Det var på denne strekningen sjåføren ble målt til 92 med alt for høy hastighet.

Nektet å godta bot - måtte møte i retten

Kjørte alt for fort i 60 sonen – nektet for at det var han etter å ha blitt innhentet av politiet

Publisert: 15. februar 2020 14:13.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

En mann i midten av 30-årene måtte nylig møte i retten etter at han nektet å godta en bot på 12.000 kroner etter å ha kjørt for fort i 60-sonen på Sunde i slutten av oktober. Nylig måtte han forklare seg i retten, der han mente det var en annen bil politiet hadde målt, men retten fant mer litt til trafikkmålinger og politiets vitneforklaringer. Det hele ble en mer kostbar sak for føreren som mente seg uskyldig.

Annonser

Det var en torsdag kveld i slutten av oktober mannen i midten av 30-årene var på vei mot Orkdal da han suste forbi politiets fartskontroll som var satte opp. Politiet meldte om en relativt rolig kveld, med lite trafikk, men da tiltalte ble målt med laser til en hastighet på 92 km/t måtte de stanse han. Bilisten kjørte forbi politiet som dermed kjørte etter bilisten, og tok han igjen i Valslagvågen etter et par kilometers kjøring. Her la de seg etter den mistenkte bilisten som de fikk stanset ved bensinstasjonen på Valslag.

Måleresultatet ble vist tiltalte etter at han ble stanset og han samtykket da til at førerkortet ble beslaglagt. Dette har han seinere trukket den 6. januar i år, der han også nektet for å godta boten han var ilagt.

Måtte møte i retten

Aktor la i retten ned påstand om at tiltalte får en bot på 14.400 kroner og at han videre framdømmes førerretten i 8 måneder. I tillegg mente aktor at tiltalte må ta delvis førerprøve på nytt før han får førerkortet tilbake. I tillegg ber aktor om at tiltalte idømmes sakskostnader på 3000 kroner.

Tiltalte påstod seg frifunnet og erkjente ikke straffeskyld da han møtte i retten, uten egen forsvarer.

I retten bestrider han å ha kjør så fort som angitt i tiltalen. Tiltalte mener det heller ikke foreligger bevis for at det var hans bil de to politibetjentene hadde målt, og han mente målingen måtte gjelden et annet kjøretøy.

De to politibetjentene forklarte i retten at det var lite trafikk på det gjeldende tidspunktet da de registrerte bilen kom kjørende. De hadde målt hastigheten og registrert bokstavkombinasjonen og de to siste sifrene i registreringsnummeret, da de måtte kjøre etter bilen for å få den stanset. Retten festet lit til denne forklaringen, samt loggføringen politiet hadde, og fant dermed ut at det ikke var noen tvil om at det var tiltaltes bil som var målt og at det var den som ble stanset på bensinstasjonen på Valslag. Retten mente tiltalte uaktsom og derfor måtte dømmes etter tiltalen.

Tap av førerretten

Selve fartsoverskridelsen tilsier at føreren skal få førerretten inndratt i 5 måneder. Imidlertid viste det seg at sjåføren har registrert tre aktive prikker i førerkortet for tidligere trafikkforseelser. Tapstiden skal derfor forlenges med tre måneder, og totalt åtte måneder i dette tilfellet. Når tapet av førerkortet er på over seks måneder må også føreren ta delvis ny førerprøve, og retten  stiller derfor krav om at mannen i tredveårene må ta en ny praktisk førerprøve før han får førekortet tilbake igjen.

Dommen

Retten finnen etter en samlet vurdering at føreren idømmes en bot på 14.400 kroner, og tap av førerrett for en periode på 8 måneder. I og med at avgjørelsen ble tatt med til retten idømmes også den tiltalte saksomkostninger på kroner 3000 som han må betale til staten.

Annonser

Les også