Jan Eivind er en ivrig og dyktig fotograf, tross sin unge alder. Han engasjerer seg for natur og miljø, og vil bruke livet sitt på ekte verdier. I år startet han opp med opplæring på ringmerking av fugler.

- Jeg vil bruke livet mitt på ekte verdier

Jan Eivind sanker kunnskap om fugleartene på Hitra

Publisert: 1. november 2018 19:24. Sist oppdatert: 1. november 2018 19:24

Del på sosiale medier:

  • 27
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Jan Eivind (13) fikk i 2016 kommunens første "Flekkmarihåndpris" for sitt store engasjement for natur og miljø. Siden den gang har han fortsatt med sin store lidenskap. Torsdag har han vært Hitra 24's unge journalist under OD-dagen og vi har latt han være "redaktør" av nettavisa.

Annonser
Han har besøkt andre deltakere og hørt hva de har gjort og skrevet om det, men vi utfordret han også til å skrive litt om sin interesse for ringmerking av fugler.

En del av grunnforskingen på fugler

Denne våren har jeg startet på opplæring for ringmerking. Da må man sette seg inn i ringstørrelser, regler og hva en A, B eller C-lisens innebærer.

Les også: Jan Eivind er vår unge journalist under årets operasjon dagsverk

 

Ringmerking er en del av grunnforskingen på fugler. Å ringmerke er å sette en ring på fuglens fot. På den ringen står det et nummer. Det nummeret leses av på kontroller (fuglen blir fanget i nett) eller av andre folk som ser en ringmerket fugl.

Ringmerking av gråtrost.

Jeg var med å ringmerket en svarttrost for noen år siden. Den ble funnet igjen på Orkenøyene i Storbritannia.

Les også: Jan Eivinds reportasje fra OD-dagen på Ringo og Hjorten Hotell

 

Grunnen for at ringmerkere ringmerker er for å se på trekkruter, leveområder og hvor gamle enkeltindivider kan bli.

Når jeg blir 16 kan jeg få lisens

B-lisens går ut på å ringmerke reirunger av alle arter, unntatt noen få arter som det kreves spesialtillatelse på.

A-lisens er for å ringmerke ved hjelp av nettfangst. Der fanger man fugler i oppsatte nett.

C-lisens er enten å få engangstillatelse på en eller flere fuglearter, eller å få tillatelse til å ringmerke på en fuglestasjon.

Les også: Da Jan Eivind møtte klassekameratene som ryddet vekk høstløvet

 

For å få lisens må jeg ha fylt 16 år og ha ringmerket 1500 individer av forskjellige arter. Derfor er jeg nå på opplæring sammen med min mor som har B-lisens på ringmerking av fugler.

Annonser

Les også