Stenger av hensyn til sikkerheten

Støpearbeidet for det nye brudekket på Åstfjordbrua har allerede kommet i gang. Det er utført tre støperunder fra begge sider av brua, to ved Mjønesaune og en støp ved Mjønes,  og det gjøres klart for å støpe en ny lengde over dagens eksisterende Laksevei ved Mjønes lørdag 12. oktober.

– For tida støper vi brudekket på den nye Åstfjordbrua. Når vi skal støpe den delen av brua som går over dagens fv. 714, kan vi av sikkerhetshensyn ikke ha trafikk gående på vegen. Derfor må vi stenge fylkesvegen i 18 timer mens støpen pågår. Dette inkluderer også tid til at betongen herder noen timer etter selve støpinga, sier byggeleder Jostein Karlsen i Statens vegvesen.

Tidspunktet for stenginga er valgt i samråd med kommunene og nødetatene opplyser Vegvesenet. Vegen vil bli helt stengt fra lørdag morgen den 12. oktober kl 7 og under hele støpearbeidet denne dagen. Etter planen vil det bli åpnet for trafikk igjen natt til søndag klokka 1 i følge Jostein Karlsen.

Dette er er nest siste dag i høstferien, men partene håper stenging på lørdag skal skape minst problemer for trafikkantene, istedenfor å ta det en vanlig ukedag eller søndag når den store hjemfartsdagen er.

I rute til åpning november 2020

Støping av brudekket vil etter planen pågå fram til april neste år. Deretter skal brua få asfalt, rekkverk og belysning. Parallelt pågår ferdigstillelse av tunnelene. Mjønestunnelen er så godt som ferdig i følge Karlsen, og i Slørdalstunnelen jobbes det med tunnelkledningen slik at den blir vann- og frostsikret. – Her er vi klar for å asfaltere om et par uker forteller Karlsen.

– Det er god framdrift i arbeidet i alle deler av prosjektet. Vi ligger godt i rute til å kunne åpne nyvegen som planlagt i november neste år, sier Karlsen. På strekningen ved Melvatnet er det mye gjort for å fjerne fjellmasser og her vil siste sprengning være unnagjort om et par uker, sier han.

Når det gjelder arbeid på det som er såkalte marginalprosjekter, der det kan gjennomføres arbeid ved mindreforbruk i Laksevegprosjektet har Vegvesenet fått klarsignal for å planlegge hvilke tiltak som kan gjennomføres når det er avklart hvor mye midler det vil være igjen til dette i følge Karlsen. Stengingen av Laksevegen under den planlagte brua vil begrense seg til selve støpedøgnet og støpelengdene på omtrent 25 meter vil fortsette med en lengde i uka med annenhver støp fra begge sider av brua, forteller byggeleder Jostein Karlsen i Statens Vegvesen.