Nektet for å ha kjørt - retten mente noe annet

Kjørte fra nachspiel i fylla – anmeldt av festkamerater

Publisert: 10. januar 2020 11:52.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Et nachspiel med kameratgjengen skulle bli en kostbar fest for den unge mannen i begynnelsen av 20-årene. Etter å ha tatt en bil og kjørt fra festen svært beruset ringte et par av kameratene politiet som rykket ut med to patruljer til hendelsen. Nå må den unge hitterværingen i fengsel, klare seg uten førerkort og betale ei kraftig bot etter det fuktige nachspielet.

Fuktig nachspiel – nektet for å ha kjørt

Det var en gjeng ungdommer som var samlet på et seint nachspiel ved Hitra tidlig i mai i fjor. De fleste ankom nachspielet seint på natta, og etter ei stund forlot flere festen da det ble tilløp til krangling mellom flere fra kameratflokken. Litt over fem en lørdagsmorgen dro derfor to fra festen til fots før de like etterpå hørte en bil som kom bak seg der de observerte tiltalte kjørende. Da visste de at han var meget beruset og ringte politiet umiddelbart, da de også måtte gå ut av veien for ikke å bli påkjørt.

Politiet rykket ut med to patruljer, der de allerede da hadde fått en nøye beskrivelse av både bilens utseende og hvem sjåføren var. Tiltalte ble påtruffet gående langs fv 714 da politiet var på utrykning til stedet, og ut fra beskrivelsen hadde de stanset for å prate med tiltalte.

– Før politiet rakk å si noe, hadde tiltalte sagt til politiet at han ikke hadde kjørt noen oransje pick-upbil. I politiavhør hadde han seinere sagt at han bare hadde flyttet bilen til en kompis ca 10-15 meter, heter det i rettsdokumentene.

I retten benektet tiltalte at han hadde kjørt noen bil og at han hadde gått fra nachspielet. I retten ble det ført fem vitner som forklarte seg og det viste seg at det var ulike vitnebeskrivelser fra de to som hadde ringt politiet og som hadde funnet igjen bilen like etter, forlatt av sjåføren og med nøklene i. Vitnene befant seg på stedet der bilen var forlatt inntil politiet ankom på utrykningen.

Tiltalte forklarte i retten at han hadde drukket mye utover natta, og at han forlot stedet etter litt krangling, men at han da hadde gått fra boligen. Et av vitnene forklarte i retten at han stod sammen med flere å så tiltalte gå fra stedet, opp en bakke og forsvant ut av syne. Imidlertid kunne ikke dette vitne huske om de andre to vitnene hadde forlatt lokalet, når det skjedde og når han selv hadde forlatt festen. Bakgrunnen for at han ikke husket akkurat dette, var den høye beruselsesgraden og den lange tiden det var fra hendelsen og frem til rettsmøtet.

Retten finner ikke grunn til å legge vekt på den sprikende forklaringen til det ene vitnet, samt tiltaltes forklaring på at han ikke hadde kjørt. Sammenfalt med politiets første samtale med tiltalte, der han forklarte at han ikke hadde kjørt den beskrevne bilen som etterpå ble funnet. Ut fra det oppgitt hendelsesforløpet kan ikke retten se at tiltalte hadde noen mulighet til å vite at den oransje bilen han beskrev hadde blitt kjørt denne natta uten at det var han selv som hadde kjørt den. Retten finner også grunn til å legge større vekt på de to vitnene som både kjente tiltalte godt og hadde øyekontakt med han da han kjørte forbi dem i den beskrevne bilen. retten finner det derfor utvilsom at skyldkravet og ruskjøring er oppfylt, og vilkårene for straff er tilstede slik at tiltalte skal dømmes etter tiltalen.

Streng straff

Påtalemyndigheten hadde foreslått at tiltalte skulle dømmes til 28 dager fengsel, en bot på 40.000 kroner og saksomkostninger på 3000 kroner i tillegg til at aktor mente at tiltalte skulle fradømmes førerretten for tre år. Forsvareren ba om full frifinnelse eller at han ble behandlet på mildeste måte.

Retten var enig om at vilkårene for at tiltalte skulle idømmes en streng straff var tilstede. Tiltalte hadde en promille på 2,15 en time etter han ble tatt på morgenkvisten og at dette betraktes som særlig høy alkoholkonsentrasjon. Det hadde gått lang tid fra hendelsen hadde skjedd til tiltale ble tatt ut. Tiltalte hadde også forklart at han har et stort behov for førerretten i sin jobb på Hitra og Frøya. Tiltalte hadde også fått den midlertidige inndragelsen av førerretten etter hendelsen, tilbake i august i fjor i påvente av dom.

Etter en samlet vurdering har derfor retten kommet fram til at tapstiden for førerkortet settes til to år i dette tilfellet. Boten fastsettes i samsvar med aktors påstand til 40.000 kroner, mens tiden i fengsel reduseres fra 28 dager til 24 dager. I tillegg må tiltalte betale inn 3000 kroner i saksomkostninger til staten.

For å få nytt førerkort etter tapsperioden må den unge hitterværingen gjennomgå full ny førerprøve.

Les også