en stor takk for all velvilje fra kommunen. Fra venstre: Eli Strøm Trønnes, Ann Rita Dypveit Reitan, Ann Kristin Floor, Knut Floor og Jostein Valmyr.

Til avslutning på den knapt fire timer lange markeringen spilte og sang Ingolf Jektvik sine sanger for et svært takknemlig publikum.

På åpningsdagen i 1988 skrev ordfører Egil Hestnes sin hilsning til beboerne og ildsjelene  i gjesteboka ved senteret.

«Hitra kommune ønsker til lykke med alderspensjonatet, og håper at alle som bor her vil bli tilfreds med nybygget. En stor takk til saniteten og bygdafolket for stor innsats som har gitt gode og verdifulle resultat.»

Vi har nok mange ildsjeler å takke for på slike dager, og senteret på Melandsjø har foruten det å være et godt hjem for eldre i kretsen også vært av stor betydning for å gi Melandsjø og grenda en positiv utvikling og tilhørighet sammen med de andre i kretsen.

– Det var et utrolig samhold og samarbeid mellom sanitetsforeningene i kretsen som gjorde at dette lot seg realisere sa Solbjørg Skare i sitt personlige tilbakeblikk. – Må vi bare håpe at dette samholdet vil vare i ennå mange år framover. Det var jo ikke  rart at folk som bodde for seg selv under langt enklere forhold, heller ville bo her ved senteret. Jeg er kry over det vi alle sammen har fått til og for å ha fått lov til å være en del av dette arbeidet, avsluttet Solbjørg Skare.

 

 

Annonser

Les også