Dette blir utsikten mot Fillfjorden og Fillan sentrum fra det nye boligfeltet som skal bygges i Litjslokheia.

Se forslaget på hus og leiligheter her

KI Eiendommer skal bygge over hundre boenheter i nytt boligfelt

Publisert: 16. september 2019 18:21. Sist oppdatert: 24. september 2019 9:34

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Etter flere års planlegging fra Hitra kommune sin side for å legge til rette med nye boligtomter i Fillan sentrum ble det regulerte boligområdet Litjslokheia lagt ut for salg til interesserte utbyggere tidligere i år. Formannskapet mente det ville bli en mer enhetlig utbygging ved å få en profesjonell utbygger til å ta fatt på oppgaven enn at kommunen skulle jobbe i tida framover med å finne enkelttilbydere på de ulike tomtene. Det ble satt en minstepris på i overkant av 20 millioner for den ene delen og vel 2 millioner for den minste delen. Nå har kommunen solgt hele området til KI Eiendommer som skal bygge ut mellom 97 og 123 enheter for nye beboere i det som er prosjektert som et enhetlig boområde.

Annonser

Da området var ferdig regulert har kommunen gjort klar infrastruktur og hovedveier inn til området. Dette var det Hitra Anleggservice som har ferdigstilt. Politikerne ønsket å se på muligheten for å finne en solid utbygger som kunne forestå den videre prosjekteringen av boligmasse og sørge for salg og utbygging av dette. Eiendommene i Litjslokheia ble derfor lagt ut for salg der det største arealet, det man omtaler som Nord, ble lagt ut for salg med en minstepris på 20.210 millioner, mens det minste området i del Syd, ble lagt ut for salg for en minstepris på 2.050 millioner.

Et av kravene som ble satt for en utbyggingsavtale var at inntil 20 prosent av den totale boligmassen skulle være for utleie i det åpne markedet, der utbygger selv måtte stå for dette.

I løpet av sommeren har det vært kontakt med en rekke utbyggere og utbyggingsfirmaer både i øyregionen og utenfor Hitra, og da fristen løp ut var det kommet inn ett anbud. Det var KI Eiendommer med frøyværingen Frode Riiber og Lasse Høyem i spissen som hadde lagt inn et bud på 20. 750 millioner for begge de to utbyggingsområdene. I siste kommunestyre fikk politikerne presentert hele konseptet, og rådmannen orienterte om dialogen som hadde vært underveis etter at tilbudet var gitt.

Kommunestyret fikk presentert en helhetlig plan med stor variasjon i boligmassen. I det nye området er det tegnet inn 19 eneboliger der alle har en egen utleiedel. Dermed inngår disse også i kravet fra kommunen på utleieenheter, samt at det vil lette finansieringen for boligkjøper. I tillegg er det 15 rekkehus, der syv av dem har en egen sokkelleilighet for utleie. De øvrige rekkehusene er uten utleie. I tillegg er det planlagt inntil fem boligblokker med totalt 63 leiligheter.

En del av leilighetene i blokkene er også beregnet å være til ordinær utleie, men utbyggeren som i dag har mange utleieenheter både i øyregionen og ikke minst en rekke andre steder vurderer også om en blokk skal være reservert for kun utleie.

Viktig å se feltet under ett å skape et tiltalende nabolag

Utbyggeren KI Eiendommer har lagt ned store ressurser allerede for å lage en byggefelt som skal sees som en helhet, forteller eiendomsdirektør Frode Riiber til Hitra 24.

– Det er viktig for oss å gi en helhetlig utbyggingsplan, slik at vi ved salg av enkelttomter vil dette skje etter en overordna plan som styrer det hele sier han. Dette gjør vi for å sikre at det blir et harmonisk og tiltalende nabolag. Vi har brukt arkitektavdelingen i Norgeshus som vi er en del av, til å lage det vi mener er varierte boenheter med tanke på størrelser og boform. Her skal det være mulighet til å bo enten man er ung nyetablerer, barnefamilie eller er blitt godt voksen.

Totalt er det 19 eneboliger i varierende størrelse fra 140 kvadratmeter til 216 kvadratmeter. Alle har en egen utleiedel som gjør det enklere for kjøper å finansiere opp i mange tilfeller. De 15 rekkehusene har en størrelse på 107 kvadratmeter til 179 kvadratmeter, og leilighetene som er planlagt inn de nye boligblokkene vil ha en størrelse fra 45 kvadratmeter til 100 kvadratmeter. Totalt er det omtrent 8.800 kvadratmeter boligareal som utbyggeren KI Eiendommer har planlagt å få opp etter hvert.

– Vi er klar for å starte opp så snart alle tillatelser og avtaler er i orden, forteller Frode Riiber til Hitra 24 i dag. Så har vi et salgsarbeid for å få kjøpere etter hvert, men vi har troen på at Fillan vil ha en stor etterspørsel etter attraktive boliger og leiligheter i lang tid framover, sier Riiber.

De fleste boenhetene har tre og fire soverom, samt at flere har utleiedel. I tillegg er hele området planlagt med parkeringsareal og ikke minst lekeområder. Her er både utbygger og kommune enige om å definere kvaliteten og innhold i hvordan disse skal være. Utbygger har lagt vekt på å skape et område der både boligmasse og uteområder skal henge sammen og ferdigstilles slik at det blir innbydende for de som skal bo der.

Fornøyd med at vi lykkes

Ordfører Ole Haugen er fornøyd med at kommunen fikk en tilbyder som får ansvaret for helheten i hele utbyggingsområdet.

– Vi valgte å gå ut for å få et samlet tilbud, da vi ikke har hatt bare gode erfaringer med det jeg kaller for stykkevis og delt salg. Det fører gjerne til usolgte tomter slik vi har i flere boligfelt, og da gjerne slik at de beste går først og de dårligste står igjen til slutt og kanskje ikke blir solgt heller. Slik har vi opplevd det i flere kommunale boligfelt blant annet sier ordføreren etter at salget ble godkjent av kommunestyret i siste møte.

Haugen mener vi med dette kan få til en helhetlig og fullført utbygging av hele byggefeltet, og ikke en stykkevis og delt utbygging der den enkelte kjøper kun har ansvaret for si egen tomt og ikke helheten. Dette har vi tatt lærdom av og prøvde derfor å få en utbygger til å ta ansvaret for å få alle slike elementer på plass, også fellesareal som kommer alle til gode. Det vi har fått presentert her ivaretar dette, sier en positiv ordfører som ser fram til å få flere hitterværinger etter hvert.

KI Eiendommer hadde et bud som lå 1,5 millioner under på boligfelt Nord i Litjslokheia, mens de ga prisantydning på den sydlige delen av boligfeltet.

– Vi er optimistiske på at vi kan få dekt inn den resterende delen når vi selger andre deler av området etter hvert påpeker Haugen, som er glad for at de også har fått lokale utbyggere med på dette.

Totalt har KI Eiendommer lagt inn bud på 20.750 millioner og rådmannen skriver i sin innstilling at beløpet skal brukes til nedbetaling av lån til kommunen. Totalt sett er det 97 boenheter som skal bygges, samt 26 utleieenheter i deler av boliger og rekkehus.

Annonser

Les også