Kommunedirektør i Hitra kommune Ingjerd Astad, Hitra-ordfører Ole Haugen, kommunedirektør på Frøya Beathe Sandvik var samlet sammen med Frøya-ordfører Kristin Strømskag og beredskapsledelsen i begge kommuner på Hitra rådhus mandag formiddag.

- Sammen er vi dobbelt å gode

Kommunene går sammen om felles tiltak under Koronakrisen

Publisert: 16. mars 2020 13:49.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Beredskapsledelsen i begge øykommunene med ordførere og kommunedirektører i spissen har besluttet å gå sammen om felles tiltak og felles handlingsplan for å unngå at smitten kommer ut til Hitra og Frøya.
- Vi etablerer felles førstelinjetjeneste på besvarelser om Korona og jobber nå med flere tiltak som vil bli iverksatt i løpet av ettermiddagen, fortalte ordfører Ole Haugen i en felles pressekonferanse på Hitra Rådhus mandag formiddag.

Annonser

Vil unngå at smitten kommer til øyregionen – lengst mulig

Det var en alvorstynget ledelse fra de to kommunene Hitra og Frøya som i dag formiddag møtte pressen for å informere om de tiltak de allerede hadde iverksatt og hva de vil iverksette framover. Både ordfører Ole Haugen fra Hitra og Kristin Strømskag fra Frøya var enige om at vi nå måtte stå sammen i en vanskelig tid.

Før helga anmodet begge ordførere om at hytteboere fra andre kommuner ikke kom til øyregionen, noe som ble fulgt opp av regjeringen søndag kveld med at det er lagt ned et forbud for personer å benytte hytter i andre kommuner enn der de opprinnelig bor. Dette for å sikre nødvendig beredskap i den enkelte kommune.

I dag formiddag varslet begge ordførere om at det vil komme strengere restriksjoner på ferdsel fra enkelte områder i Norge.

– Per i dag har vi ingen som er registrert smittet av Korona-viruset i våre kommuner, fortalte Ole Haugen, og vi må ha ei felles målsetting om at vi skal unngå dette lengst mulig og derfor opptre mest mulig likt i begge kommuner.

Vi vet at øyregionen er sårbar med stor grad av arbeidsinnvandring og mange arbeidstakere fra innleide bedrifter i fra andre kommuner. Dette er en stor utfordring også for kommunene.

-Vi sitter i samme båten, og gjennom den erkjennelsen er vi enige om at vi må prøve så godt vi kan opptre mest mulig likt i forhold til tiltak og hvordan vi informerer utad. I tillegg vil vi ha felles tiltak og pålegg, samt oppfordringer til hvordan publikum bør opptre i våre kommuner, innledet ordfører Ole Haugen.

Begge ordførere er opptatt av å være samstemt og at vi fremstår som en felles region. Begge kommuner skal i dagene og tida framover opptre i fellesskap og mest mulig samstemt.

-Samtidig vil jeg berømme innbyggere, næringsliv og kommunale ansatte som har jobbet og stått på siden forrige uke og gjennom helga på hvordan vi skal rigge oss og ta ansvar for å følge de pålegg fra myndigheter for å hindre smitten. Det skal dem ha all honnør for og jeg opplever at de tar et langt større samfunnsansvar enn det de er pålagt, fulgte frøyaordfører Kristin Strømskag.

Utviklingen i nyhetsbildet er svært sammensatt og det som var riktig og sant i går, vil ikke nødvendigvis ikke være det samme i morra. Ordfører Ole Haugen innrømmet at situasjonen både er veldig vanskelig og uoversiktlig, men at kommunene og alle ansatte nå prøver å forberede seg til neste fase i smitteutviklingen i forhold til det Folkehelseinstituttet  tror vil komme.

Kommunedirektør Ingjerd Astad fortalte at de nå hadde skaffet seg all den informasjon de skal ha for å være beredt for en situasjon for å opprette egne isolat for eventuelle smittede. Utgangspunktet skal være at sykehjemmene skal være smittefrie. Ellers følger også kommunene rådene fra Folkehelseinstituttet og sykehusene.

I følge Astad sitter kommunene med en god og oppdatert oversikt over ekstra helsepersonell som også kan samkjøre aktiviteten i kommunene.

I følge assisterende kommunedirektør helse og omsorg, Harald Hatle skal det ikke være noen utskrivingsklare pasienter fra øykommunene fra sykehus.

– Vi vil søke og samarbeide med både pårørende og helsepersonell for å sikre at alle får den bistand som er nødvendig slik at vi kan avlaste hverandre.

I følge ledelsen i begge kommuner har det vært et stort trøkk og pågang på telefonlinjer fra folk som ønsker informasjon. Nå vil kommunene opprette felles informasjonsflyt på hvordan de vil gi dette framover.

– Vi skal ikke skape unødig frykt, men Frøya og Hitra har vel aldri stått så sterkt for å takle en krise som i dag, det kan smerte litt, men vi skal sammen komme oss gjennom dette og samlet skal vi i alle fall bli dobbelt så gode, mente ordfører Ole Haugen.

I løpet av mandag ettermiddag varslet beredskapsledelsen at vil bli iverksatt ytterligere tiltak, både når det gjelder karanteneregler slik flere andre kommuner har iverksatt i løpet av det siste døgnet.

Annonser

Les også