De nitten studentene startet uka på Hitra og samlet informasjon i sjøkanten og hos nøringa før de gikk løs på oppgaven de ble tildelt. Her før avreise med rib på Sandstad og ut til merdekanten.

Studentene tok utfordringen på strak arm

Kåret vinner av bærekraftige ideer til havbruksnæringa

Publisert: 30. november 2018 7:00. Sist oppdatert: 29. november 2018 22:51

Del på sosiale medier:

 • 19
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Print Friendly, PDF & Email

Havbruk, teknologi og miljø var tema når masterstudenter fra hele landet møttes for å delta på Sett Sjøbeins marine student-bootcamp i Trøndelag 24-30. november. Sist helg startet de på Hitra og etter intense dager med læring om sjømatnæringen fikk studentene utlevert en utfordring som de skulle løse. Torsdag ble vinnerlaget kåret av fiskeriminister Harald Tom Nesvik i Trondheim.

Annonser

Den store utfordringen

Rent hav – Hvordan kan havbruksnæringen i Norge redusere utslipp til sjøen ved hjelp av ny design og/eller teknologi?

Det var spørsmålet de 19 studentene som deltok fikk. I løpet av et par intense døgn skulle de utvikle et fysisk produkt, en programvareløsning, eller en tjeneste som skulle bidra til dette. Studentene jobbet i tverrfaglige grupper, og underveis fikk de veiledning fra flere fagfolk med ulik næringstilknytning. Etter om lag 48 timer var de klar for å presentere løsningsforslagene for en fagjury. Torsdag ble vinnerlaget kåret av fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Studenter med bærekraftige ideer til havbruksnæringa

Dette var tema når de 19 masterstudentene fra hele landet møttes for å delta på Sett Sjøbeins marine student-bootcamp som har vært avviklet her i Trøndelag siden forrige lørdag og som avsluttes fredag.

Formålet med slike bootcamper er å knytte studenter og sjømatnæringen nærmere hverandre. Det er ikke krav om å kunne noe om sjømatnæringen fra før for å delta. Under bootcampene får studentene jobbe med å løse en viktig oppgave for næringen, og løsningsforslagene skal presenteres på en næringskonferanse.

Nitten topp motiverte studenter var med denne gangen, og de representerte et vidt spekter av utdanninger.

– Vi tar dem med for å møte sjømatnæringen, og gi de innsikt i hvilke muligheter de har til å finne spennende jobber selv om de ikke har studert tradisjonelle marine fag. I Trøndelag fikk studentene god innsikt i spesielt verdikjeden til havbruk gjennom kunnskapsrike ambassadører fra ulike deler av næringen, sier leder i Sett Sjøbein Janita Arhaug

Vant med innovativ ide som vil redusere klimautslipp

Vinnerlaget som ble kåret av fiskeriminister Harald Tom Nesvik. Fra venstre: Jasmin Gheshlaghi fra Trondheim, Rettsvitenskap, UiT. Gisle Borg Gjertsen fra Trondheim, Entreprenørskap og innovasjon, NMBU. Eivind Eikenes Dahle fra Leikanger, Business analytics, NHH. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik Hendrik Dybdahl fra Tysvær, Petroleum Logistics, HiM. Åse Venke Hodnefjell fra Rennesøy, Aquatic food production, NMBU.

Alle løsningsforslagene ble presentert, og vinneren annonsert av fiskeriminister Harald Tom Nesvik på Teknologi og servicekonferansen 2018 til Sjømat Norge. I juryens vurdering der de begrunner sitt valg av vinnerforslag heter det:

«Det var utfordrende for juryen å kåre en vinner blant de gode løsningsforslagene. Vinneren tar tak i en aktuell miljøutfordring som næringen må finne en løsning på. Elektrifisering av oppdrettsnæringen er i gang, og vinneren har utviklet en innovativ løsning på overgangen fra dieselaggregat til batteri som strømkilde for fórflåtene. Slik kan næringen bidra til målet om utslippsfrie fjorder.

Samarbeidet med fórbåtene gir en effektiv logistikk i løsningen på denne miljøutfordringen. Vinner av Marin student-bootcamp Midt-Norge 2018 er Bluenergy.»

Gruppen bak «BLUENERGY» vil være en fremtidsrettet leverandør av bærekraftig energiløsninger for akvakulturnæringen.

For å effektivisere og redusere utslipp i akvakulturnæringen mener de at det er et stort potensial i å elektrifisere fasilitetene. Problemet er tilgangen til energi og utslipp i forbindelse med drift av anleggene.

