Departementet tar ikke stilling til om det skal være vindkraftpark eller ikke på Frøya, men skal foreta en grundig gjennomgang av Fylkesmannens behandling av saken.

– Dette er en vanskelig sak som vil ha store konsekvenser for mange. Jeg tar bekymringene til kommunen og innbyggerne på alvor. Det er helt avgjørende at alle kan føle trygghet for at det er en reell prøving departementet gjør, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

15. april 2019 påla Frøya kommune TrønderEnergi Vind AS stans i arbeidet med vindkraftparken. Fylkesmannen i Trøndelag opphevet stansningspålegget etter klage fra TrønderEnergi. Frøya kommune har bedt departementet om å omgjøre Fylkesmannens vedtak. I forlengelse av dette har kommunen også bedt om at arbeidene med vindkraftparken stanses til departementet har ferdigbehandlet kravet om omgjøring, heter det i uttalelsen som kom fra departementet mandag ettermiddag.

En beslutning om utsatt iverksetting innebærer ikke at departementet har tatt stilling til om det er feil eller mangler ved Fylkesmannens vedtak som innebærer at dette er ugyldig.

Saken har høy prioritet i departementet, heter det.

TrønderEnergi overrasket over vedtaket

Kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem, sier til NRK at de er overrasket over vedtaket.

– Det er viktig å notere seg at departementet ikke har gjort en realitetsvurdering av saken.
Vi er overrasket over vedtaket, men har fått forklart at utsettelse i saker med naturinngrep ikke er uvanlig, sier han til NRK.

Eidem lover at de vil stanse det videre anleggsarbeidet med en gang med bakgrunn i dette vedtaket, og at de vil avvente av Departementets endelige vurdering. Hvor lang tid dette vil ta og hvor mye det vil koste, kan han ikke svare på så langt. I sin pressemelding fra Kommunaldepartementet tidligere i dag sier de at dette vil ha prioritet.

Tidligere har TrønderEnergi beskrevet sin kostnader per dag i forbinelse med forsinkelsen til rundt en halv million kroner hver dag.