Settefiskanlegget i Belsvika i Hemne kommune er Lerøys største. Nå har de fått godkjenning for å bygge dobbelt så stort, noe som nesten firedobler produksjonen av smolt til selskapet.

Firedobler produksjonen

Lerøy bygger dobbelt så stort i Belsvika

Publisert: 6. august 2019 13:46.

Del på sosiale medier:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Print Friendly, PDF & Email

Etter å ha fått godkjennelse fra Fylkesmannen på utnyttelse av areal og krav og oppfyllt kravet om flytting og tilrettelegging av nytt jordbruksareal er Lerøy klar for å doble arealet på settefiskanlegget i Belsvika i Hemne kommune. Med nesten 10.000 nye kvadratmeter vil selskapet nesten firedoble produksjonen fra 1120 tonn til 4000 tonn smolt forteller direktør Sven Amund Fjeldvær til ilaks.

Annonser

Fikk krav fra Hemne kommune

Det er over ett år siden planene om utvidelse kom, men Fylkesmannen hadde innsigelser på den store utvidelsen av smoltanlegget i Hemne. Innsigelsen var begrunnet i jordvernet, i og med at utbygginga ville ta tolv mål fulldyrka jord av god kvalitet til utbyggingen. Dette har seinere blitt resultert i ti mål.

I Hemne kommunestyre sitt siste møte før jul i fjor, ble det tatt inn et nytt punkt i reguleringsplanen – for å imøtekomme Fylkesmannen. Her ble det lagt inn krav om tilrettelegging av nydyrka areal med ferdig opparbeidet landbruksjord før det nye smoltanlegget kan gis ferdigattest. Klargjøringen og godkjennelsen av flytting av matjorda skal være avklart før igangsettelsestillatelse for anlegget.

I 2018 kunne Lerøy Midt flytte inn i nye produksjonslokaler på Jøsnøya der slakteriet har fått norges mest moderne lokaler. Nå skal direktør Sven Amund Fjeldvær sette i gang utbyggingstrinn 2 i Belsvika der de bygger et smoltanlegg som er dobbelt så stort som dagens.

Det var Lerøy Midt som selv kom med forslaget om jordflytting. Det skjedde i dialogmøte mellom Lerøy Midt, Fylkesmannen og Hemne kommune i fjor høst. Nytt landbruksareal skal være minst 30 mål for å veie opp for kvaliteten og avkastningen som tapt landbruksareal har.

Det var opprinnelig planlagt å opparbeide et område på 30 mål som erstatning for de 10,8. Årsaken til at det var krav om et større areal enn det som ble bygd ned, var at området jorda skulle flyttes til, lå slik til at den ville være mindre produktiv, i følge avisa Sør-Trøndelag.

Dispensasjon fra arealet

Seinere har man fått ønske om å redusere arealet på ny opparbeidet landbruksareal fra 30 til 25 mål, dette ut fra at det nye området ville kunne gi bedre avling og produktivitet. I slutten av juni godkjente Fylkesmannen de siste endringene og det er klart for byggestart i det som vil være det største smoltanlegget til Lerøy.

Setter i gang snarest

Det ligger dermed an til en storstilt utbygging i Belsvika det nærmeste året, slik at anlegget antakelig vil stå ferdig mot slutten av 2020.

– Vi er nå ferdig med de arkeologiske utgravingene. Det er ikke funnet noe, så nå går vi snart i gang med jordflyttinga, sier Sven Amund Fjeldvær, til Ilaks.

Ifølge Fjeldvær vil Lerøy Midt gå ut med anbudspapirene i disse dager. Han ønsker ikke å si når anlegget vil stå ferdig, men det er ventet at det tar 14-16 måneder å utvide det.

 

 

Les også