Bluenergy’s løsning vil tilrettelegge for energibanker på anleggene, og deretter overføre strøm billig og effektivt ved bruk av fôringsbåter. Foringsbåtene gjør det mulig å lade batteribankene med landstrøm samtidig som det genereres strøm under transport. Løsningen vil direkte kutte dieselforbruk på oppdrettsanleggene og redusere klimautslipp.

På vinnerlaget for Bluenergy:

 • Gisle Borg Gjertsen fra Trondheim, Entreprenørskap og innovasjon, NMBU.
 • Åse Venke Hodnefjell fra Rennesøy, Aquatic food production, NMBU/DTU.
 • Eivind Eikenes Dahle fra Leikanger, Business analytics, NHH.
 • Jasmin Gheshlaghi fra Trondheim, Rettsvitenskap, UiT.
 • Hendrik Dybdahl fra Tysvær, Petroleum Logistics, HiM.

I fagjuryen satt disse personene:

 • Eirik Sigstadstø, Fagsjef marine ressurser, FHF
 • Trude Olafsen, Prosjektleder og Forretningsutvikler, AKVA Group
 • Tina Olaussen, Prosjekt- og kvalitetsleder, Kystmiljø AS
 • Andreas Quale Lavik, Hatchery Manager, Seaweed Energy solutions
 • Henrik Hareide, Aquaculture Manager, Sølvtrans Rederi as

Flere gode forslag

De øvrige tre løsningsforslagene som ble presentert ble også svært godt mottatt:

Løsningsforslag 1:

«VisuaLice» – Oppdrettere i laksenæringen bruker i dag store ressurser på lusebekjempelse. Dette fører til store utslipp av kjemikalier og kostnader som forhindrer verdiskapning. VisuaLice er et produkt som hjelper oppdrettere å gjøre preventive tiltak når lusen er mest aktiv.

Med hjelp av lys og sensorteknologi kan oppdretteren umiddelbart få varsel når bestanden av lakselus er stigende. Produktet vil forenkle arbeidet til oppdrettere umiddelbart og muliggjør optimalisering av lusebekjempningsmidler.

Løsningsforslag 2:

«Aqua Material Status» Det mangler i dag en portal for dokumentasjon av materialets kretsløp i næringen, fra bruk til utrangering og gjenvinning. For å møte målene om bærekraftig drift har Aqua Material Status (AMS) utviklet et verktøy for tilstandsbasert vedlikehold og legger med dette til rette for optimalisering av brukstiden på utstyr.

Utstyrets levetid kan utnyttes gjennom slitasjemåling ved bruk av sensorteknologi. På denne måten dokumenteres materialforbruket og resirkuleringsgraden av utstyret, som kan gi anlegget et konkurransefortrinn ved å dokumentere miljøfotavtrykket. Dette vil også gi kostnadsbesparelser og forbedre sikkerhetsmarginer. Målet er å nå ut til aktører i næringen som driver med matfisk.

Løsningsforslag 3:

«UpsideDown» – skal utvikle en bærekraftig løsning som reduserer utslipp og kostnader av fiskefôr. Dette gjøres i form av å produsere et merdsystem hvor et nytt flytende fôr pumpes opp fra bunnen. I tillegg vil det settes inn et deteksjonssystem for å optimalisere fôringen. For å redusere utslippet av overflødig fôr brukes et luftstrøm-system og en skimmermaskin.

Spennende løsninger fra de unge og mange bidragsytere

-Vi trenger flere kloke hoder i sjømatnæringen. Denne bootcampen viser at studentene har lært mye under besøket i Trøndelag. De har tatt tak i reelle problemstillinger, og kommet opp med spennende løsninger, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Janita Arhaug i «Sett Sjøbein» forteller at studentgruppa har hatt et strålende opphold i Trøndelag. De har fått innsikt i et spennende næringsliv, og alle har mottatt studentene med stor åpenhet og positivitet, forteller Arhaug.

– Det var mange som bidro under denne bootcampen med bedriftsbesøk- og presentasjoner, som veiledere og i jury som vi ønsker å rette en stor takk til:

 • AKVA Group
 • BioMar
 • FHF
 • Innovasjon Norge
 • Kystmiljø AS
 • Kystmuseet Visningssenter
 • Lerøy Midt
 • Seaweed Energy solutions
 • Sjømat Norge
 • Sølvtrans Rederi AS

Se utdelingen av prisene og prosjektoppgavene studentene presenterte ved å trykke på linker her.

Om Sett Sjøbein

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre sjømatnæringen overfor ungdom. Prosjektet er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. I 2018 har Sett Sjøbein fått i oppdrag fra NFD å arrangere tre marine student-bootcamper.

Annonser

Les også