Svein Bertil ga seg etter 35 år

Selve symbolet på museumstanken her på Hitra forbinder de fleste med veteranen Svein Bertil Sæther. Han ble ansatt i museet i september 1984 og holdt det gående til juni i år, da historikeren og museumsmannen bestemte seg for å gå over i pensjonistenes rekker. Like før hadde han fått avslag på tildeling av egne museumskonsesjoner for Ægir Norsk Havbruksmuseum, og måtte innse at en langvarig kamp om å få på plass et stort nasjonalt museum for havbrukssektoren ikke lyktes, slik han og flere andre hadde forestilt seg kunne bli realisert i løpet av 2020, med nybygg og presentasjon av utviklingen i norsk havbruk som en 50-årsgave til det norske folk midt i havbruksland.

Svein Bertil hadde fortjent å få gjennomslag for denne kongstanken, som ville vært et stjerneeksempel på samarbeid mellom museum og næring. Kystmuseet har fortsatt hovedansvaret for Ægir og norsk havbruk, men finansieringen av et eget havbruksmuseum, slik skobruksmuseet, oljemuseet og andre nasjonale museumspresentasjoner ville vært løst som en unik løsning med Sæthers ide om egen museumskonsesjon og selvfinansiering av museets drift.

Nå er det imidlertid en fra museets egen havbruksavdeling som overtar stafettpinnen fra Sæther, og Jørgen Fjeldvær som har vært avdelingsleder Havbruk og stått støtt sammen med Svei Bertil Sæther, siden han ble ansatt i 2013, håper fortsatt at et nasjonalt havbruksmuseum skal løses i årene som kommer.

Startet i jobben på sin 35-årsdag

Den nye museumsdirektøren, Jørgen Fjeldvær, ble nylig ansatt som ny direktør etter to utlysingsrunder i sommer og høst. I mellomtiden har han vært konstituert som museumsdirektør etter at Svein Bertil gikk over i pensjonistenes rekker i sommer og helt fram til 1. desember. Lørdag var begge de museumstoppene med på en flott markering og åpning av utstillingen om hermetikkindustrien på Hitra og Frøya, og dagen etter, på sin 35-årsdag var Jørgen utnevnt som den nye direktøren.

– Jeg synes det er utrolig spennende å få denne tillitserklæringen, og det blir spennende å fortsette det gode arbeidet som er lagt ned av alle ansatte, forteller Fjeldvær i det han tar over stafettpinnen. Nå har jeg prøvd jobben i noen måneder, og gjennom mange års samarbeid med de andre her på museet og i Museene i Sør-Trøndelag tror jeg dette blir veldig spennende.

Jørgen Fjeldvær har vært ansatt som avdelingsleder ved Havbruksavdelingen på Kystmuseet, Ægir, og forteller at han fortsatt jobber med muligheten for å få dette opp som et stort nasjonalt museum slik kongstanken til Svein Bertil har vært i mange år.