Kommunen må skifte øverste leder etter kommunesammenslåingen

Laila Eide Hjertø ønsker å gå av som rådmann

Publisert: 7. mai 2019 11:55.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Etter fem og et halvt år som rådmann i Hitra kommune ønsker Laila E. Hjertø å gå av med pensjon når hun fyller 62 år i februar neste år. Fra årsskiftet vil Hitra kommune være sammenslått med deler av Snillfjord og det var i et møte i fellesnemnda for Hitra og Snillfjord dette ble meddelt mandag kveld.
- Meddelelsen ble tatt til etterretning, men samtidig kommentert med beklagelse fra flere sier ordfører Ole L. Haugen i en pressemdling i dag.

Annonser

Setter igang jobben med å finne ny rådmann umiddelbart

Dette ble meddelt i et møte i Fellesnemnda i Hitra og Snillfjord i mandag kveld. Fellesnemnda er det politiske organet som sammen med to tillitsvalgte har ansvaret for forberedelser og gjennomføring av den kommende sammenslåing av Hitra kommune og deler av Snillfjord kommune.

Meddelelsen ble tatt til etterretning, men samtidig kommentert med beklagelse fra flere.

– Vi skulle gjerne hatt med oss Laila videre, etter at sammenslåingen med deler av Snillfjord er et faktum fra kommende årsskifte. Hun har vist seg som en stødig administrativ leder i Hitra kommune, og hun har hatt en god hånd på rattet som den administrativt ansvarlige for prosessen med sammenslåingen med deler av Snillfjord, sier ordfører Ole Haugen som også er leder av fellesnemda.

Rådmann Laila Eide Hjertø er den som har det administrative ansvaret i jobben med å slå sammen de to kommunene fra 1. januar. Den nye kommunen og det nye kommunestyret som også tiltrer 1. januar vil dermed starte med nye koster som skal lede arbeidet i den nye Hitra kommune.

– Det positive med at Laila nå har bedt om avløsning, det er at det blir relativt god tid med å søke etter ny rådmann, og Laila har lovet å stå i jobben til en ny er på plass. Fellesnemnda konkluderte for øvrig med at rekrutteringsprosessen skal iverksettes snarest mulig, sier ordfører Ole Haugen i en kommentar til rådmannens avgang.

Ordfører Ole Haugen starter nå prosessen med å ansette ny rådmann snarest mulig etter at Laila Eide Hjertø ønsker å fratre og gå av med pensjon i februar 2020.

Ønsker mer tid til fritid og mann

Rådmann Laila Eide Hjertø vil ved en fratredelse i februar 2020 ha virket som rådmann i Hitra kommune i fem og et halvt år. Hun overtok for Roger Antonsen som sluttet for å gå over i annen stilling den gangen. Nå ønsker Laila mer tid til familie og mann.

– Jeg har informert Fellesnemnda i Hitra og Snillfjord om at jeg ønsker å gå av med pensjon når jeg i februar 2020 fyller 62 år. Jeg har da vært rådmann i Hitra i fem og et halvt år. Rådmannsjobben i Hitra har vært spennende og utfordrende, som jeg hver dag har gått til med glede og stor arbeidslyst. Når jeg velger å avslutte ved 62 år er det først og fremst for å få mere tid med min familie, ikke minst min mann som da har vært pensjonist i seks år, sier rådmann Laila Eide Hjertø i en kommentar til melding om sin fratredelse.

Annonser

Les også