Etter en lekkasje på fyringstanken ved Barman skole har kommunen besluttet å fjerne alle oljetanker som ligger nedgravd ved alle skolene.

Lekkasje på Barman fører til fjerning av alle fyringsoljetanker

Publisert: 28. desember 2018 10:05.

Del på sosiale medier:

  • 16
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Det man først trodde var en lekkasje som kom etter en tidligere skade, viste seg å være skader påført av underlaget til tanken. Nå har kommunen konkludert med at de bør fjerne alle oljetankene som ligger nedgravd ved skolene.

Annonser

Rådmannen informerte tidligere i høst formannskapet om at det var oppstått en lekkasje på fyringsoljetanken som lå nedgravd bak Barman skole.

Tanken ble ødelagt under gravearbeid i august 2017, og entreprenør reparerte skaden, men det viste seg at det fortsatt var lekkasje fra tanken. Tanken er ikke i daglig bruk, og ble dermed besluttet tatt opp.

Glassfibertanken som er 12 år er nå gravd opp og det viste seg at det var gnissing mot underliggende berg som gjorde at det var laget et mindre hull på tanken. Tømming og sikring av tanken er foretatt av driftsavdelinga i samråd med forsikringsselskapet og kommunen har nå fjernet denne tanken.

Fjerner alle tanker

Fra 2020 er det i Norge forbudt å bruke fyringsolje og parafin som oppvarmingsmetode. Hensikten er å redusere klimagassutslippene. Slik sett måtte kommunen som alle andre sørge for å gjøre noe med denne formen for oppvarming likevel.

– Som kjent kan offentlige institusjoner fortsatt beholde sine nedgravde tanker med fyringsolje som reserveløsninger i fall strømbortfall også etter 1.1.20. Vi har nå erfart at dette ikke behøver å være spesielt smart, da man ikke har kontroll på hva som skjer med nedgravde tanker over år, skriver driftsavdelingen i sitt notat til formannskapet.

Kommunen har derfor besluttet at de skal fjerne tankene tilknyttet Strand, Fillan, Knarrlagsund og Kvenvær skoler i løpet av 2019. Erstatningen vil bli dieselvogn som kan plasseres ved skolene dersom behov for reserveløsning oppstår, orienterte rådmannen formannskapet om i et tidligere møte i desember.

Annonser

Les også