Wivian Selvåg i Hitra kommune sørger for at medarbeiderne på Hitra bibliotek får en grundig gjennomgang av riktig stemmegiving av forhåndsstemmer før biblioteket åpnet for dette mandag. Fra venstre: Wenche Børø Larsen, Tone Elisabeth Helsø, valgansvarlig Wivian Selvåg, Ann Merete Fredriksen, Omar Pleym og Islam Abou Hassan som er biblioteksjef.

- Ønsker at flest mulig bruker stemmeretten

Kommunen bedrer mulighetene for å benytte stemmeretten

Publisert: 12. august 2019 12:18.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

- Med å ha stemmelokale i biblioteket øker vi tilgjengeligheten for å stemme på forhånd, og fra og med i dag kan de som ønsker det stemme enten her fra mandag til lørdag, eller på rådhuset mandag til fredag helt fram til fredag 6. september som er siste dag vi tar imot forhåndsstemmer forteller valgansvarlig Wivian Selvåg i Hitra kommune. Målet med to lokaler til forhåndsstemmer og en ekstra valgdag i Fillan er å øke deltakelsen fra forrige kommunevalg som endte på 53 prosent. - Alt for lavt i følge Selvåg.

Nå kan du bruke de ordinære valglistene

Den ordinære forhåndsstemmegivningen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget starter mandag 12. august. Velgerne kan forhåndsstemme fram til og med fredag 6. september.

– Til forskjell fra tidligstemmegivingen som har foregått siden 1. juli, kan du nå benytte de ordinære valglistene for kommunevalget på Hitra og fylkestingslistene i Trøndelag. Her kan du gjøre de endringene du da har lyst til å gjøre, forteller Selvåg,  akkurat som på ordinært valgting, sier hun.

Mandag morgen har hun en grundig gjennomgang av reglelverk og formaliteter med ansatte på biblioteket som for første gang har ansvaret forhåndsstemmegiving ved et av lokalene du kan oppsøke for å avgi din stemme på forhånd ved årets valg.

Biblioteket har åpent for stemmgiving seks dager i uka, mandag til lørdag, og har åpent alle dager fra klokka 11. I ukedagene er det åpent frem til klokka 17, mens lørdager fram til klokka 15 i følge Selvåg. I tillegg er det stemmelokale ved Rådhuset som har åpent for dette mellom klokka 9 og 15, fem dager i uka, mandag til fredag.

Siste frist for å forhåndsstemme er fredag 6. september klokka 15.  På Hitra er ordinært valgting mandag 9. september i de ulike stemmekretsene, men det er også åpnet opp for valgting på Fillan søndag 8. september mellom klokka 12 og 18 for de som ikke får anledning valgdagen mandag.

Større pågang med forhåndstemmer

– Vi håper utvidet tilgjengelighet skal føre til større stemmedeltakelse og at alle med stemmerett benytter seg av stemmeretten ved årets lokalvalg til kommunestyre og fylkesting. Ved forrige valg hadde vi en deltakelse på bare 53 prosent og vi håper vi klarer å øke denne betraktelig, sier Selvåg.

Totalt ble det avgitt 1831 stemmer ved forrige kommune- og fylkestingvalg i 2015. På selve valgdagen som den gangen var en dag ble det 1379 godkjente stemmesedler, mens det på forhånd var avgitt 452 stemmer, like i underkant av 25 prosent av de avgitte stemmene, noe som er noenlunde likt med landsgjennomsnittet.

– Vi merker en større pågang nå for de som har avgitt tidligstemmer, konkluderer Wivian Selvåg, og utvidelse med ett stemmelokale til forhåndsstemmer håper vi kan gi en ytterligere større deltakelse.

Ann Merete leverte den første stemmen

Etter at valgansvarlig i kommunen, Wivian Selvåg hadde gått gjennom regelverket for stemmegiving med ansatte på biblioteket er de klare for å ta i mot nye forhåndsstemmer de neste fire ukene. Første person ut på biblioteket var Ann Merete Fredriksen som bak et forheng i stemmeboksen fant riktig stemmeseddel og fikk denne stemplet og godkjent av biblioteksjef Aslam Hassan som passet på at alt gikk rett for seg da første stemmeseddel havnet i valgurna.

– Jeg oppfordrer folk om å benytte seg av stemmeretten og delta i årets valg, er kommunens valgansvarlige Wivian Selvåg klare melding til hitterværingene.

 

Les også