Siden sommeren 2010 har Hitra kommune hatt et unikt tilbud for ungdom fra Hitra mellom 15 og 18 år. Sommerjobb for ungdom har vært svært populært og det har vært gitt et bredt arbeidstilbud som har vist seg å være svært populært blant ungdommen. Har du lyst til å jobbe i sommer så sender du en søknad til kommunen innen 4. april.

Klar for å søke på årets beste sommerjobb for ungdom?

Publisert: 11. mars 2019 12:58. Sist oppdatert: 12. mars 2019 9:06

Del på sosiale medier:

  • 21
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Siden sommeren 2010 har Hitra kommune hatt et unikt tilbud for ungdom fra Hitra mellom 15 og 18 år. Sommerjobb for ungdom har vært svært populært og det har vært gitt et bredt arbeidstilbud som har vist seg å være svært populært blant ungdommen. Har du lyst til å jobbe i sommer så sender du en søknad til kommunen innen 4. april.

Annonser

Frivilligsentralen koordinerer

Leder i Hitra Frivilligsentral, Eldbjørg Broholm og leder for lokalforeningen av Livsglede for eldre, Rigmor Kristoffersen, har siden sommeren 2010 ledet og fulgt opp alle ungdommer som har tatt del i dette populære tiltaket.

– Første året laget vi et eget jobbkonsept som var knyttet opp mot Helsetunet- og arbeid med de eldre der. Det var tenkt som en ekstra sysselsetting for turer, avislesing, spill-aktiviteter, samtaler og litt ekstra oppmerksomhet for de eldre på de forskjellige avdelingene. Likeledes visste vi at kommunen ville ha behov for flere helsearbeidere i årene fremover, forteller Eldbjørg Broholm til Hitra 24.

I 2018 var det bortimot 70 ungdommer som fikk tilbud om å jobbe i to uker på ulike steder i kommunen og deres samarbeidspartnere. For mange var dette kanskje det første møtet med yrkeslivet, og tiltaket har vært svært godt mottatt i alle de årene det har vært gjennomført. For Hitra kommune har sommerjobb for ungdom vært et satsingsområde.

I år vil tilbudet i hovedsak gjelde jobber ved Hitra sykehjem, hjemmetjenesten og omsorgsboligene, skolefritidsordningen, barnehage og driftsavdeling. Noen vil også kunne få tilbud om jobb ved drift på kirkekontoret med plenklipping og rydding og ikke minst ved Dalpro. I år omfavner også tilbudet ungdom som er bosatt i deler av Snillfjord som blir en del av Hitra kommune fra neste år.

Veldig populært

Mulighet for sommerjobb har i årenes løp, blitt et veldig populært tilbud for ungdommen. Tilbakemeldingene fra ungdommene som deltar og foreldre har vært positive. Både Broholm og Kristoffersen kan fortelle flere historier der de har fått tilbakemelding om bedre selvtillit og at jobberfaringen har gitt bedre resultat på skolen i etterkant.

Ønsker du å søke på sommerjobb for ungdom kan du søke gjennom kommunens nettsider innen 4. april. Søknadsskjema finner du her.

Annonser

Les også